[zaloguj się]

[NA DORĘŻU av

a jasne; o prawdopodobnie jasne.

stp, Cn, Linde brak.

Blisko, w zasięgu ręki: Co kolwiek iedno chcećie/ áby wam ludźie cżynili/ tho im też wy cżyńćie. [...] przy káżdey ſpráwie [...] te ſłowá powinnáś ſobie vwáżáć/ ktoreby iáko iákie zwierćiádło ná dorężu będąc myſl twoię ieſli przjſtoyna álbo nieprzyſtoyna ieſt okázowáły ListyHier 12v.

Cf NA DORĘCZU, NA DORĘDZIU]

MK