[zaloguj się]

MIEDZYMIESIĘCZNY (1) ai

Fleksja

N sg m miedzymiesięczny.

stp brak, Cn notuje, Linde XVII (z Cn) – XVIII w.: międzymiesięczny.

Występujący na styku miesięcy (kalka z lat.); intermestris Mącz, Cn; interlunis, intermenstruus Cn: Sesquimestris, seu sesquimensis, Puł mieſiącá. Intermestris, Miedzy mieśięczny. [Cf Intermestris luna, Naſtáyący nów/ yákoby miedzy mieſiącmi náſtáyący xiężyc. Mącz 217a] Mącz 216d.

MM