[zaloguj się]
MIEDZYŁOPATCZE  Cn; Linde XVII w. (z Cn): międzyłopatcze.