[zaloguj się]

MŁOKOSY (1) ai

Fleksja

N sg m młokosy.

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odmłokos”; dotyczący młokosa: Iuvenilis quod ad iuvenem pertinet – Młokoſy. Calep 572b.

JB