[zaloguj się]

NACIEKAĆ (1) vb impf

Fleksja

1 sg praes naciekåm.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu s.v. naciec.

Wybiegać naprzód: Procurso, Vſtáwicznie wyyeżdżam/ Náciekam. Mącz 75a.

Formacje współrdzenne cf CIEC.

Cf NACIEKANIE

KW