[zaloguj się]

MACHARZYNNY (1) ai

Fleksja

N sg m macharzynny.

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odmacharzyna” ‘pęcherz moczowy:
Wyrażenie: »kamień macharzynny«: Gdy komu kámień ſzkodźi bądź nyrkowy álbo máchárzynny: Weźmi ſoku koprowego/ piotruſzkowego/ opichowego/ nádrobże wnie chlebá białego/ á vmieſzawſzy rozmázuy ná plaſtr/ przyłożże go ná lędźwi/ kámień to z moczem wypądza SienLek 106.

Cf MIECHERZOWY

ZZa