[zaloguj się]

2. NACIĄGNIENIE (1) av

Tekst nie oznacza pochyleń; a oraz końcowe e prawdopodobnie jasne (tak w ná- oraz w -e).

stp, Cn, Linde brak.

W wielkim napięciu: Intentissime – Nacziagnienie. [...] Expectans tamen intentissime quando ei nunciaretur consobrinus occisus. Calep 548b.

KW