[zaloguj się]

[MDLUCHNO av

o prawdopodobnie jasne (tak w -o).

stp, Cn, Linde brak.

Intens. odmdło: Takowej pracej nie namniej nie ważył, Bo sobie za nię starostwo wyważył, [A] iż wżdy teraz nie tak mdluchno [rkp.: ni dluchne [?]] mawia, O rzeczy wszczęte slądrą sie zastawia. Otwin(?)Erot 55.]

FP