[zaloguj się]

[MACAWIE av

Oba a jasne; e prawdopodobnie jasne (tak w -e).

stp, Cn, Linde brak.

Dotykając, posługując się dotykiem; tu w ciemności (por. czes. makaveͮ): mácánie/ palpatio, mácáwie/ adverb: palpando, in tenebris. Volck Kkk4.]

FP