[zaloguj się]

[MIODONOŚNY ai

Fleksja

G pl miodonośnych.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Przynoszący miód (kalka z lat. mellifer, melliger):
Wyrażenie: »pszczoły miodonośne«: Potym pszczół miodonośnych ujrzą [Włoszy nad Niemnem] roje hojne StryjPocząt 63.]

MK