[zaloguj się]

M (18)

stp, Cn brak, Linde XVI (streszczenie JanNKar) i XVIII w.

1. Litera alfabetu (11): gdiż przez nich [warg] mowa doſtatecżna nie może być, dla niektorich liter czo ſie w wargach zamykaią, iako ſą BFPM. GlabGad C2; Kochánowſki chćiał áby ná żadnym /o/ po którymby ſzłá litérá m/ álbo n. kréſká żadna kłádźiona nie byłá; [...] á to względem tego, że ſie to /o/ odmienia w náturę inſzą gwoli m JanNKar F2, B3, H3v; JanNKarGórn G3v, G4v; M dwoie: pirwſzé iako tu /dom: drugie z kréſką/ iáko to /vſkroḿ. JanNKarKoch Fv, Fv, Gv, G3.
a. Użycie litery w funkcji porządkującej na oznaczenie układu alfabetycznego w rejestrach (materiał nie objęty statystyką): MiechGlab **3; KrowObr Ss3; M. Márna niedbáłość cżłowiecża RejWiz Cc7; BielKron 471v; RejZwierc Aaa4v; WujJud Mm5v; SkarJedn d7; WujNT Zzzzz4; SarnStat 1309; SkarKaz Ooood.
2. Symbol zastępujący w tekstach prawniczych imię własne lub kwotę pieniędzy (7): Ia M. trzepyenſky Rothmyſtrz krolya yego myloſczy [...] othpowyadam thym tho lyſthem MetrKor 34/288; Tenże [...] ſie obowięzuie [...] v Akt Duchownych v Wikáriégo álbo Officiałá L. ná święto Swiętégo M. bliſko przyſzłé ſtánąć SarnStat 1251; zeznał: iż [...] wieś C. ſzláchetnému D. zá ták wiele grzywien M. pieniędzy dobréy monéty y liczby Polſkiéy náiął SarnStat 1256, 1253 [2 r.], 1254, 1256.

ZZa