[zaloguj się]

MIESCOWY (1) ai

Fleksja

N sg m miescowy.

stp, Cn brak, Linde XVII–XVIII w. s.v. miejscowy.

Przymiotnik odmiesce: Topicus ‒ Mieſczowi. Calep 1073b.