[zaloguj się]

NAKRYWKA (1) sb f

Fleksja

A pl nåkrywki.

stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu.

Przedmiot służący do przykrywania różnego rodzaju naczyń; tectorium vasorum Cn:
Wyrażenie: »nakrywka do nakrywania«: ſtoł oblicżny nákryją ſuknem modrym a pokłádą ná nim miſy/ lyſzki/ cżáſzki y konwie/ y nakrywki do nákrywánia BudBib Num 4/7.

ES