[zaloguj się]

MŁODOŻEŃSKI (1) ai

Fleksja

N sg n młodożeński(e).

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik od nie zaświadczonego u nasmłodożeniec:
Wyrażenie: »młodożeńskie stadło«: młodożeńſkie ſtadło niech zaniecha łożnice ſwoiey [bibl.: egrediatur sponsus de cubili suo et sponsa de thalamo suo Vulg Ioel 2/16]. PowodPr 81.

Cf NOWOŻEŃSKI

JB