[zaloguj się]
NACIASTA  Cn; Linde XVII w. (z Cn); poza tym XVII w.: naciast.