[zaloguj się]

RETOR (3) sb m

e oraz o prawdopodobnie jasne (tak w retoryka oraz -or).

Fleksja
sg pl
N retor
G retor(o)w
I retor(e)m

sg N retor (1).I retor(e)m (1).pl G retor(o)w (1).

Sł stp, Cn brakLinde bez cytatu.

Mówca pięknie przemawiający, orator, krasomówca [rhetor, rethor – nauczyciel krasomówienia Murm 178, BartBydg; – wymowca, który uczy wymowności, orator Mącz 355b; – nauczyciel wymowności Calep; krasomowca, orator; krasomowski mistrz; wymowcarhetor Cn] (3): [św. Chryzostom] Będąc w kráſomoſtwie bárzo ſławnym profeſſorem: w Athenách miał wielce ſławie ſwey zawiſnego [...] tegoſz rzemieſłá miſtrzá [...]. Y Był ták ten zacny Rhetor/ wielkim przykłádem y powodem innym do wiáry. SkarŻyw 86.

W połączeniu szeregowym (1): Co iedno ieſt vczonych v Grekow y Láćinnikow Philozofow/ Rhetorow/ Hiſtorykow/ wſzyſcy ten rząd pod iednym [tj. monarchię] chwalą SkarKazSej 690b.

Szereg: »retor albo krasomowca« (1): [św. Jan Chryzostom] Dány ná náukę/ wielkim Rhetorem álbo kráſomowcą zoſtał: ták iſz potym ſłuſznie Złotouſtym názwány był SkarŻyw 86.

Cf [RETORYK]

LWil