[zaloguj się]

MAŁOOCZKI (1) ai

N sg m małooczki.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Mający małe oczy: Lucionus, Máłooczki/ który máłe oczki ma. Mącz 201b.

RS