[zaloguj się]

[MIESIĄCZKOWY ai

Fleksja

N sg m miesiączkowy.

stp brak, Cn s.v. powój, Linde bez cytatu s.v. powój.

Przymiotnik odmiesiączek ” ‘księżyca. ‘miesiąc:
Zestawienie w funkcji nazwy botanicznej: »miesiączkowy powoj« = Vinca minor L.; barwinek pospolity, półkrzew z rodziny toinowatych (Apocynaceae), roślina lecznicza i lekko trująca; clematis altera Cn: Mieśiącżkowy powoy/ Clematis tercia. groſz Reblingk [!] SienHerb K4#; Powoy mieśiącżkowy. SienHerb E2#, D4#v, L2#.]

MK