[zaloguj się]

MDLIWOŚĆ (2) sb f

Fleksja

N sg mdliwość (2).

stp, Cn, Linde brak.

Słabość, osłabienie, wycieńczenie; syntexis Mymer1, BartBydg; defectus BartBydg (2): Mymer1 39v; Syntesis (sintesis) [!], defectus, mdlivoscz BartBydg 145.

Synonimy cf MDŁOŚĆ.

Cf MDLENIE, [MDŁOBA], MDŁOŚĆ