[zaloguj się]
MACH  Cn; Linde XVIIXVIII w.

Cf MACHNIENIE