[zaloguj się]
MIEDZYMORSKI  Cn; Linde XVII (z Cn) ‒ XVIIIw.: międzymorski.