[zaloguj się]
NACIĄĆ  Cn s.v. krzyż, figura; Linde XVII w. (z Cn) s.v. krzyż.

Cf NACIĘCIE, NACIĘTY