[zaloguj się]

NACIEKAWAĆ (1) vb impf

Fleksja

part praes act naciekåwając.

stp, Cn, Linde brak.

Wybiegać naprzód: Modo procurantes, modo recurentes, Yuſz náciekawáyąc Mącz 75a.

Formacje współrdzenne cf CIEC.

KW