[zaloguj się]

METAFORA (2) sb f

Tekst nie oznacza é oraz ó; oba a jasne.

Fleksja
sg
N metafora
A metaforę

sg N metafora (1).A metaforę (1).

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Znaczenia
Przenośnia [metaphoraprzełożenie Mącz 219b; zamiana słów, mowa niewłasna; przenoszenie, przeniesieniemetaphora Cn] (2): Ma y metáphorá dobrze wzięta/ niemałą grácią/ ták w poważnym rzecżeniu [...]/ iáko theż y w vſzcżknieniu trefnym: zwłaſzcżá ná dawániu odpowiedzi/ á ieſli ten kto odpowiedź cżyni/ prowádzi też metáphorę do końcá/ ktorą go potkano, GórnDworz Q5v.

MM