[zaloguj się]

MIEDZYNOŻNY (3) ai

e oraz o prawdopodobnie jasne (tak w miedzy oraz w noga, nożny).

Fleksja
pl
D miedzynożnym
I f miedzynożn(e)mi

pl D miedzynożnym (1).I f miedzynożn(e)mi (2).

stp, Cn brak, Linde XVI w.: międzynożny.

1. Znajdujący się między nogami (1):
Wyrażenie: »stroje miedzynożne« = narząd płciowy (1): [Wenus panuje] Maciczy v pań y ſtroiom gich miedzy nożnym. FalZioł V 51v.
2. Znajdujący się po wewnętrznej stronie nogi (2):
Wyrażenie: »kostki miedzynożne« = wystające nad stawem skokowym części kości piszczelowej, kostki przyśrodkowe (2): Też żyłki dwie/ ktore ſą nad koſtkami miedzy nożnemi: puſzcżadłem zacięte/ poruſzaią ſwoię rzecż białem głowam FalZioł V 59, V 59.

MM