[zaloguj się]

MŁOKOSEK (1) sb m

Teksty nie oznaczają ó oraz é; e prawdopodobnie jasne (tak w -ek; Cn oba o oraz e jasne).

Fleksja
sg pl
N młokosek
G młokoska młokoskow
A młokoski

sg [N młokosek.]G młokoska.[pl G młokoskow.A młokoski.]

stp brak, Cn s.v. młokos, Linde XVIXVII w.

Dem. odmłokos:
1. Od znacz. ‘młody człowiek płci męskiej; adolescens, iuvenculus, iuvenis imberbis Cn: [Puber młokoſek Cervus F31 56v.]

W przeciwstawieniu: »starzec ... młokosek« (1): Boy ſię rázu Icárá młokoſká płochego/ Pátrz iák w tęcżę w Doedálá ſtárcá przemyslnego. RybGęśli Cv.

[Zwrot: »wyrość z młokoskow«: Excessit ex ephoebis. Wyroſl z młokoſkow. TerentMatKęt A4v.]
Wyrażenie: »młokosek płochy« (1): RybGęśli Cv cf W przeciwstawieniu.
2. [Od znacz. ‘nowicjusz’; z neutralizacją funkcji deminutywnej:

W przeciwstawieniu »pachołek umiejętny ... młokosek«: Napirwej aby rotmistrz kożdy towarzysze stateczne, godne miał, ktorzyby dobre konie mieli, pachołki dobre, stateczne, umiejętne, nie młokosy [Kopia 4: młokoski] UstWojsk 88.

Wyrażenie: »młokoski wojenne«: Soffezá Hetmáná/ ktory więc ćwicżył młokoſki woienne [tyrones; nowé żółniérze WujBib] Leop 4.Reg 25/19 (Linde).]

JB