[zaloguj się]

NACHYŁKIEM (5) av

a jasne; teksty nie oznaczają é.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów).

Znaczenia
W pozycji pochylonej (5): Otrząſa ſie bi wlazni bil Ano ſie tak nachilkiem zmil RejRozm 398.
Zwrot: »pić nachyłkiem (wodę)« = pić wprost ze źródła ustami (4): Iedz łaktukę s podroſznykyem/ Wodę z zdroiu piy nachiłkiem. Goski A10 [idem] SienLek 43v; Rzekł mu [Gedeonowi] Pan: Idź do wody z nimi/ ktorzyć będą rękámi łeptáć wodę tych nie bierz ále ktorzy będą pili náchyłkiem [qui autem curvatis genibus biberint Vulg Iudic 7/5] thy weźmi s ſobą. RejZwierc 205v, 205v.

LW