[zaloguj się]

MOJ (19164) pron

mój (517) [w tym zapis: -uo -(2)], moj (148); -o- KochWr (3), JanNKarGórn (5); -ó- : -o- OpecŻyw (86 : 82), MurzHist (1 : 12), MurzNT (9 : 1), MurzOrt (2 : 1), Mącz (51 : 4), KochPs (139 : 9), KochTr (6 : 1), KochMRot (3 : 1), KochPieś (14 : 1), PudłFr (12 : 1), ZawJeft (6 : 1), SiebRozśl (51 : 26). ◊ moj- (1472), mój- (6); -o- : -ó- MurzNT (58 : 1), Mącz (159 : 3), KochTr (30 : 1), ZawJeft (49 : 1). ◊ Formy pełne: mojego, mojej itd. [z wyłączeniem sg m N, A subst, V, pl N m pers, m an, V m pers] (9534), formy ściągnięte: mego, mej itd. (4830), skróty: M., m. (54); moj- PowUrb (5), March1 (5), March1Wiet (5), OpecŻywPrzedm (2), PatKaz I (4), HistAlHUng, MurzOrt (2), UstPraw (2),KwiatKsiąż (3), GrzepGeom, ZapMaz (2), BielSpr, RejPosRozpr (2), KochDryas, KlonŻal, KochDz, KochMarsz (5) KochPhaen, GostGospGroch, GostGospSieb, KochCn, KochPij (2); m- LudWieś (2), SeklPieś (11), KochZg, ProtStroj, KochWz, BielSenJoach (2), KochAp, JanNKarKoch (7); moj- : m- ZapWar (90 : 57), LibLeg (68 : 123), BierRaj (26 : 11), MetrKor (27 : 25), BierEz (33 : 45), OpecŻyw (256 : 201), OpecŻywList (2 : 1), ForCnR (2 : 3), PatKaz II (21 : 22), PatKaz III (9 : 5), (23: 18), TarDuch (103 : 5), FalZioł (4 : 10), FalZiołUng (1 : 1), BielŻyw (22 : 10), March2 (2 : 1), MiechGlab (2 : 1), BierRozm (2 : 1), March3 (2 : 2), WróbŻołt (320 : 68) WróbŻoltGlab (4 : 1), RejPs (447 : 100), LibMal (13 : 3), RejRozpr (2 : 6), SeklWyzn (26 : 8), RejJóz (75 : 82), SeklKat (20 : 15), RejRozm (1 : 1), RejKup (61 : 89), RejKupSekl (2 : 2), HistAl (39 : 22), KromRozm I (6 : 3), MurzHist (55 : 1), MurzNT (59 : 4), KromRozm II (13 : 12), KromRozm III (7 : 4), Diar (2 : 1),BielKom (29 : 27), GliczKsiąż (14 : 7), LubPs (405 : 458), GroicPorz (22 : 44), KrowObr (160 : 25),RejWiz (32 : 26), Leop (665 : 141), OrzList (17 : 3), KochZuz (3 : 1), RejFig (6 : 5), RejZwierc (16 :18), BibRadz (627 : 225), OrzRozm (24 : 16), BielKron (226 : 103), GrzegRóżn (7 : 4), KochSat (3 :1), Mącz (167 : 48), OrzQuin (24 : 7), Prot (12 : 10), SarnUzn (2 : 2), SienLek (5 : 6), SienLekAndr (1 : 1), LeovPrzep (1; 2), RejAp (91 : 7), GórnDworz (63 : 42), HistRzym (54 : 158), RejPos (508 : 91), RejPosWiecz2 (18 : 3), PcjPosWiecz3 (12 : 2), BiałKat (41 : 6), BielSat (21 : 10), KwiatOpis (2 : 2), GrzegŚm (28 : 20), HistLan (16 : 20), KuczbKat (29 : 6), RejZwierc (66 : 36), KochMon (3 : 2), (44 : 8), WujJudConf (17 : 7), KochList (1 : 2), RejPosWstaw (4 : 2), BudBib (551 : 166), HistHel (5 : 7), MycPrz (2 : 4), Strum (11 : 6), BiałKaz (7 : 6), BudNT (92 : 31), StryjWjaz (4 : 3), CzechRozm (139 : 56), PaprPan (14 : 9), KarnNap (3 : 1), ModrzBaz (22 : 12), ModrzBazBud (3 : 1), SkarJedn (24 : 13), KochOdpr (12 : 13), Oczko (1 : 1), KochPs (274 : 122), SkarŻyw (287 : 193), KochTr (31 : 10), MWilkHist (29 : 18), ZapKościer (17 : 6), StryjKron (20 : 2), CzechEp (144 : 42), CzechEpPOrz (14 : 7), KochJez (1 : 1), NiemObr (19 : 8), KochFr (59 : 41), KochBr (1 : 1), KochMuza (3 : 2), KochSz (1 : 1), KochMRot (9 : 4), ReszPrz (38 : 1), ReszList (4 : 14), WerGośc (12 : 1), WerKaz (7 : 1), WisznTr (14 : 28), BielSen (22 : 12), BielSjem (6 : 2), KochPam (3 : 2), KochPieś (26 : 22), KochSob (10 : 7), PudłFr (29 : 28), ArtKanc (75 : 77), BielRozm (2 : 2), GórnRozm (6 : 11), KochPropKKoch (3 : 2), KochWrJan, (1 : 2), PaprUp (4: 1), ZawJeft (50 : 42), ActReg (51 : 37), Calep (18 : 12), GostGosp (1 : 3), GrochKal (6 : 7), Phil (2 : 4), GórnTroas (28 : 61), KochCzJan (2 : 3), GrabowSet (213 : 285), KochFrag (11 : 12), KochFragJan (1 : 4), OrzJan (13 : 1), OstrEpit (2 : 2), WyprPl (3 : 6), LatHar (576 : 146), KołakCath (2 : 2), KołakCathOkuń (3 : 1), KołakSzczęśl (12 : 5), RybGęśli (11 : 14), WujNT (456 : 134), WysKaz (9 : 4), JanNKar (7 : 5), JanNKarGórn (11 : 3), SarnStat (31 : 50), SiebRozmyśl (77 : 35), WitosłLut (4 : 1), GrabPospR (2 : 17), KlonKr (2 : 1), KmitaSpit (2 : 1), PowodPr (24 : 6), SkarKaz (129 : 49), (3 : 6), CiekPotr (45 : 29), CzachTr (77 : 108), GosłCast (97 : 47), PaxLiz (11 : 17), SkarKazSej (29 : 11), KlonFlis (3 : 6), SkorWinsz (2 : 1), SapEpit (6 : 5), KlonWor (10 : 4), PudłDydo (8 : 18), RybWit (2 : 2), ZbylPrzyg (16 : 2), SzarzRyt (20 : 19), SzarzRytJSzarz (3 : 10).

Fleksja

sg m N mój (1723).G mojego (344); -ego (26), -égo (10), -(e)go (308); -ego MurzHist (5), MurzNT (15), BiałKat, SiebRozmyśl (2); -égo OpecŻyw, KochMarsz, KochMRot, KochPieś, PudłFr, GórnTroas, WyprPl, SarnStat; -ego : -égo GosłCast (3 : 2). ~ ~ mégo (1134), mi(e)go (2) ZapKościer 1588/80v, 1599/86; ~ -égo (100), -ego (25), -ęgo (1), -(e)go (1008); -ego SienLek, BiałKat, KochPam, KochPropKKoch; -égo :-ego OpecŻyw (34 : 6), KochPs (8 : 7), KochFr (2 : 1), SarnStat (12 : 2), SiebRozmyśl (10 : 3), GosłCast (5 : 2); -(e)go : -ęgo Mącz (16 : 1 ). ~ ~skrót: M. (26).D mojemu (93); -emu (1) KochFr, -ému (1) GosłCast, -ęmu (1) MurzNT, -(e)mu (90). ~~ mému (263); -ému (18), -emu (17), -(e)mu (228); -ému SienLek, PudłFr, GórnTroas, GosłCast (2); -emu Strum, KochPs (5), KochPieś, KochPropKKoch, KochWrJan, ZawJeft (2), SiebRozmyśl; -ému: -emu OpecŻyw (6 : 3), SarnStat (7 : 2). ~ ~ skrót: M (7).A m pers mojego (106); -ego MurzNT (4), -égo ZawJeft (2), -(e)go (100). ~ ~ mégo (332); -égo (30), -ego (10), -(e)go (292); -égo OrzQuin (2), KochPs, GórnTroas (2); -ego MurzNT, SiebRozmyśl (2); -égo : -ego OpecŻyw (23 : 5), SarnStat (2 : 2). ~ ~ skrót: M. (13). subst mój (495).I moim (266), mojem (25); -em ZapWar (6), LibLeg (2), RejKup, MurzHist (4), JanNKarGórn; -im : -em LibLeg (6 : 2), RejPs (1 : 4), SeklWyzn (1 : 1), MurzNT (1 : 1), BibRadz (22 : 3); ~ -em MurzHist (4), -ęm (2) MurzNT, JanNKarGórn, -(e)m (20). ~~ mym (61), m(e)m (5); -(e)m ZapWar, PatKaz II, RejPs; -ym : -(e)m BibRadz (2 : 2). ~ ~ skrót: M. (7)L moim (160), mojem (21); -em LibLeg (3), March1, BudNT (4); -im : -em ZapWar (1 : 6), OpecŻyw (4 : 1); BudBib (9 : 5), KochFr (1 : 1);~ -em (2), -(e)m (19). ~~ mym (64), mém (3) RejKup (2), KochPieś, -óm (1), -(e)m (2). ~ ~ skrót: M. (1).V mój (2029).f N moja (1088); -a (963), -å (20), -(a) (126); -a : -å HistJóz (1 : 1), RejPs (70 : 2), KrowObr (17 : 1), BibRadz (60 : 3), HistRzym (11 : 1), BudBib (70 : 6), BudNT (7 : 1), SkarŻyw (29 : 2), PowodPr (4 : 1), GosłCast (12 : 1). ~ ~ må (155); -å (136), -(a) (19).G mojéj (793), mojé (15), moi (3); -éj : -é OpecŻyw (1 : 15); -éj :-i ZapWar (8 : 1), RejKup (4 : 1), Mącz (38 : 1); ~ -éj (84), -ej (2), -(e)j (707); -éj : -ej MurzNT (2 : 1), KochFr (2 : 1); ~ -é : -e OpecŻyw (14 : 1). ~ ~ méj (367), mé (15) [w tym zapis : -eé (3) ]; -éj : -e OpecŻyw (6 : 15); ~ -éj (59), -ej (7), -(e)j (301); -éj : -ej OpecŻyw (3 : 3), KochPs (17 : 1), SarnStat (7 : 3).D mojéj (133), mojé (1); -éj : -é OpecŻyw (4 : 1); éj (20),-(e)j (113). ~ ~ méj (104), mé (7) [w tym zapis: -eé (1)], my (1) ZapKościer 1584/66v; -éj : -é OpecŻyw (1 : 7); -éj (13), -(e)j (91).A moję (944) [w tym: α, a, ą (22), -e (20)].~~ mą (126), mę (2); -ą : -ę RejKup (7 : 2). ◊ I moją (84) [w tym zapis: -a (1), -am (1)]. ~ ~ mą (40).L mojéj (275), moi (5), mojé (2); -i SienLek (2), ZapKościer (2); -éj : -i Mącz (8 : 1); -éj : -é OpecŻyw ( 1 : 2); ~ -éj (28), -(e)j (247). ~~ méj (131), mé (3), my (1); -éj : -é OpecŻyw (3 : 3), -éj: -y CzachTr (4 : 7; G); - -éj (27), -(e)j (104).V moja (299); -a (261), -å [prawdopodobnie błędne znakowanie] (1), -(a) (37); -a : -å Mącz (5 : 1). ~ ~ må (54); -å (48), -a [prawdopodobnie błędne znakowanie] (1), -(a) (5); -å : -a BielSat (1 : 1).n N moje (743); -e (66), -é (20), -(e) (657); -e OpecŻyw (21), MurzHist (7), KochPieś (3), PudłFr (2), SarnStat (2), SiebRozmyśl (2), GosłCast (10); -é KochMRot (2); -e : -é BiałKat ( 2 : 11), KochPs (15 : 1), ZawJeft (1 : 4), GórnTroas (1 : 2). ~ ~ mé (143); -é (28), -e [prawdopodobnie błędne znakowanie] (1), -(e) (114); -é : -e GórnTroas (4 : 1).G mojego (208); -ego (10) OpecŻyw, MurzHist (7), MurzNT, PudłFr; -égo (6), OrzQuin (2), BiałKat, GórnTroas, SiebRozmyśl (2), -(e)go (193). ~ ~ mégo (695); -égo (65) [w tym: zapis -eégo (1)], -ego (21), -ęgo (1), -(e)go (608); -égo KochTr, KochWr, KochPieś (2), PudłFr (2), ZawJeft (4), GórnTroas (3), JanNKar; -ego MurzNT, Strum; -égo : -ego OpecŻyw (25 : 8), BiałKat (4 : 1), KochPs (3 : 2), KochFr (1 : 1), SarnStat (3 : 2), SiebRozmyśl (11 : 4), GosłCast (4 : 1); -(e)go : -ęgo Prot (1 : 1).D mojemu (34); -emu (2) OpecŻyw, BiałKat; -ému (2) Strum, SarnStat; -ęmu (7) MurzHist; -(e)mu (29). ~ ~ memu (99); -emu (7), -ému (5), -(e)mu (87); -emu KochPs (3), KochFr, GosłCast; -ému KochSob, PudłFr; -emu : -ému OpecŻyw (1 : 2), ZawJeft (1 : 1).A moje (647), moi (1); -e : -i OpecŻyw (22 : 1; 166v); ~ -e (62), -é (5), -(e) (580); -é ZawJeft, SarnStat; -e : -é BiałKat (3 : 3). ~ ~ mé (141); -é (27), -e (2), -ę (2), -(e) (110); -e OrzQuin; -é : -e GosłCast (3 : 1); -é : -ę RejKup (5 : 1; dd3), MurzNT (1 : 1) Matth 26/12 marg.I moim (136), mojem (21); -em ZapWar (3), SeklWyzn, MurzHist; -im : -em RejPs (1 : 2), BibRadz (10 : 3), OrzRozm (1 : 3), Mącz (5 : 2), BudBib (9 : 6); ~ -e (1), -(e) (20). ~ ~ mym (133), mém (10); -ém RejPs, GliczKsiąż (2), OrzRozm (2), Strum (2); -ym : -(e)m GórnRozm (2 : 1), GrabPospR (16 : 2); ~ -é (2), -(e) (8).L moim (164), mojem (23) [w tym: zapis -ę (1) BudNT Gal 4/14]; -em ZapWar (3), March1, BudNT (2), ModrzBaz, GórnRozm; -im : -em TarDuch (2 : 1), RejPs (1 : 4), BibRadz (12 : 1), Mącz (1 : 1), BudBib (4 : 8); ~ -em (2), -(e)m (21). ~ ~ mym (60), m(e)m (4); -(e)m PatKaz II, WróbŻolt, RejPs; -ym : -(e)m LubPs (5 : 1).V moje (35); -e (10), -(e) (25). ~ ~ mó (19); -é (5), -(e) (14).pl N m pers moi (329), [moj(e)j]. m an moje (12), moi (1) RejPos 237v; -e (1), -(e) (11). subst moje (495); -e (62), -é (7) BiałKat, Strum (3), ZawJeft (3), -(e) (426). ~ ~ mé (115); -é (27), -e (2), -(e) (86); -e SiebRozmyśl; -é : -e GórnTroas (3 : 1).G moich (869). ~ ~ mych (169).D moim (134), mojem (18); -em RejPs (12); -im : -em Murz (1 : 2), BudBib (3 : 3), BudNT (3 : 1); - -em (1), -ęm (1), -(e)m (16); -em : -ęm MurzHist (1 : 1). ~ ~ mym (36), m(e)m (1); -ym : -(e)m LubPs (6 : 1).A m pers moje (95), moich (7); -ich RejKup, OrzList, RejZwierc, PudłFr; -e : -ich ZapWar (3 : 1), Leop (7 : 1), SkarŻyw (5 : 1); ~ -e (6), OpecŻyw (2), MurzNT, KochPs (3) -é ZawJeft (4), -(e) (85). ~ ~ mé (8), mych (2) SarnStat, CzahTr; ~ -é (3), -(e) (5). m an moje (10); -e (2), -(e) (8). subst moje (801); -e (104), -é (1) Strum, -(e) (696). ~ ~ mé (200); -é (42), -e (2), -ę (1), -(e) (155); -e KochTr; -é : -e KochPs (8 : 1); -(e) :-ę GrabowSet (45 : 1).I m moimi (60), mojemi (12); -(e)mi TarDuch, SeklWyzn, LubPs (2), Mącz, WujJud; -imi : -emi OpecŻyw (1 : 1), BibRadz (4 : 2), BielKron (3 : 1), BudBib (2 : 1), (11 : 1); ~ -e (7), -(e) (11). ~ ~ mémi (42), mymi (5); -ymi BierRaj, GrzegŚm, SkarŻyw; -émi : -ymi ZapWar (2 : 1), RejPs (3 : 1). ~ -émi (4), -emi (1) ForCnR, -(e)mi (37). f mojémi (13), moimi (13); -émi FalZiołUng, RejPs, RejJóz, MurzNT, RejPos, BudBib (2), PudłFr, GórnTroas (2), KlonWor; -imi BielKron, GrzegŚm, CzechRozm, KochPs, SkarŻyw, CzechEp, KochMRot, LatHar (4), CzahTr; -(e)mi :-imi Leop (2 : 1); ~ -émi (3) PudłFr, GórnTroas (2), -emi (1) MurzNT, -(e)mi (9). ~ ~ mémi (18), mymi (6); -ymi LibLeg (2), BierRaj, SlcarŻyw; -émi: -ymi GrabowSet (2 : 2); ~ -émi (3) OpecŻyw, KochPs, KochFr, -emi (7) KochMuza, -(e)mi (14). n moimi (17), mojemi (12); -imi HistJóz, BielŻyw, WróbŻolt (3), HistAl, KrowObr (3), BielKron, OrzQuin, RejAp, KochPs, ReszPrz, LatHar (2); -emi RejPs, SeklWyzn, MurzNT (3), Leop (2), BudNT, CiekPotr, CzahTr; -ymi : -emi RejPos (1 : 2); ~ -emi (3), -(e)mi (9). ~ ~ mémi (15); -émi (2), -(em)i (13).L moich (199). ~ ~ mych (30).V m pers moi (220). m an moje (2). subst moje (37); -e (e), -é (2), -(e) (29); -e OpecŻyw, KochFr (2); -é GórnTroas; -e : -é KochMRot (3 : 1). ~ ~ mé (10); -é (1), -(e) (9).du I mojema (4) BudBib Iob 31/7, Ier 32/30, Ez 10/2, KochTr 12; -e- (1), -(e)- (3). ~ ~ myma (2) OpecŻyw 81, HistRzym 84v; m(e)ma (1) WróbŻołt 100/3.

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

Znaczenia
Zaimek dzierżawczy odpowiadający zaimkowi osobowemuja; menus Mącz, Cn, PolAnt (19164):
1. Do mówiącego należący jako jego własność, użytkowany przezeń, pozostający do jego dyspozycji (1126): yakom ya thego Cmyeczia [...] sbyl kiedy rąbyl wgayv moyem ZapWar 1530 nr 2423, 1505 nr 2012, 1506 nr 1976, 7073, 7507 nr 7072, 7077 (43); MetrKor 34/288 [2 r.], 37/1v, 2, 46/46v [2 r.], 47; March1 A4; kiedyć pogodá/ Przydzi do mego ogrodá BierEz Cv; Byśćie mi dáli pobory/ kłádli ie do mey komory. BierEz F, H4v, N3v, N4, O2, Qv, Sv; iá niechcę ſtracitz mych pieniędzy OpecŻyw 84v, 32v, 50v, 51, 142v [2 r.], 180; HistJóz Av [2 r.], D2, E2v; TarDuch A3v [2 r.], A6v, A7; a iakos mi wſkazał że hoynoſć złota á bogacztwa maſz toć wſkitko [!] moię będzie. BielŻyw 152; Matko miła.[...] áá wieſz dobrze że mieſzkanie moie wktorimem był mierzione ieſt BielŻyw 163, 8, 48, 161; odzienie moię pomázáło ſie mlekiem March2 D4, D3; Toć iest wszytko zboże moje. BierRozm 26; March3 V8v; Boć wſzytki zwierzęta leſne moię ſą: bydlętá na gorach y woły moię ſą. WróbŻołt 49/10, 22/5, 43/7, 49/11; Iam roſkazal do wſitkich Zamkow moych yako do Bialahroda do Kylyey do Oczakowa, y do ynschich zamkow uaſzich lylti naſze pyſſacz LibLeg 10/68, 98, 123 [2 r.], 123v,11/47v, 96v; Bo á ſnadz y ná łożu mem ile ſie kolwiek obudzę ni oczem mi myſlić nietrzebá iedno o chwale twoiey RejPs 92, 32 [2 r.], 74v, 101, 148v [2 r.], 189v; Lyekuyczie moyemu oſzyelkowy noſchką LibMal 1549/148v, 1544/84v, 86 [3 r.]; RejRozpr H2v; LudWieś ktv, B3v; RejJóz B6, K7, O; SeklKat Z4; Kapicza/ Powroz/ moy vbior RejKup t8v, e8, m6 [2 r.], v4, y7, aa8v, ee3; ieſli kto z was zbroie nie ma wezmi s pałacu mego HistAl B5, F2; KromRozm I F4v [2 r.]; MurzNT Matth 11/29, 30 [2 r.]; MurzOrt B2v [2 r.]; Moyá poſciel goła łáwá BielKom G2, A4, B5v; cożći do mey cżapki GliczKsiąż H8v; widzę że ten zły narod będzye łupem moim LubPs gg2v, A2v, B5, D3 [2 r.], F2 [2 r.], F3 (17); KrowObr 128v, 163v, 165v; Ieſli widziſz on domek tu pod gorą niſko/ To ieſt moię mieſzkánie RejWiz 64v, 64v; Abowiem ſrebro moię [argentum ... meum] y złoto zábráliſćie/ y poządliwe y co cudnieyſſe rzecży moię [desiderabilia mca et pulcherrima]/ wnieſlyśćie, [!] do bożnic wáſſych. Leop Ioel 3/5, Gen 4/6, Lev 19/30, 20/3, 25/23, Ios 7/21 (52); moię świnie w tym leſie niebyły UstPraw F; moię imienie dzyerżyſz zaſtáwą UstPraw H; RejFig A6, Cc5v; DObrzeby piwowarze/ wcżás záwárzyc piwo/ Bo ſie do moiey konwie/ ćiſnie więc co żywo. RejZwierz 136v, 15v, 25, 119, 120v; pićie moie [potum meum] mieſzałem ze łzámi. BibRadz Ps 101/10; álem ia nie ſtrzegłá winnice moiey kthorąm miáłá. BibRadz Cant 1/5, *2, Gen 24/46, 31/37, Lev 26/11, Iudic 14/18 (52); Oto widźićie tu w tey moiey vbogiey Libráryey rozlicznych Kſyąg doſyć OrzRozm P3v, A4v, O2 [2 r.], S3, S3v; iż zá Bożą pomocą gdzie koń moy kopytem podeptał/ wſzędzie náſze było y ieſth BielKron 245v, 16 [2 r.], 21v, 25, 30v, 32v (19); Meum est peculium, Moyá właſność yeſt Mącz 286a, 177a, 225c, 232d, 243a, 29ld [2 r.] (12); żywi mię Pan Bóg chudą Oyczyzną moią OrzQuin G3; obácz niedoſtátki ſwoie/ á wielkié doftátki moię OrzQuin Q4, M2; Prawdá że co kto kupił/ może rzec/ To moie Prot D; Dan z Wárſtátu mégo/ dnia XX Páźdźierniká. SienLekAndr a3v; RejAp I92v, 193; Towárzyſzu niewieſz gdzie thu moiá goſpodá. GórnDworz P8v, R6, R8, HistRzym 42, 56, 64v, 102v, 105v [2 r.]; RejPos 14, 23v, 52, 54v, 58v (29); BiałKat 138v; Bo Turey ledá kiedy ná mię śie wyráżą/ Oſtátki moich włośći/ do końcá pokáżą. BielSat G2, D4, G, Gv, G2, G4, G4v, Hv; HistLan C3v [2 r.]; Iż noſzę rozum/ cnotę/ ſławę/ poććiwość /á tho ſa właſne ſkárby moię. RejZwierc 67v, 26v, 47v [2 r.], 65, 67v [2 r.], 86v (13); BielSpr 38; Bom (ia) oknem domu ſwego przez kraty moie [domus meae ... cancellum meum] wyglądałem. BudBib Prov 7/6, Gen 37/7 [2 r.], 44/2, Ex 34/19, Iudic 1/7, 1.Reg 2/28 (51); HistHel D; Strum P3 [3 [3 r.], R [2 r.]; BudNT przedm b3 [2 r.], Matth 10/7, 21/29[28], Mar 14/14, Ioann 4/34, 1.Cor 13/4[3]; StryjWjaz A2; CzechRozm 113v, 227v [2 r.], 228; Iáko tedy máiętność moiá [opes meae] lepſza ieſt niżli twoiá/ bom ia bogátſzy niżli ty ModrzBaz [41]v; Moieć to ieſt [Haec mea sunt] imienie y wſzytko ModrzBaz 47v, 78v, 94v [2 r.]; Ták ná świećie nie máſz nic/ właſnego nikomn: Dziś to moie/ á iutro będzie w inſzym domu KochDryas A3; KochPs 31 [2 r.], 62, 74, 75, 87 (12); Nieznam ſię do tych ſzat/ nie moy to ieſt vbior/ obce to ieſt ochędoſtwo SkarŻyw 195, 58, 100 [3 r.], 103, 134, 135 (23); KochTr 7, 13; Awo ſto Dukatow moich Przyłożćieſz wy też co do nich. MWilkHist C2, C2 [2 r.]; CzechEp 324; PEwnie ćię moię źwierćiádło záwſtidźi KochFr 29; PRzypátrz ſię/ gosćiu/ iáko on liſt móy źielony Prędko vwiądł KochFr 93, 7, 47; KlonŻal Cv; KochWz 137; ReszPrz 4; WisznTr 35; BielSen 6 [2 r.], 13, 15, 17, 18, 19; DZbanie móy piſány/ Dzbanie poléwány KochPieś 4, 4, 25, 37, 52; KochSob 64 [2 r.], 65; moię wiotché muły niechay wezmą ſobie/ Kiedy iuż od was będę pochowány w grobie. PudłFr 78, 14, 34, 39, 66, 72 (10); ArtKanc K5v, O3 [2 r.], P4v [2 r.], P18, Q6v; BielRozm. 27, 29; á zaſz to nie niewola gdy v moich okien w nocy kto ſtrżelá/ wola/ huczy/ pije GórnRozm A3v, H2; KochPropKKoch 4; Na znisczęniec domostwa mego godziłoby się baczęnie miec ActReg 114, 164 [2 r.]; Calep 253a; GostGospSieb x2; ZapKościer 1588/80v; GórnTroas 18, 28, 54; KochPij C4 [2 r.]; GrabowSet H3v, N3, O3; iákoby miedzá moiá záſzłá ná twoię OrzJan 52, 11; każćie to odniéść do wozu moiégo WyprPl B2v; Iákoś ſie bárzo twoich ſłów móy miéſzek boi WyprPl B3v, C3; będę ná káżdą noc vmywał łożko moie/ y łzámi memi poſłánie moie pokrapiał. LatHar 159, 83, 166, 167, 238, 246 (14); KołakSzczęśl B; RybGęśli B3v; Rozdźielili ſobie odźienia moie [vestimenta mea]: á o ſuknią moię [super vestem meam] los miotáli WujNT Matth 27/35; wſzytki rzeczy moię ſą twoie: á twoie ſą moie WujNT Ioann 17/10, s. 47, Matth 11/29, 30 [2 r.], 13/30, s. 82 marg [2 r.] (32); WysKaz 6; JanNKar D3v; JanNKarKoch F2 [2 r.]; SiebRozmyśl F. [2 r.]; SkarKaz 7b, 160b, 161a, 162a, 315b, 351b, 489h; VotSzl A3; CiekPotr 6, 14, 22 [2 r.], 43, 51 (9); CzahTr A2 przedm, C2; GosłCast 5, 9, 24, 67; Tobieć ieſt záwſze gotow/ Dwor moy wſzák nie zdrogi. PaxLiz D3v, B2v; SkarKazSej 662b, 704a, 706a; KlonFlis E2, H3v; Lutniá moiá w tym ſmutku w kąćie gdźieś leżáłá SapEpit A2v; KlonWor 39, 43, 77; ZbylPrzyg A4.

W przeciwstawieniu: »twoj ... moj« (2): Ty, ia ſkarby mawa, ale wżdy miedźi twymi á moimi tento rozdział ieſth, iż ia w twym ſkarbie żadney nigdy przygody złey niemogę mieć BielŻyw 8; do tego wſzyſtkié ſie śćiągáią Séymy: do tego wſzyſtkié vſtáwy y práwá/ iákoby grunt twóy był móy OrzJan 52.

W charakterystycznych połączeniach: moje (moj, -a) bydlo (8), dar (16), drob (9), dwor (7), dziedzictwo (10) dzierżawa (6), gumno (7), komora (komorka) (7), konie (8), łoże (łożko) (18), mieszkanie (14), rzeczy (6), skarb(y) (20), suknia (sukienka) (9), winnica (16), woły (6); imienie (26), majętność (15), ojczyzna (4); osiadlość (4), własność, włości (5) moja(e); moj(-a, -e) grosz(e) (3), mieszek, moneta, pieniądze (9), suma, talary.

Zwrot: »chleb moj jadać (a. pożywać, a. używać); uchowany chlebem moim« = być moim domownikiem [szyk 6 : 1] (6 : 1): A ty będąc mym domowym/ Vchowány chlebem moim: Iżeś śię śmiał zdrádý ważyć BierEz R4; OpecŻyw 92v; WróbŻołt 40/10; Iedząc moy chleb zdradliwve zemną ſie obchodził LubPs L3; BibRadz Ps 41/10; BudBib Eccli 20/18; KochPs 61.
Wyrażenia: »dach, prog, ściany moj(e); moich dachow ściany« = metonimicznie: mój dom; limen, tectum meum Vulg; umbra tigni mei PolAnt [szyk 8 : 3] (5 : 3 : 2; 1): BibRadz Gen 19/8; Leop Ez 43/8; RejPos 45; CzechEp 184; A ieſli niſkié progi Będą godné twoiéy nogi KochPieś 34; Y ty ſye/ proſzę/ nie brzydź śćiánámi moiémi. PudłFr 12, 12, 64; Pánie/ nie ieſtem godźien ábyś wſzedł pod dách moy (marg) to ieſt, do do mu mego. (‒) WujNT Matth 8/8, Luc 7/6; KlonWor 42.

»dobro (a. dobre, a. dobra) m(oj)e« = mój majątek; także wszelka pomyślność i wynikające stąd dla mnie korzyści; bona a. omnia mea Vulg [szyk 16 : 11] (27): komornyk moy ktori dzys yeſth wzyemy k yego M. ktori wyelie dobra mego pobral niechczą my go widacz LibLeg 11/12, 11/11v; BierEz Q4; OpecŻyw 62; nic niewątpię iż [Pan] vſtáwicznie mnoży wſſytko dobre moie. RejPs 173v, 39v; RejRozpr K2v; RejJóz C2v; BielKom D5; LubPs aa3; RejWiz 130; połowicę dobrá moiego Pánie/ dáię vbogim Leop Luc 19/8; HistRzym 19, 119, 119v; RejPos 87v, 342, 348v; RejZwierc 169; SkarŻyw 182; GrabowSet D3, 02; LatHar 44; WujNT Luc 12/18, 15/31; CiekPotr 62, 63.

»dom moj« = budynek, w którym mieszkam lub miejsce mego stałego przebywania; moje gospodarstwo, majątek, posiadłość; także rodzina i domownicy; domus mea Mącz, Vulg, PolAnt, Modrz; aedes mea Mącz [szyk 167 : 27] (194): anym vsyal yemv valacha gnyadego gvalthem anym go wyothl do domv mego ZapWar 1507 nr 1981, 1503 nr 1929, 1504 nr 2017, 1505 nr 1931, 1961 [2 r.], 1507 nr 2025 (46); BierEz M3v, P3v; OpecŻyw 42v, 73; HistJóz B2v; Ty znaſz iżem opczował w niewinnoſci ſercza mego w poſrzod domu mego WróbŻołt 100/2, 100/7; MetrKor 61/35v; LibMal 1544/84v [5 r.]; wierzę iſz się zdomem moiem co dźień to gorzéi dźiáć będźie MurzHist H2; LubPs X3, dd2v; nie oddaliſz miłoſierdzia twego od domu mego áż na wieki. Leop 1.Reg 20/15, Gen 15/2, 41/40, 2.Reg 11/11, 4.Reg 4/2, 20/15 (16); Otoś mi nie dał płodu/ á ták ſługá domu mego zoſtánie dźiedźicem po mnie. BibRadz Gen 15/3, Gen 15/2, 43/16, 1.Par 17/14, 16, 28/6 (13); OrzRozm A3v; BielKron 15v, 20, 33v, 40, 48 (9); SATYR. [...] A to moy dom był zawżdy/ gdzie nagęſtfze laſy. KochSat A2, B3v; Ego sum domi meae, Yam yeſt domá/ w domu moym. Mącz 428c, 3b, 87c, 94c, 226c [2 r.]; HistRzym 55, 94, 125v; RejPos 46v, 157, 157v, 160, 194v (10); RejPosWiecz3 98v; BiałKat 18v, 28v, 233v; By w domu mym nie było nic s krzywdą bliźniego. HistLan E2, A4, C4; KuczbKat 435; RejZwierc 47, 52v; BudBib Iudic 19/23, 3.Reg 21/2, Sap 8/16, Is 3/7, Os 9/15 (7); ModrzBaz 114; KochOdpr A3v, A4v; Mieyſcá w mym domu nie zágrzeie/ Kto fałſzem robi KochPs 150; SkarŻyw 36, 134, 243, 304, 348 (13); KochTr 3, 8; KochFr 31, 118; KochMRot Bv, B4; KochPieś 37; ArtKanc Q8v; ZawJeft 19; ActReg 164; GrabowSet N3; RAcż miłośćiwy Boże/ rządźić y ſpráwowáć dom moy/ ſyny/ cżeladkę/ y domowniki moie LatHar 629; RybGęśli B2v; WujNT 32 marg, Matth 12/44, 21/13, Mar 11/17, Luc7/6 (11); SiebRozmyśl Fv; PowodPr 26; SkarKaz 160b, 419b, 457b [3 r.]; CiekPotr 75, 82; SkarKazSej 657b, 660a, 668b; Gore/ prze Bog/ w mym domu KlonWor 42; PudłDydo B2.

»moj własny« = privatus, privus, proprius Calep (11): yako tha laka [...] iesth moya vlasna ZapWar 1541 nr 2447; LibMal 1545/101v; LibLeg 11/157v; rzekł mu [Nabotowi] krol/ day mi tę winnicę/ [...]. Rzekł Naboth [...] nie mogę tego vcżynić/ ieſt to moiá oycżyzná właſna [ne dem hereditatem patrum meorum Vulg 3.Reg 21/3]. BielKron 85v, 15v; Iż chociayby zá memi właſnemi pieczęciámi przynieſiono do was dekretá iákie/ á nie zgádzáłyby ſie s ſpráwiedliwością/ nie przyymuycie ich. RejZwierc 43v, 169v [2 r.]; Nigdy bych był nie wierzył/ bych ták miał żáłowáć/ Tego zwłaſczá/ co nigdy mym właſnym nie było KochPieś 14; Calep [849]b; OrzJan 88.

»ziemia, ziemica (jest) m(oj)a« = własność ziemska mówiącego, także kraina pod jego rządami; terra mea Vulg, PolAnt [szyk 25 : 7] (31 :1): A z mey źiemie zá dzieśięć lat/ Będzie dań tobie iſty płát. BierEz F3v; abi y k.m. raczil widacz poddane moye ſwlascza takowe ktorzi vczyekly zzyemie mey LibLeg 11/12v, 10/152v; 153, 11/11, 67; RejJóz Q2; RejWiz 125v; Leop 2.Par 7/20, Ioel 3/2, Ier 16/18; Oto źiemicá moiá [terra mea] ieſt wolna tobie/ mieſzkayże gdźieć ſię podoba. BibRadz Gen 20/15, Ex 19/5, 2.Par 7/20, Ier 16/18, Ez 38/16, 4.Esdr 9/8; BielKron 53, 398v; RejPos 53v; BielSat Gv; BudBib Lev 25/23, Iudic 11/12, 13, Is 14/25, Ez 38/15 (8); bom blizek dniá oſtátniego. [...] iáko páſterz budkę ſwoię/ ták zoſtáwię źiemię moię. ArtKanc P18; Iuż moiá źiemiá leży dawno nie orána KmitaSpit B3; SkarKazSej 677a.

Szereg: »moj a twoj« (1): ieſli ſpráwiedliwa rzecz ieſt [...] opuśćiwſzy Seymowe quęſtię ták wielkie/ ná moiem á twoiem bydle/ wſzytkiemu Krolowi z Rádámi ſwemi vwiąznąć OrzRozm T.
Wyrażenie przyimkowe: »w mojej male« (1): Dochodow/ proſzę/ rácż ſtrzedz w moiey mále/ Tobie ku chwale. GrabowSet M4v.
W przen (196): Miły byku nie bądź wołem/ Niechćiey gárdzić moim ſtołem BierEz K4; OpecŻyw 95v, 147v; wyelye ginnich ziem. ktorichesmi dobilj Bozą pomoczą. glodem a ogniſtą a piekna ſſablyą moya. MetrKor 46/46v, 46/175; LibLeg 10/69; WróbŻołt 43/7; RejKup Xv; MurzNT Luc 22/30; KromRozm II o4, r4; przyzwawſſy dzyatek ſwych/ [...] themi ſlowy rzekłá/ toć też yeſt moye ochędożeńſtwo á przybyory. GliczKsiąż C6v; LubPs Mv, hh3v; KrowObr 2; Hárfá moiá [cithara mea] w żáłobę/ á orgány moie [organum meum] w głos płácżących/ obroćiły ſie. Leop Iob 30/31; Do źiemie Idumeyſkiey rośćiągnę both moy [in Idumeam extendam calceamentum meum] Leop Ps 107/10, Iudith 6/6, Is 10/5, 34/5, Ez 21/3, 4, Phil 4/1; By to przy moim ſtole Krowicki mowił/ [...] iabych Krowickiemu milczeć kazał OrzList e2; A niechay Mifiboſeth iada v ſtołu mego [super mensam meam] iáko ktory ſyn krolewſki BibRadz 2.Reg 9/11, Gen 9/13, Ps 60/10, Ez 30/24, 4.Esdr 15/22; A co ſye tycze piorá mego/ mnie doſyć ieſt ná tym/ że czáſem piſzemy to/ co ku dobremu Rzeczypoſpolitey náſzey drugdy być rozumiemy OrzRozm P4v; BielKron 332av; Gdy ſię kto chćiał o krzywdę iáwną ná mię ſkárżyć/ Muſiał ſię nieboraczek ná mym ogniu ſpárzyć. Prot A3v, A4; GórnDworz A3, Dd7; RejPos 160, 316, Ooo3; BudBib Ex 15/9, Iob 30/21 [2 r.], 31/8, 17, Ps 87/7, Is 34/5; Ná on cżás też wyſławi głośniey pioro moie/ Tryumphy Henrykowe/ y Sármáckie boie. StryjWjaz C4; PaprPan Bv, K3, Cc3v [2 r.], Cc4; Tobie śpiewáć ná wieki lutnia będźie moiá. KochPs 86; Półká trzewików moich Idumaeá KochPs 87 [idem 167]; Powſtań vćiecho/ powſtań lutni moiá KochPs 166, 24, 39, 41, 65, 84 (13); CzechEp 72, 337; KochJez A3; KochFr 5 [2 r.], 60, 85, 133; ReszPrz 4 [2 r.]; KochPieś 40, 46, 49; KochSob 69; PudłFr 23, 41, 54; ArtKanc L3v, N17v; GrabowSet H4v, I, Y2; KochFrag 41; LatHar 718; RybGęśli B2v [2 r.]; C2v; ábyśćie iedli y pili v ſtołu mego w kroleſtwie moim WujNT Luc 22/30; SapEpit [B2v]; ZbylPrzyg A3v; Niech moiá łodź/ gdźie pędźi wola Boża/ bieży SzarzRyt C3v, D5.
Fraza: »[Bóg] zsiekał wor moj« = Bóg oddalił ode mnie ból i zmartwienia (1): Obroćiłeś mi płácż á trapienie me w weſele: z ſiekałeś wor moy/ á przyoblekłeś mię weſelim. Leop Ps 9/12.
a) O wiernym Boga i Chrystusa (93):
Wyrażenia: »owce (a. owieczki), barany (a. baranki) moje« = agni mei, oves, pecudes meae PolAnt, Vulg [szyk 73 : 4] (77): Owce moie ſluchaią mie ij gloſu mégo OpecŻyw 65, 57[61], 65; MurzNT Ioann 10/27; KromRozm III L8v, M8v; Yam yeſt prawdziwy páſterz/ gárdłá ſwego nye żáłuyę przy owcach moich GliczKsiąż D3; KrowObr 4 [3 r.], 240v; Iamći ieſt on páſtyrz dobry/ y znam owieczki moie/ á moie też mnie znáią [et cognosco meas, et cognoscunt me meae]. BibRadz Ioann 10/14, Ez 34/3, 6, 8 [3 r.], 10 [3 r.], 15 (14); RejPos 14, 121v, 122, 123 [4 r.], 169, 184; BiałKat 133v [2 r.]; GrzegŚm 26; WujJud 6, 18v, 123 [2 r.], 150v, 152v; WujJudConf 130v; RejPosRozpr c2; BudBib Iob 31/20; BiałKaz E2; BudNT Joann 21/16[15] [2 r.], 18[17]; Poſtánowię ia/ mowi Pan nád owcámi moimi páſterzá iednego/ áby ie páſł/ Dawidá CzechRozm 177; polećił [Chrystus] mu [Piotrowi] przełożeńſtwo nád wſzytkimi owcami/ to ieſt nád ludem wſzytkim wiernym/ y nád bárány/ to ieſt nád wſzytkimi przełożonymi ich/ gdy mowił [...] Páś owce moie: Páś bárány moie. SkarJedn 63, 77 [2 r.]; SkarŻyw 599 [2 r.]; CzechEp 331; NiemObr 40, 49; ArtKanc P4; WujNT Luc 15/6, Ioann 10/15, 26, 27, s. 350 (14); To moie namilſze owce/ ná ktorych widzę piątno moie/ miłośći ſpolney y miłośierdźia: Ci mnie nie widząc w mię vwierzyli SkarKaz 6b, 606b.

»stado (a. stadko, a. stadło), trzoda moje (-a)« = grex meus, Vulg; pecus meum PolAnt [szyk 17 : 1] (9 : 9): OpecŻyw 97v; WróbŻołt 61/5, cc3v; Leop Iob 30/1, Ier 23/2, 3; A ták ty trzodo moiá/ ták mowił Pan Bog BibRadz Ez 34/17, Gen 47/6, Ez 34/8, 19; O nie lękay ſie ty nic málucżkie ſtadko moie/ bo ia ciebie nigdy nie opuſzcżę RejAp 66v; Biádá páſterzom ktorzy roſpłaſzáią á roſtárgawáią ſtádá moie [bibl. pecus pascuae meae PolAnt Ier 23/1: trzódę páſtwiſká mego WujBib]. RejPos 23v, 23v, 123, 261v [2 r.]; zgromádzę ia oſtátki ſtádá moiego ze wſzech źiem CzechRozm 117; Stadko moie málucżkie nie chćieyże ſię lękáć ArtKanc J20v.

»moj a winnica (a. winniczka)« [szyk 2 : 1] (3): Iż to moiá miáłá być nawdzięcżnieyſza winnicá ten narod ludzki RejPos 59v, Ooo3; ArtKanc E9v.

2. Mówiącemu właściwy jako część składowa jego organizmu, osobowości i pozycji społecznej (4344):
a. W odniesieniu do ciała: często metonimicznieja (2380): BierRaj 20; PowUrb +3v; March1 A3; ięła [liszka] mowić: Cżemuſz mię táko gonićie/ Wſzák mięſá mego nie iećie BierEz S, Ey, H2v, I2v, L4 [2 r.], O3v; Iż pocżąwſſy od pięty nożné aż do wirzchu glowy moię/ niemá bytz w mym ćiele zdrowié. OpecŻyw [79]; Widziſs nogi moie ij bok móy prawy bytz bez boleſci OpecŻyw [79v]; duſſa moia pirwey niebędzie pocieſſona/ aż okiem moijm oglądám doſtoynoſtz iego żądliwą. OpecŻyw 163v, 6, 11 [2 r.], 18v [2 r.], 20, 26 (55); OpecŻywPrzedm C3v; PatKaz II 36v [2 r.], 68 [2 r.], 78 [2 r.], 78v, 80v; PatKaz III 144, 153; dzýerżałem kubek Faraonow wręku moich HistJóz A4, C4V, D4v; Stało ſie ieſth ſercze moie iako woſk roſpothniewaiączy, [!], w poſrzodku brzucha moiego. [...] ięzyk moy przyſchnął do paſzcżeki moiej TarDuch A3, A3 [2 r.], A6 [2 r.], D7, D8, D8v, E3; gdyby ty moimi vſzyma ſłuchał, milcżałby. BielŻyw 41, 152; March3 T8v, V8v; MetrKor 59/77v; Nigdym nie kładł miły panie przed ocżyma mema [ante oculos meos] rzecży nieſprawiedliwey WróbŻołt 100/3; Rzekł pan panu memu ſiądź na prawiczach moich [a dextris meis], WróbŻołt 109/1, 16/1, 4 [2 r.], 25/3, 6, 12 (62); A przeto náſzłáchetnieyſſy [!] członek moy duſſá moiá/ będzie wyſlawiáłá [...] wzięte dobrodzieyſtwá od ćiebie páná á bogá ſwego. RejPs 43; Bo vſtá moię nielza iedno muſſą wyſláwiáć ſtátecznoſć twoię RejPs 103v, 24v, 25 [2 r.], 25v [2 r.], 26 [2 r.], 31v (75); SeklWyzn C; RejJóz A5, B4v, B5v, P6, P7, P7v; SeklKat R2 [2 r.]; RejKup f3v; HistAl A6, M; MurzNT Matth 22/44, 26/12, Luc 16/24, Ioann 9/11, 13/9; KromRozm II I2v, ov, f; KromRozm III I3v; BielKom B5v, Dv; Ciáło me zdrowia żadnego iuż práwie nie cżuie LubPs K3; Spraẃ wárgi me ktemu że cye będą ſławić LubPs Q3v, B3v, B5, B6, D, D3 (113); A to wyznánie moią ręką podpiſałem KrowObr 41v, 2v, 130, 152, 165v, 221, 241v; gdy iuż opádło ćiáło moie/ ſkorá moiá przyſchnęłá do kośći moich/ zoſtáły tylko wárgi przy zębiech moich Leop Iob 19/20; Siedź po práwey ręce moiey [Sede a dextris meis] Leop Hebr 1/13, Gen 14/22, 21/30, Iudic 9/29, 1.Reg 12/5, 3.Reg 13/6 (116); OrzList c2v; RejZwierz 121; Namilſzy moy ieſth iáko ſnopek mirrhy/ ktory noſzę między pierſiámi memi [inter ubera mea] BibRadz Cant 1/12, Gen 2/23, 21/30, 24/2, 31/40, 42 (87); OrzRozm E3; krwią moią chceſz ſie pomázáć? BielKron 110, 1v, 12v, 15, 35 [2 r.], 42v (22); GrzegRóżn C3v; funderem pro te sanguinem [...] Roźlałbych rad dla ciebie kreẃ moyę Mącz 244c, 65b; byś ſerce moie roſkroił/ nie nálazłbyś w nim nic inego/ iedno to ſłowo/ Zginiemy. OrzQuin Y3v; RejAp 15, 20, 41v, 85, 87 [2 r.], 132v; GórnDworz P5, Y6v, Hh4v, L18v; cżytayćie co to ná mym cżele nápiſano. HistRzym 49; nigdym go mymá ocżymá niewidział HistRzym 84v, [2] 3, 58v, 78v, 79v (13); Idź nieſláchetny niewdzyęcżniku precż z ocżu moich ná wiecżne męki RejPos 160, 22v [2 r.], 28v, 32v, 35v, 55 [2 r.] (56); RejPosWiecz2 95; RejPosWiecz3 96v; BiałKat 171, 268v, 301 [4 r.], 313v [3 r.]; BielSat G3; Dręcżę ćiáło moie y zniewalam ie/ to ieſt śiebie ſámego GrzegŚm 21, 3, 4 [5 r.], 25, 26; KuczbKat 55, 285, 325, 375; RejZwierc 42v, 167v, 198v; KochMon 31, 32; WujJud 93, 160v, 210v; RejPosWstaw [21]3v; Bo byli ſynowie Izráelſcy/ y ſynowie Iehudſcy tylko cżyniący złość przed ocżymá moiemá [in oculis meis] BudBib Ier 32/30, I h2 [2 r.], Gen 21/30, 29/14, 47/29, Ex 7/17 (85); BiałKaz D4v [2 r.]; Powiedałem wam Ewánielion pierwey kuſzenia mego ktore wćiele moię [!] [in carne mea]/ nie zgárdziliśćie/ ániśćie odrzućili. BudNT Gal 4/14, Mar 10/40 [2 r.], Luc 20/42, Rom 7/23 [2 r.], 1.Cor 13/4[3], Gal 6/12[10] (13); CzechRozm 36v [4 r.], 45, 54v, 177, 180, 202v, 206v; Cżego ſie náſłucháły wiele vſzy moię PaprPan A4, A3v, B3, Cc4, Gg2; SkarJedn A5, 95, 401, 403; KochOdpr B3v, Dv; Day bo że/ áby vſt moich śpiéwánié/ Tákże y ſercá mégo rozmyślánie Gmyśli twéy było KochPs 27; Blizny z nowu mych dawnych ran ſye odnowiły KochPs 55, 21, 24, 25 [3 r.], 26, 33 (48); wzdrygá ſię ſerce moie/ y táią lędzwie moie/ gdy wſpomnię/ iſz ſię myſli náſze y słowá y vcżynki ná on dźień ſądny/ odkryć máią. SkarŻyw 121; vkazał mu ſię Bárnábáſz S. mowiąc: ná tym á ná tym mieyſcu ćiáło moie/ y przy nim Ewánielią moią ręką piſaną naydzieſz. SkarŻyw 537, 15, 51, 68 [2 r.], 69, 70 (38); KochTr 5, 6, 7,8, 12; MWilkHist E4, F3, F3v, H4, K4 (15); CzechEp *3v, 17, 124, 197, 248, 250, 272 [2 r.]; CzechEpPOrz *; Dla tego ſkłániam koláná moie/ ku oycu páná náſzego Iezu Chryſtá NiemObr 87; Ná lipę. GOśćiu/ ſiądź pod mym liſćiem/ á odpoczni ſobie KochFr 43, 18, 43, 87; KochBr 153; KochMRot kt, B4; ReszPrz 3, 4 [2 r.]; WerKaz 282; WisznTr 17, 18, 30, 31; BielSen 11, 12, 17; KochPieś 9, 18 [2 r.], 36; PudłFr 15, 32, 50, 77; ArtKanc C9v, E14 [2 r.], E14v, K7v, L10v, Q10v; GórnRozm N2v; KochPropKKoch 4; PaprUp F2; z rádośćią krew moię Oyczyznie moiéy oddam ZawJeft 42, 3, 7, 9, 19, 20 [2 r.] (13); ActReg 155; GrochKal 8, 18; Dopiéro włożoné ſą ná nogi pętá. GórnTroas 65, 26 [2 r.], 39, 41 [2 r.], 45, 54 (12); KochCzJan A3; Lzą ſię zmieniły me źrzenice obie GrabowSet H2v, A4, B2v, B3, C4v, D2v (50); KochFrag 27, 29; LatHar +3, [+10v], 18, 25, 45 (78); Abowiem oto iáko doſzedł głos pozdrowienia twego do vſzu moich/ ſkoczyło od rádośći dźiećiątko w żywoćie moim. WujNT Luc 1/44; Bezá, ták pierwey przełożył: Nie zoſtáwiſz trupá mego w grobie. Potym ták popráwił [...] ćiáłá mego w grobie WujNT 404; Lecz widzę inſzy zakon w członkách moich/ walczący przećiw zakonowi vmyſłu moiego WujNT Rom 7/23, przedm 7, 5, Matth 13/35, 20/23, 22/44 (74); WysKaz 46; SarnStat 1107; SiebRozmyśl C, D3v, D4v, F3v, Gv [2 r.] (9); WitosłLut A2; PowodPr 6, 14, 74; SkarKaz 4b, 81a, 160a, 350b, 489b (11); VotSzl A3; Te rzeczy mnie łzy z oczu moich wyciſkáią CiekPotr 20, 3, 66 [2 r.], 69, 80; Niechayże tedy ſłużę tą krwią vbogą moią oycżyźnie mey CzahTr przedm A4, A3, k. A4v, B2v, C, 02 (16); GosłCast 19, 21 [2 r.], 32, 41, 48 (13); PaxLiz B2v, C4, E3, E3v; SkarKazSej 665b [2 r.], 680a, 706a; SapEpit A2 [2 r.], A2v, A3v; KlonWor 65; PudłDydo B3v; Niechay przypłáći Pohániec zdrádliwy/ Ze tył moy widźiał/ gdym zbroyny y żywy. SzarzRyt Cv, A4, By B2v.

W przeciwstawieniu: »moj ... cudzy« (1): Abowiem tu nie z méy ále z cudzéy głowy ten początek wyſzedł SienLek a4v.

W przytoczeniu oratio recta: jego (1): roſkazał iey [św. Stanisław św. Swętosławie] áby ſzłá do Biſkupá á powiedziáłá co widziáłá y co iey roſkazał/ áby ćiáło moie z tych kątow niepocżeſnych ná zamek Krákowſki przenioſł BielKron 349v.

W charakterystycznych połączeniach: moje (moj, -a) biodra (8), bok (13), broda, ciało (222), czeluść (czeluści) (3), członki, czoło, dłonie, grzbiet (5), jagody, język (47), kark, kolana (6), krew (26), lewica, lędźwie, łono (3), nerki, noga (110), oko (oczy) (281), palec (palce) (5), paszczęka, piersi (10), podniebienie (5), powieki (6), prawica (10), ramię (ramiona) (9), ręka (ręce) (177) serce (2), skora (11), stawy, stopa (stopy) (8), ucho (uszy) (33), usta (165), wargi (12), włos(y) (7), zęby (2), źrzenica (źrzenice) (2); żyły (2); moj brzuch, żołądek (5), żywot (15); na (po) prawicy (na prawicę) mojej(ą).

Fraza: »biadaż mojej głowie « (1): A páni wpłácz niebogá/ biádáſz moiéy głowie KochFr 59.
Wyrażenia: »moj cień« = moja wyniszczona moralnie i fizycznie osoba (1): Co zá roſkoſz [miłości] maſz mieſzkáć w ſuchych kosciách moich? [...] Lepiéy ſwéy mocy ná tych nieukách ſkoſztuieſz/ Bo iuż nie mnie/ ále móy tylko ćięń fráſuieſz. KochFr 82.

»gar(d)ło m(oj)e« = także siedlisko mego życia; guttur meum Vulg, PolAnt [szyk 12 : 7] (19): Z mego gárłá coć ſie widzi/ Ieſli pachnie álbo śmierdzi BierEz R3; RejPs 100; Widżę żeſcie ſie na me/ gardło naſadzili Gdyſcie mię pirwey w ſtudnią/ okrntną wſadzili RejJóz B2, B4v, K8; LubPs P6v; Leop Cant 2/3, 1.Mach 11/10; OrzRozm 1/3v; BielKron 306v; Mącz 37c, 289c [2 r.]; Sprácowáłem ſię wołáiąc/ ochrápiáło gárdło moię BudBib Ps 69[68]/3[4]; KochPs 49, 85; StryjKron 522; GrabowSet B4, O4.

»głowa m(oj)a« = także w przen : moje życie lub metonimicznie: ja; caput meum Vulg, PolAnt [szyk 82 : 33] (117): Więc Ezopá k ſobie wzowie/ Rozumieyże moiey głowie. Mam mieć gośćie przy wiecżerzy BierEz Dv; od pięty nożné aż do wirzchu glowy moié/ niemá bytz w mym ciele zdrowié. OpecŻyw [79], 79 [4 r.], 141, 147v; HistJóz A4v; TarDuch A6, D7; WróbŻołt 22/5, k. H4, 37/5, 139/8; LibLeg 10/60, 62 [2 r.]; A ledwe może znieſć głowá moiá ćięſzkoſći wyſtępkow moich RejPs 57; A barzo ſie moia głowa też temu dźywuie RejJóz N6v, D2v, H5, N4; Syla takych na mey glowie. Bywalo RejKup n3v, ee2v; MurzHist Lv; BielKom E7; Nád wſſytki nyeprzyiacyoły podnyoſł głowę moyę LubPs G2V, B2v, F3, P6v, V2, bb6, ee3v; RejWiz 96; Złupił mię z ſlawy moiey/ y zdiął koronę z głowy moiey. Leop Iob 19/10, Ps 3/3, 37/5, 107/9, Cant 2/6, Ier 9/1; iż ſyn mężoboyce poſłał thu áby wźięto głowę moię [caput meum] BibRadz 4.Reg 6/32, Iob 29/3, Ps 40/13, 60/9, 69/5, Cant 2/6 (12); GórnDworz C7v, Z6; A podnioſęli głowę moię/ thedy oſtry miecż przebije głowę mą. HistRzym 94, 52v; RejPos 19v, [308]; Wielki ſmutek/ záłość w moiey głowie/ Pobráli mi dziatki Tátárowie. BielSat G2; BudBib Ps 3/4, 26/6, 68/5, Thren 3/54, Dan 1/10, 4/10, 13, 7/15; Ná to w mey głupiey głowie wymowy nie sſtánie. PaprPan A4v; KochPs 5, 87,131, 167; SkarŻyw 51, 68, 153, 195, 292; StryjKron 350; CzechEp 74, 338; KochFr 50, 116; ReszPrz 101; Przytul chorą głowę WisznTr 29; BielSen 5v; KochPieś 9; ArtKanc E8, E14v, Q, Q6v; ZawJeft 8; GrabowSet F, R, R3; Zadna w ten czás potrzébá przezemnie nie byłá/ Przedśię záwſze ma głowá cáło vchodźiłá. WyprPl A3v; LatHar 145, 162; WujNT Luc 7/46; SkarKaz 350b; Te wierſzyki kroćiucżkie ten ći dar dáruię/ Tákie/ iákie w my proſty głowie dźiá nayduię. CzahTr G, H3, I3v; GosłCast 10, 15, 20, 24 [2 r.] 24, 25 (11); SkarKazSej 706a; PudłDydo [B5v]; SzarzRyt B.

»(to) nie m(oj)ej głowy (rozmysł, rozum, sąd), nie moja głowa« = przkracza to moje możliwości intelektualne, psychiczne [szyk 11 : 1] (11 : 1): Acz to nie mey rozum głowy Wtrącáć ſie w takie rozmowy RejRozpr D3v; Nie moiey to rożum głowy RejJóz C6; Zda mi ſie nie mey głowy Naiaſnieyſzy panie Są ták poważne ſprawy RejJóz Lv; GroicPorz B4v; O kthorych ſłuſznie mowić tho nie moiá głowá/ Bo Słońcá nie doleći nigdy s cieniá Sowá. RejWiz 115v; To Sąd nie méy głowy KochZg A3v; RejZwierc 182, 240v; ActReg 101, 165; CzahTr G2; GosłCast 10.

»kości (a. kość) m(oj)e(-a)« = także metonimicznie: ja lub moje zwłoki; ossa mea Vulg, PolAnt [szyk 57 : 16] (73): OpecŻyw 184; TarDuch A3, A3v; WróbŻołt 5ev, Ps 34/10; RejPs 32, 44v, 51, 57, 77, 148 [2 r.]; ále ſie zmiłuy nádemną s twey boſkiej milośći/ [...] vzdroẃże ſam zátrwożone moie nędzne kośći. LubPs R5; Kośći me y ſam nyewyem kędy roſpraſſáli LubPs F2, H2v, H3v, 13, K3, N4, X3v; KrowObr 221; Gdyć vmrę pochowayćie mię w grobie w ktorym mąż Boży leży: wedle kośći iego położćie kośći moię [ossa mea] Leop 3.Reg 13/31, Iob 19/20, 30/17, 30, Ps 37/4, Ier 23/9, Thren 1/13; BibRadz Gen 2/23, Ps 6/3, 102/4, 6; BielKron 1v, 83, 371, 462v; nie może być żadne vſpokoienie y w koſciach moich/ gdiż vſtáwicżnie przed ſobą widzę oblicżność grzechow ſwoich. RejPos 309, 81; Tey Więc łákomey ziemi oddaſz moię kośći RejZwierc 27lv, 1v, 47v; BudBib Gen 29/14, 3.Reg 13/31, Iob 7/15, 30/30, Ier 20/9; KochPs 31, 49, 151, 206; SkarŻyw 259, 537; KochFr 82; KochMuza 25; WerKaz 282; KochPieś 8, 19; Pánie: ieśliże źmárłych ludźi ćiáłá máią Smyſł po śmierći: kośći wielkié z tąd vznáią Weſelé ZawJeft 42, 44; GórnTroas 65; GrabowSet G4v; OstrEpit A3v; LatHar 159, 160, 162, 166, 167 (8); SiebRozmyśl F3v; GosłCast 58; PaxLiz B2v.

»oblicze, twarz, lico m(oj)e (-a)« = także metonimicznie: ja, moja osoba; facies mua Vulg, PolAnt [szyk 79 : 5] (66 : 16 : 2): Ty dzieći ktore krzycżáły/ Moieyći śię twarzy bały BierEz A4v; OpecŻyw 18, 109v; HistJóz C4 [2 r.], D3v; TarDuch My; WróbŻołt 43/16, 88/51; LubPs B5, M, M2, N3, P6v; leżałem ſtruchláły ná oblicże moie/ á twarz moiá przypoiłá ſie kźiemi. Leop Dan 10/9, Lev 20/3, 6, 2.Reg 12/8 2.Par 7/14, 20 (17); BibRadz Gen 23/4, 2.Par 7/14, 2.Esdr 2/3, Ps 69/8, Is 54/8 (9); dobryś przed oblicżym moim/ ále ſie moim rycerzom nie podobaſz BielKron 68, 30, 35, 71 v, 94; RejPos 205v; vyrzyſz tył moy/ lecż oblicże moie nie będzie widziáne. BudBib Ex 33/23, Gen 6/13, 7/1, 32/20, Lev 17/10, 22/3 (22); CzechRozm 17 [2 r.], **2v; twarz moię nauſznicámi ozdobił/ y złotym odzienim Pokrył mię. SkarŻyw 68; CzechEp 301; ArtKanc E14; PaprUp H2; Niech ćie żal zyymie mégo polanégo licá GórnTroas 48, 50; On ieſt zbáwieniem oblicża mego/ on Bogiem moim. LatHar 615, 145, 592, 643; WujNT Act 20/25, Col 2/1; zá co ia tobie dźiękuię/ vpadáiąc ná oblicże moie. SiebRozmyśl Ev.

»s(i)erce m(oj)e« = tu wyłącznie w przen: miejsce wszelkich moich uczuć i doznań psychicznych; metonimicznie: ja, moja osoba; cor meum Vulg, PolAnt [szyk 383 : 73] (459): BierRaj 16v; Serce téż moie pyſſné/ racż zmienitz ku ſwięté pokorze OpecŻyw 135, 6, 6v, 18, 18v [2 r.], 20 (34); OpecŻywPrzedm C3v; ya ſzpyą czuſz czyeleſnye a ſercze moye czuſz duſſa czuye wbogomyſlnoſzczy PatKaz III 111v, 129; TarDuch A3, A4v, A7, E3v; dałeſmi pociechę w ſerczu moim [in corde meo] WróbŻołt 4/7, 16/3, 25/2, 37/9, k. M8v, N (24); Abowiemeś [...] przezrzał ſerce moie y obaczyłeś mię zewſſąd a ſnadzież [!] nic nienálazł/ áby co inego ſerce myſliło niżli vſtá powiedáią. RejPs 22, 25, 31v, 36v, 37v, 57v (21); RejJóz A5v, B4v, B5v, B7v, F2v (15); SeklKat X; RejKup n2v, O; Lec ſerce moie/ pełné ieſt nienawiści MurzHist I3v; KromRozm III D5; Tenći iuż ieſt miłym ſereu memu BielKom G6, C2v; Wyſłuchayże gdyby ſerce moię k tobie wołáło LubPs ddβv, B3v, D [2 r.], D3v [2 r.], F2, G (44); zbáwićielko wyſluchay łkánie ſercá moiego KrowObr 152v, 98, 152 [2 r.]; Leop Iudic 5/9, 2.Par 7/16, 2.Esdr 7/5, Ps 16/3, 27/7 (26); iákom zrozumiał (marg) W żydowſkim ſthoi/ iáko było w ſercu moim. (‒) BibRadz Ios 14/7, *3, 1.Reg 2/1, 1.Par 12/17, 2.Par 7/16, 2.Esdr 2/12 (23); OrzRozm G2; BielKron 62v, 79 [2 r.], 79v, [852]v; Mam poćiechę y ochłodę ſercu memu gdy twoy liſt [...] czitam. Mącz 190b; OrzQuin G4v, Aa5; RejAp 21 v, 35; HistRzym 84v, 103, 129v; RejPos 171, 284, 293v; GrzegŚm 25, 30; WujJud 107v; Wyznáwáć ćię będę pánie Boże moy wſzem ſercem moim BudBib Ps 86/12, Iudic 5/9, 1.Reg 2/35, 1.Par 12/17, 2.Esdr 2/12, 7/4 (37); Ale áby ſie iuż cżás długą przedmową nie trawił/ powiemći vmyſł ſercá moiego. CzechRozm 205v, 61 v; Do ćiebie wzdycha ſmutné ſerce moie. KochPs 87, 27, 31, 34, 36, 39 (15); SkarŻyw 83 [2 r.], 120, 121, 151, 203 (12); KochTr 13; MWilkHist G2v; CzechEp *3v, 63, 74, 85, 126, 155, 202, 338; KochFr 7, 42, 65, 66, 74, 81, 106, 111; KochSz A2; WisznTr 11 [2 r.]; KochPieś 19; KochSob 60; PudłFr 45 [2 r.], 50 [2 r.], 60, 74; ArtKanc M, Q15, S11v; ZawJeft 6, 7 [3 r.], 11, 20 [2 r.], 43; ActReg 161; Phil Q2; GórnTroas 32, 33, 41, 46, 51, 69; Me ſerce/ twoiá dobroć/ niech ſpráwnie GrabowSet N3v, Cv, C3, C4v, D3, E4 (27); Day Pánie ábym przyſtoynie/ y cżęſto ſerce moie do ćiebie obrácał LatHar 22, [+10v], 14, 22, 25, 26 (40); KołakCath B2; RybGęśli C4, C4v, D2v, D3; WujNT Act 2/26, 21/13, Rom 9/2, 10/1; WysKaz 17; SiebRozmyśl E3v [2 r.], G2v, G4v, 1v, Kv; SkarKaz 7a, 45b, 160b, 161a, b [2 r.], 458b; CiekPotr 7; CzahTr B2, B3, B4 [3 r.], C2v, G4v, 12 [2 r.]; GosłCast 20, 41, 48 [3 r.], 49, 51 (11); BA toć mnie coś nowego/ na drodze potkáło/ Cżego ſie nigdy ſerce/ me nie ſpodźiewáło. PaxLiz D4; W Grzechách ſrogich ponurzony Ze wnętrznośći ſercá mego/ Wołam/ Boże niezmierzony/ Mego głoſu rzewliwego Rácz ſłyſzeć prośby płáczliwe SzarzRyt By, A4 [2 r.], C. Cf »wedle serca m(oj)ego«.

»wedle serca m(oj)ego« = według mego upodobania (3): BudNT Act 13/22; CzechRozm 79v; Nálazłem Dawidá ſyná Ieſſego/ mężá wedle ſercá mego [virum secundum cor meum)] ktory czynić będźie wſzytkie woli moie. WujNT Act 13/22.

»szyja moja« = także w przen: siedlisko mego życia; collum meum Vulg [szyk 4 : 3] (7): Leop Thren 1/14; Pięknieli moię ſzyię otacza to złoto Prot Dv; SkarŻyw 68, 162; StryjKron 406; niech ná ſzyię moię táż łákoma y nienáſycona śmierć śidłá nie kłádźie LatHar 641; CiekPotr 41.

»moj własny« (1): Mea, manu literae, Moyey właſney ręki liſt napiſany. Mącz 220c.

»moj siwy (a. szedziwy) włos; moja broda siwa« (2 : 1): Nleućiekay przedemną dźiéwko vrodziwa/ Ztwoią rumiáną twarzą moiá brodá śiwa Zgodźi ſię známienićie KochFr 131; PaprUp F4, KlonWor 1v.

»wnętrzności (a. wnętrzność), wnętrza, środek moj(-a, -e)« = metonimicznie: ja; viscera mea Vulg, PolAnt; interiora mea, medium meum Vulg; renes mei, secretum meum PolAnt [szyk 36 : 3] (35 : 3 : 1): OpecŻyw 20; WróbŻołt 25/2; ſerce moię iáko woſk roſpuſſczony miedźi wnętrznoſćiami moiemy. RejPs 31v, 37v, 44v, 57, 64; izali nie doſyć mam ná zwirzhnih cięſzkoſciach moich/ ktore wnętrznoſći moię [viscera mea] iáko miecż przenikáią HistAl F8; Boś ty Pánie wnętrznośći me wſſytki poſieść racżył LubPs eev, N4, R2, X4; Leop Iob 30/27, Ps 50/12, Thren 1/15; BibRadz Ps 26/2, 40/9, Is 24/16 [2 r.], Eccli 51/28; GrzegŚm 49; Wnętrznośći moię záſtygły y nie vſpokoiły ſię [Viscera mea ferbuerunt et non silvemnt] BudBib Iob 30/27; BudNT x2v marg [2 r.], Philem 12; CzechRozm 38; GrabowSet I3v, P2v; Serce cżyſte ſtworz we mnie Boże/ á duchá práwego odnoẃ we wnętrznośćiách moich. LatHar 165, 53, 230, 367, 562, 567, 571, 609, 642; WujNT Philem 12, 20.

W przen (54): O Ieruzalem Ieruzalem [...] wiele krotz chciálem zgromądzitz [!] ſyny twé pod ſkrzydla moie/ a niechcialos. OpecŻyw 77; BudBib Eccli 24/18 [3 r.], 22.
Zwrot:»przejść (a. przyść) na me skrzydło (a. skrzydła)« = dostać się w moje ręce (2): Ano y tak tego bydła Siła przeydzie na me skrzydła RejJóz D5v, L5.
Wyrażenia: »nogi me« (1): Ia aczem [...] ſzablia moyą wzial bil Kroleſtwo wegierſkie [...] y ynsche Kroleſtwa wſzitkye ktore pod nogamy mymy są LibLeg 10/69.

»ręka, ramię, prawica moja(e)« = moc, siła a. władza moja; manus mea Vulg, PolAnt [szyk 42 : 4] (43 : 2 : 1): OpecŻyw 119v; y ziemye ich moye ſsą. yako ine ziemye moye pod moyą ręką. MetrKor 46/47; Bo ręka moia da iemu pomocz á ramię moię [Manus enim mea ... et brachium meum] potwierdzi iego. WróbŻołt 88/22; HistAl 118; MurzNT Ioann 10/28; LubPs gg5v; Rádził ſie teſz y ná then czás Dawid Páná/ Mamli wyćiągnąć przećiwko Filiſthynom? á daſſli ie w ręce moie [in manus meas]? Leop 2.Reg 5/23, 2.Par 32/13, 14, 2.Esdr 6/9; vkażę im rękę moię á moc moię/ y dowiedzą ſię że imię moie ieſt Pan. BibRadz Ier 16/21, 2.Par 32/13, 14 [2 r.], 15 [2 r.], 32/15, 4.Esdr 15/22 (17); BielKron 67, 89v, 124; BiałKat 3v; BudBib Ex 7/5, 1.Reg 23/7, 26/11, Ez 25/7, 13, 16, Zach 2/9; BudNT Ioann 10/28; CzechRozm 5; SkarŻyw 188; CzechEp 239, 271; Iam vcżynil źiemię y ludźie/ [...] w mocy moiey wielkiey y w rámięniu moim rośćiągnionym PowodPr 14.

α. O eucharystycznym ciele i krwi Chrystusa (200): gdy mily pán Iezus na kázaniu mowił w ſynagodze żydowſkié. Ieſtli niebędziecie pożywatz ciala mégo/ ij pitz krwie meé/ nie będziecie mietz żywota wiecżnégo. OpecŻyw 55v, 93 [3 r.]; toć ieſt krew moia nowego teſtamentv SeklWyzn E, e2; SeklKat C2v [2 r.]; KromRozm I F4v; KrowObr 47v [2 r.], 188, 190 [2 r.], 190v [2 r.], 199v, 200; wźiął Iezus chleb y dobrorzecżył/ łamał y dał zwolennikom ſwoim/ á rzekł: Bierzćie/ á iedzćie: Thoć ieſt ciáło moie. Leop Matth 26/26, 26/28, Mar 14/22, 24, ZZ3v; OrzList b2v; [byli uczeni] ktorzy wſzyckim odpieráli y wykłádáli/ Hoc eſt corpus meum/ to ieſt ciáło moie prawdziwe zupełne pod oſobą chlebá BielKron 203v, 203v [2 r.]; RejAp 16v [2 r.]; Iż ilekroć przyimowáć będzyecie ciáło y kreẃ moię/ tylekroć wam będą odpuſzcżone grzechy wáſze. RejPos 142, 82, 88 [2 r.], 89v [2 r.], 121; RejPosWiecz2 90v [4 r.], 91 [4 r.], 93 [4 r.], 94v [4 r.]; RejPosWiecz3 96v [3 r.], 97 [5 r.], 97v [2 r.]; gdy vſty kápłáńſkimi bywaią óny ſłowá mówióné/ To ieſt Ciáło moié: wnet Boſką mocą y łáſką óny żywioły bywaią poświęconé. BiałKat 321, 268v, 291 [2 r.], 3I3v, 318v, 319 [2 r.] (11); KuczbKat a2 [2 r.], s. 165 [2 r.], 170 [2 r.], 175, 180 [3 r.]; Bo iż Pan Chriſtus rzekł/ to ieſt Ciáło moie/ á zaſz ćiáłá iego/ to ieſt iego ſámego w tym Sákrámenćie wſzelákim obycżáiem chwálić nie mamy? WujJud 241v, 33, 70, 71v, 163v, 172v (15); WujJudConf 172, 175v, 253v [2 r.]; CzechRozm 260v, 262v [3 r.], 263 [3 r.], 265v [2 r.], 266 [2 r.] (17); KarnNap D2v [2 r.]; SkarŻyw 81, 91 [2 r.], 203, 278 [2 r.], 337 [3 r.] (13); ReszPrz 19; ArtKanc N7, N9; LatHar 75, 77, 188 [2 r.], 193, 202 (16); RybGęśli B4v [2 r.]; WujNT przedm 7, Matth 26/26, 28, s. 115 [4 r.], Mar 14/22 (34); SkarKaz 157a, b, 159a, b [2 r.], 160a (10).
b. W odniesieniu do cech psychofizycznych mówiącego, jego istoty (1650): BierRaj 23; wthym ſſya chczą wyernye y pylnye zachowacz podlug mego nawyęthſzego doſczypv MetrKor 37/4v, 37/4; Po twarzy ſie nie známionuy [...] O moię kraſę nie niedbay. BierEz Cv; PatKaz II 36v; TarDuch A3v; Ale ia w niewinnoſci moiey [in innocentia mea] pochodziłem WróbŻołt 25/11; przeto zemglony ſą cznoty moie WróbŻołt K6, 7/9, k. H8v, 40/13, 61/6, 70/5, k. Y2v, 118/50, 153; WróbŻołtGlab A2; LibLeg 10/62; A tyś miły pánie ſwiádom proſtoty moiey y złoſći moich RejPs 100, 36, 37v, 81v, 129, 163, 163v, 211v; RejRozpr Fv; Zwodzącz mię z moiey cżnoty y płaſcz żemnię [!] zdarła RejJóz Gv; Zapomniawſzy powagi mey Y ważył ſie niecznoty tey RejJóz G7v, C, Gv, H2, H3v, H4v (11); RejRozm 401; RejKup e7, g4, y3v, y8, bb4v, Ddv; RejKupSekl a2; Diar 34; BielKom E2, E5; GliczKsiąż P8; Boże ty ſam wyedzyeć racżyſz me nyedowćipnośći LubPs P6v; Rácż miłośćiwie podpomoc nędzną krewkość moię LubPs aa6, B5 [2 r.], Cv, Fv, F2, G (30); GroicPorz A3; SeklPieś 19; Slubuię chowáć tzyſthość/ ile może znośić moiá krewkość. KrowObr 139, 139, 163v; Leop Iob 29/19, Ps 50/10; KochZuz A4v; RejZwierz 11v; Szczyroſć moiá y wiernoſć moiá záchowywáią mię BibRadz Ps 24/21, *2v,1 286a marg, Ps 25/1, 11, 33/7 (20); Pytał go też potym/ kto mu rádził przećiw iemu woyſká zbieráć [...] Odpowiedzyał/ moiá hárdość á bogactwo. BielKron 112, 60, [3322]v; KochSat B3v; Mącz 26b, 42d, 45b, 56b, 379d (14); Ktory moiey vwierzył zmysloney pokorze/ Temu nie poffolgowáło to me zdrádne morze. Prot A4; Chytrosć to moiá byłá/ y chęć iádowita Prot A4; SienLek 44; RejAp 39v; GórnDworz Bv, E5, II, 03; HistRzym 31; ábyś [...] vmiał wyſławiáć to ſwięte Boſtwo moie/ á tę żadnym rozumem nieogárnioną wielmożność moię. RejPos 205, 273; RejZwierc 271, 271v; WujJud 234; RejPosRozpr cv; Wſzytkiemu przypátrzyłem ſię we dni prożnośći moiey [in diebus vanitatis meae; Tom téż widźiał zá dni márności moiey WujBib]. BudBib Eccle 7/15, Iob 31/6, Ps 17/3, 59/11, 115/11, I 319a marg, Ez 21/36; BiałKaz H2; co ſię zá moiey pámięci ná Podláſzu nad świętemi Ewánieliami od tákiego mędrcá zſtało. BudNT przedm b7, Apoc 3/10; CzechRozm A4v, 203; ModrzBaz 136; WZywam ćię/ Boże/ swiádku moiéy niewinnośéi KochPs 6; Odwroć wzrok moy od márności/ niech przy tobie ſtoię KochPs 180, 5, 10, 35, 36 [3 r.], 41 (16); Znam ſię do namiętnośći moiey SkarŻyw 195; wſzákem wam mowił: iſz moie obyczáie zwáſzymi ſię niezgodzą? SkarŻyw 250, 103, 312; StryjKron A, A3v; CzechEp 249; NiemObr 96; Pánie/ zá mą pobożność chciéy mi to odłożyc. KochFr 108, 34, 78, 114; ZapKościer 1584/66v; KochMRot B3v; WerGośc 255; żebym [...] vcżynnośc moię y chęc wſzeláką rad pokázował. WerKaz 277; Przypiſuię to mym wádam, WisznTr 26; Cnotá móy kómpás KochPieś 49, 28; TO moiá nawiętſza wádá/ Ze táńcuię bárzo rádá KochSob 57; PudłFr 63; ArtKanc L5v, S11v; Iuż ia w to dobrze wiárą y pilnośćią moią Potráfię. ZawJeft 22; ActReg 14, 88, 127, 138, 161, 167; GórnTroas 52, 60, 69; Ocżyść z brzydkośći/ oświeć ślepotę GrabowSet O2v, Bv, B2, B4 [2 r.], D, F3v (34); Móy to obyczay záwżdy z łukiem chodźic KochFrag 45, 40, 41, 46, 54; PAnie Boże wſzechmogący/ tobie polecam [...] widzenie/ ſłyſzenie/ vkuſzenie/ powonienie/ dotknienie moie LatHar 18; Dopomoż Pánie Iezu/ krewkości moiey: rátuy y zágrzey oźiębłość moię: zmiłuy ſię nád ſłábością y niepotężnością moią. LatHar 215; rátuy [Jezu] niedoſſkonáłość moię: ſam ſobie vczyń [...] duchowny kościoł z ſplugáwionego ſercá mego LatHar 216; Pſuiec mi ſerce y zágradza drogę niegodność moiá do ćiebie LatHar 219; co zá niepotężność moiá do dobrego? LatHar 603, 16, 18 [2 r.], 50, 64, 146 (36); WujNT 2.Cor 11/30, 12/5, 9, Apoc 3/10; SarnStat 478; SkarKaz 7b, 423a, b; Otoſz maſz zły poſtępek y moię łákomſtwo CiekPotr 14, 20, 21, 46; Probowáć racżyſz tym ſtáłości moiey/ Ieżli nie zwątpię w łáſce świętey twoiey. CzahTr B3v, A2v, B3, B3v, Cv, [D2] [2 r.], H3v, K4; GosłCast 19, 20, 48, 64; PaxLiz C2v; SzarzRyt B2v, Dv.

W charakterystycznych połączeniach: moj(-a, -e) animusz, biegłość [w czym], ci(e)rpliwość (8), cnota (cnoty) (18), dobroć (2), dobrotliwość, doskonałość (3), dotknienie, dowcip (9), godność (10), hardość (3), krasa (3), krewkość (34), krzepkość, kwapienie (ukwapliwość) (2), lenistwo, łakomstwo, marność, namiętność (4), niecnota, niedoskonałość (2), niedowcipność, niegodność (4), niepilność, niepobożność, niewinność (32), obyczaje (11), obżarstwo, oziębłość (4), pilność (9), płochość, pobożność, poczciwość (poczciwości) (4), pokora (pokorność) (18), popędliwość (14), powaga (2), prawość, prostota (prostość) (8), prożność, pycha, skromność, słuch (3), słyszenie, stałość (2), stateczność (stateczności) (4), surowość, szczyrość (szczerość) (2), śmiałość, uczynność (4), uroda, wada (2), wierność (2), wytrwanie [w czym], wzrok (7), zachowanie, zacność (2), zbożność, zwyczaj (3).

W formule zaklęcia (5): na mą dvſsche y na chrzeſcziyanſkam wyare boze thego nyeday abi tho bilo przi naſchem Ziwoczye themv waſcha Kro. m. nyeracz wyerzicz LibLeg 11/154v; Co wyznawam przi moiey grzeſzny duſzy ze inaczei nie belo ZapKościer 1581/21v; MEglewſki ná duſzę/ Záwżdy ſię rośmiać muſzę/ Wſpomniawſzy ná náſzégo Goſpodarzá dobrégo KochFr 47; PudłFr 26; A ia świádkiem ſobie wzywam Bogá ná duſzę moię [in animam meam][ iż folguiąc wam ieſzczem nie przyſzedł do Korynthu WujNT 2.Cor 1/23.

Wyrażenia: »bostwo, święte, świątośc m(oj)a(-e) [= Boga]« [szyk 24 : 3] (25: 1 : 1): Zlubilo ſie tobie moy mily oytcże że bych ia na ten ſwiat z ſtąpil/ ij [...] naturę cżlowiecżą z mym boſtwem zlącżyl OpecŻyw 100v, 145; Bowiem ięden [!] raz prżyſiągłem w ſwięthym moim [in sancto meo]/ To ieſt przez ſwiątoſc moię WróbŻołt 88/36, N2; RejPs 74v; RejKup o4, y2v, Z, ee4; LubPs gg5; LeovPrzep F4; iż iuż pewnie ználazł miłoſierdzie moie/ á przyięt ieſt z nowu w łáſkę Boſtwá moiego/ á iż mu ſą grzechy odpuſzcżony. RejPos 302v, 11, 126, 205, 206v, 212 (13); BiałKat 313v [2 r.].

»człowieczeństwo m(oj)e« [szyk 6 : 2] (8): OpecŻyw 150; WróbŻołt C4; LeovPrzep F4; Boże Oycże bądź mi miłośćiwy/ á przeźrzy nędznemu cżłowiecżeńſtwu moiemu RejPos 33, 133v, 202v; bryłá podległego ſkáźie cżłowiecżeńſtwá mego prędko ſię rozſypie LatHar 638; SiebRozśl 12.

»m(oj)a(-e) czystość (a. czystota), dziewictwo, panieństwo« [szyk 9 : 8] (9 : 4 : 4): tobiem ſamému kwiat cżyſtoſcij ofiarowala/ tobiem ſamému moie dziewitztwo zachowala. OpecŻyw 6, 3 [2 r.], 3v, 6; PatKaz II 36v, 68; LubPs Ev; HistRzym 21; Mam ia dobrego ſtrożá cżyſtośći mey/ [... ] á tego nikomu co by z vbliżenim pánieńſtwa mego było/ nie dopuści. SkarŻyw 69, 341, 342 [2 r.]; LatHar 149 [2 r.].

»duch moj« [szyk 137 : 9] (146): BierRaj 17v; A zradowál ſie duch móy w bodze zbawicielu moijm. OpecŻyw 11, 6, 100, 186; PatKaz II 33v; TarDuch A2, D4v, E, E3v; WróbŻołt 76/3, k. aa3, 76/7, 142/3, 7; RejPs 44; A sſtráchu nieprzijacioł wyrwi duchá mego/ Boś ty mnie záwżdy bronił LubPs P2, F4v, H2, P2v, P6v, X6 (12); KrowObr 49v, 89v, 207; Leop 4.Esdr 12/3, 5, Iob 9/18, Ps 76/4, 7 (13); BibRadz Gen 6/3, Iob 6/4, 21/4, Is 59/21, Dan 7/15, Agg 2/6, 4.Esdr 6/37; BielKron 4, 224v; Iż to rozweſelenie duchá moiego/ [... ] ni w kim nie ieſt/ iedno w Pánu á zbáwicielu moim. RejPos 303v, 22v, 24, 118v, 134, [136]v (11); GrzegŚm 20, 22 [2 r.], 44, 46 [3 r.], 47 [2 r.] (14); RejZwierc 272v; BudBib Gen 6/3, Iob 7/11, Ps 76/6, Dan 2/3, 7/15, Ioel 2/28, 29; BiałKaz G2; BudNT Luc 23/46, Act 2/17, 18; KochOdpr Dv; Duchu móy/ czemu mdleieſz? KochPs 64, 20; SkarŻyw 115, 161, 188, 196; CzechEp 70; KochMRot B4; WerGośc 263; WisznTr 31; ArtKanc P18v, Q8v; Chwalić Páná ſwego duch moy nie przeſtawa. GrabowSet Dv, Bv, Fv, Gv, K2v, L2v (15); LatHar 30, 54, 65, 170 [2 r.], 283 (45); WujNT Matth 12/18, Luc 1/47, 23/46, Act 2/17, 18 (11); SiebRozmyśl Kv; SzarzRyt Bv.

»dusza, duszyczka m(oj)a« = metonimicznie: moje życie, ja, moja osoba; rel.: pierwiastek nadprzyrodzony we mnie [szyk 712 : 50] (750 : 12): racz tez moyα duſſα w yey ſcyala wiſſcyu wteyze laſce przijᾳc BierRaj 17v, 17v [2 r.], 20; PowUrb +3v; Duſſa moia zawżdy k tobie Iezu wzdychá OpecŻyw 20, 11, 18 [3 r.], 18v, 20, 20v (28); PatKaz III 107; DVſza moia w vciſkoch położona ieſth TarDuch A2, A3v [2 r.], A4, A5, A5v, A6v (16); WróbŻołt 7/3, 6, 10/2, 16/9, 13 (52); pełna ieſt wſſego vdręczenia duſſá moiá RejPs 129v, 22v, 32, 36v, 38, 38v (64); RejJóz Q2v; SeklKat X; RejKup g8 [2 r.], n7v [2 r.], S, dd7; MurzHist Lv; Boc ſie ſrodze záſmućiłá we mnię ma duſſycżká LubPs B5, A3, A4v, B2v, B5, B5v (116); KrowObr 152, 238 [2 r.]; RejWiz 67v; mowi Pan? Albo nád thákowym narodem niepomści ſie duſzá moiá? Leop Ier 9/9, *B4v, Iudic 5/21, 1.Reg 20/1, 2.Reg 4/9, 4.Esdr 12/8 (44); OrzList b3; KochZuz A3v; BibRadz Lev 26/11, 3.Reg19/4, Ps 6/4, 5, 7/3 (33); Kryſte/ przymi duſzyckę moię/ ieſli poydę ſtego ſwiátá/ ácżkolwiek tu muſzę ciáło ná źiemi położyc BielKron 224v, 18v, 42v, 52, 66v, 72 (12); HistRzym 33, 76v, 84v, 94v, 97 [3 r.] (12); Iż ſzalony nieboże [...] mowiſz duſzy ſwoiey/ vżyway moiá miła duſzo/ wſzák doſyc mawá wſzytkich roſkoſzy ſwoich RejPos 192v, 42v, 75, 81 [2 r.], 119v, 147v (11); BiałKat 91; Wiele ich mowią duſzy mey to ieſt mnie GrzegŚm 22, 22 [4 r.], 23, 24, 25, 26 (13); KuczbKat 205; RejZwierc 10v, 172v; BudBib Ex 15/9, 1.Reg 2/35, 22/23, 2.Reg 4/9, 3.Reg 20/31 (40); BudNT Rom 11/3, 2.Cor 2/1 [1/23]; SkarJedn 401; ná mię wſtáli Swowolni ludźie/ y zuchwáli: Chcąc mię pozbáwić duſze moiéy KochPs 129, 9, 17, 20, 22, 37 (36); SkarŻyw 36, 70 [2 r.], 113, 120, [3 r.], 127 (22); CzechEp 283; ReszPrz 3; WisznTr 27, 28, 34; kto mię w miłość ruſzy/ Wiecznie będźie krzyw méy duſzy. KochSob 61, 67; ArtKanc D19v, K7v, L5v, L11v, L20 (24); ZawJeft 41; Dźięki cżyni tobie Chryſte/ Boże wiecżny/ Duſzá ma pokorna/ y vmyſł ſerdecżny GrabowSet P4, A4v, B, C2v, C3, Dv (47); KochFrag 19, 24, 53; Nie bądźże (duſzo moiá miła) iáko koń y muł/ ktorzy rozumu nie máią LatHar 608, 18, 21, 28, 33, 34 [2 r.] (93); KołakSzczęśl B; WujNT przedm 7, 8, Matth 12/18, 26/38, Mar 14/34 (18); JanNKarGórn G3v, G4 [2 r.], G4v [3 r.], H; SiebRozmyśl C2, Dv, E, Ev, E4v (12); PowodPr 19, 66; SkarKaz 161a, 351a [2 r.], 386b, 387b [3 r.], 488b (11); CzahTr B2, B3, B3v [2 r.]; GosłCast 58, 74; PudłDydo [B5]v, [B6]; SzarzRyt B2.

»istność, istota m(oj)a« (4 : 1): WróbŻołt 118; RejPs 206v; iſtotá moiá [substantia mea] iáko nić przed tobą. Leop Ps 38/6; SkarJedn 278; z mego wezmie/ to ieſt z iſtnośći mey/ y ieſt Duch S. iednoiſtotny Synowi od ktorego wſzytko ma/ co ma. SkarŻyw 393.

»małość moja« = mówiący podkreśla swoją pokorę i uniżoność wobec kogoś drugiego (2): Mikołaiu iżes wzgárdził máłoſć moię [parvitatem meam; lyekkoszcz moyą HistAl 1510 56] HistAl B2; GrabowSet A2.

peryfr. »Minerwa [= mądrość] moja« (2): Ták iż choć s ſtráchem piſác/ z mdłey Minerwy moiey/ Muſzę będąc pobudzon chęcią k ſławie twoiey. StryjWjaz A2; KołakSzczęśl Dv.

»moc, siła, możność, przemożenie (a. przemożność), siłka (a. siłeczka), mocność m(oj)a(-e)« [w tym: moc a (i) siła (3), moc i możność (1), siła i mocność (1)] [szyk 104 : 35] (68 : 33 : 25 : 6 : 5 : 2): wſſithky dochody [...] yednacz a omyſliacz. wedlye mey nawiſchey moznoſczy a dowczypw. chczą MetrKor 46/65v, 37/4, 40/174; OpecŻyw 181; HistJóz A3; TarDuch A3; Nie racży mię od ſiebie odrzuczać [...] cżaſu ſtaroſci moiey kiedy vſthanie mocz moia [virtus mea] WróbŻołt 70/9, 31/3, 37/4, 11, 58/10, 94/9, k. ggv; LibLeg 11/57v; RejPs 31v, 46, 64v, 121v, 165v, 210; LibMal 1544/84, 1549/149; SeklWyzn f2v; SeklKat X; BielKom F3v; A ia y wſzytki śiły me iáko śiáno zwiędnęły. LubPs X3v, A3, A3v, D4v, E2 [2 r.], F2 (21); themu według możnoſći moiey chcę ſye ſprzećiwić GroicPorz g2; KrowObr 32v, 36, 159v; Leop Gen 31/29, Ps 17/2, 29/8, 37/11, Is 27/5, 49/5, Thren 1/14, Rom 9/17; BibRadz Iob 6/11, 12, 13, Ps 18/2, 59/10 (10); BielKron 18v, 31; Pro mea copia, Wedle przemożnośći moyey. Mącz 64c; Est in manu mea, W moyey mocy. Mącz 167a; pro meo modulo, Wedle mego máluczkiego przemożenia/ wedle mych śiłek. Mącz 228a, 114b, 220b, 299c, 323a [2 r.], 343b; Nie ſtáło ſie to moią mocą/ ále mocą iednego kámieniá ktory záwſze z ſobą noſzę HistRzym 111, 113v; RejPos 212, 312; GrzegŚm 57; RejZwierc 204v, 205v; BudBib Ex 15/2, Deut 8/17, Iob 6/11, 12, 7/11, 31/25, Ps 17/2, 27/7; Abym ia vcżyniwſzy powinnośći ſwoiey/ wedle mey możnośći/ doſyć/ práw był Pánu ſwemu CzechRozm A4v, 202v; Ieſt inſzych rzecży wiele ták drobnych á nieznácżnych [...] ktore ia wedle możnośći moiey vmyśliłem odkryć/ á ná iáśnią okázáć. ModrzBaz 6v, 73v; Moc moiá wſzyſtká/ y śiłá wrodzona Wyſchłá KochPs 31, 23, 31, 39, 42, 140, 143; SkarŻyw 81, 593; iż to nie zdowćipu mego/ áni z wlaſney śiły moiey: lecż z mocy Bożey/ [...] pochodźi. NiemObr 96; KochFr 50; WerKaz 277; Vzdrow chorego/ wzbudź martwe me śiły GrabowSet N4v, B4, F4v, G2V, I4v, Rv (10); LatHar 162, 611; WujNT Rom 9/17, s. 646; SarnStat 36, 124 [2 r.], 554, 561; gdy ſławić chcę Syná twego/ y ćiebie mátkę iego/ tenże vrząd Ianow odpráwuiąc wedle drobney śiłeczki moiey. SkarKaz 576b, )(2, 387b, 458a, b; CzahTr A3 [2 r.]; PaxLiz D2; SzarzRyt B2v.

»nieumiejętność (a. niewiadomość, a. nieudelność), głupość, głupstwo m(oj)e(-a)« [szyk 15 : 4] (9 : 5 : 5): Boże ty znaſz głupoſć moię TarDuch A6; WróbŻołt 37/6; LibLeg 11/13v; LubPs K3v, N4v; Bo ieſliżem nievmiał/ przy mnie zoſtánie nie vmieiętność moiá [ignorantia mea]. Leop Iob 19/4, Ps 37/6; BibRadz Ps 69/6; GórnDworz II3v, M4v; HistLan D2; BudBib Ps 68/6; Ná grzechy młodośći moiey y niewiádomośći moie/ nie rácż pámiętáć PAnie Boże moy. LatHar 53, 162, 586, 645, 653; WujNT 2.Cor 11/1; WysKaz )?(3.

»m(oj)a osoba, persona« [szyk 13 : 7] (19 : 1): FalZioł +2v; Abowiem ſnadz zá wolą twoią ták ſie muſi záwſtydáwáć oſobá moiá RejPs 100v, 38v; HistAl E8v; Zaſz śię to na mię niesciąga? zaſz nie ieſt iakoby właſnie na moię perſonę vczyniono? MurzHist R3v; BielKom B; Mącz 293b; OrzQuin D4; Prot A3, B2; BudBib I c3v; MycPrz II D2; Proſzę nie gardź mną chudym błáhą oſobą. PaprPan B2; KochPs 151; CzechEp 337; NiemObr 6; KochPieś 52; PaprUp E3; ZawJeft 21; ActReg 139.

»pokoj moj« [szyk 18 : 2] (20): OpecŻyw 96v; WróbŻołt 40/10; Leop Ier 16/5; BibRadz Ier 16/5; RejPos 143v [2 r.], 334v; BudBib Ier 16/5, 20/10; ModrzBaz 67v [2 r.]; MWilkHist L; NiemObr 8 [2 r.]; Pokoy zoſtáwuię wam/ pokoy moy dáię wam WujNT Ioann 14/27, s. 366; SkarKaz 209a [2 r.]; SkarKazSej 664 [2 r.].

»przyrodzenie, natura, karakter, nałogi, skłonności m(oj)e (moj, -a)« [szyk 12 : 7] (13 : 3 : 1 : 1 : 1): BierEz M; oytcże mily wezrzy na moię naturę cżlowiecżą/ mdlą/ a wielmi krewką. OpecŻyw 100v; 88/48; RejPs 76v; RejJóz O2; RejKup 17; MurzHist P; Kárákter moy ieſtći táki/ Siedmi grzechow ſą w nim znáki BielKom D2; HistRzym 113v; RejZwierc 38; iż przyrodzenie moie ſkłońnieyſze ieſt ſámo w ſobie ku złemu więcey niż ku dobremu. CzechRozm 206v, 206v; CzechEp 10; WisznTr 9; LatHar 213; Iákoś temu vmárłemu ſtánąć roſkazał: ták roſkaż ſtánąć mym grzechom y złym ſkłonnośćiom moim SkarKaz 387b; Dotkni ſię ręką ſwoią tych mar/ tych złych nałogow moich/ áby vſtáły SkarKaz 387b, 161a; CiekPotr 47.

»rozum, mądrośc m(oj)a (moj)« [szyk 24 : 7] (30 : 1): czego rozum moy nyedoſyąze to laſka twoya nyechacz napelny PatKaz II 19v; WróbŻołt nn6v, oo6, oo8v [2 r.]; RejPs 206; LibLeg 11/9v; SeklKat X; MurzHist O4v; LubPs bb3v, bb5, ee, eev; RejWiz 130; KochSat C2v; Quicquid sapit meo amore sapit, Cokolwiek mądrośći ma/ to z moyey mądrośći ma. Mącz 340d, 35b; iżby rozum moy/ mógł być kiedy vżytecżny ludziom GórnDworz Bv; ModrzBaz 7; KochPs 107; SkarŻyw 92; Głebſza [!] to ieſt rzecż niżby ią rozum moy ogárnąć mógł. CzechEp 192; KochFr 50; KochPieś 25; LatHar 18, 395, 642; WujNT 1.Cor 14/14; KlonKrGum Av; SkarKaz 277b; PaxLiz C.

»to nie moj rozum, to nie rozumu mego« (1 : 1): Tám gdzye ſtolec poſtáwił Máieſtatu ſwego/ To iuż o tym rozumieć nie rozumu mego. RejWiz I53v; TO iuż tu nie moy rozum/ tę głowę ſzácowáć RejZwierz 58v.

»śmiertelność m(oj)a« (3) : iż ſie ia nieprzyiacielá nic nie boię/ ále wpádłá mi ná myſl ſmiertelność moiá/ iż teraz pátrzam na thę okruthną moc y bogácztwo ſwoie/ á po máłey chwili w proch ſie nikcżemny obroćić muſzą. RejZwierc 170; GrabowSet B4v; LatHar 560.

»umysł, zmysł moj« [szyk 50 : 23] (39 : 34) : Dáy mi ſmyſly moię/ ku ſlużbie twé [...] dzierżetz OpecŻyw 107; ForCnR C3v; MiechGlab *2; LibLeg 10/148; wołam ku tobie w wielkiem wćiſku vmyſlu moiego RejPs 89, 65, 176v, 183v; RejJóz G2, I; ále mam tákiego ducha w ſobie/ ktori ſmyſlowi memu ták mocnie pánuie/ iż żadnym obycżáiem ſpokoinem mię być niedopuſzcża HistAl Iv, M8v; MurzHist F4v, Hv, I4v, O3, O3v, R2v; Obżyẃ nędzne zmyſły moye ktore błądzą ſrodze LubPs aa6v, A6, bb2v, ccv; RejWiz 73v; Leop 2.Reg 19/35; BibRadz Eccli 7/29, 4.Esdr 6/36, 12/8; BielKron 60; Mącz 74b, 183a, 338a, 399c, 490b; RejPos 119v; RejZwierc 38, 145v; BudNT Rom 7/23; CzechRozm 204v; SkarŻyw 4; KochPieś 26; ArtKanc P15v; ZawJeft 35; GórnTroas 46 [2 r.], 61; Wiecżnie ćię chwalić będźie/ moy vmyſł ſerdecżnv. GrabowSet P2, B4, C3, E4, E4v, F2 (24); LatHar 144; RybGęśli B2v; WujNT Rom 7/23; CiekPotr 20.

»moj własny« (2): Meopte ingenio, Mym właſnym dofćipem, Meapte malieia, Z moyey właſney złośći. Mącz 220c.

»(duszne) zdrowie moje (a. me)« [w wielu przykładach oznacza: życie] [szyk 42 : 15] (57): Mnie pierwey zbaw zdrowia mego: Oſtaw mi mężá żywego. BierEz P2v; RejPs 43v; SeklWyzn 3v; Bo iuż mnię moię zdrowie y ze wſzytkim minie Ieſtlizemi to dziecię ieſzcże iako zginie RejJóz P3v, B6; RejKup h6v, q4v; Proſzę Páná ſwoiego áby mi on racżył Zdrowia mego przedłużyć BielKom C8v; Leop Iob 30/13; BibRadz Gen 19/19, Ps 17/9, Eccli 51/5, 9, Ioann 10/15, 17, 13/37; BielKron 60 [2 r.], 67v; Mącz 36d; iużem bárzo ſtáry á zeſzły/ iuż vſtháie zdrowie me HistRzym 113v, 31, 31v, 36v, 55, 58v (9); BudBib Ps 26/1, 9; CzechRozm 231; opatruy liche zdrowie moie. KochPs 42, 26, 48, 142, 169, 183, 206; SkarŻyw 211, 582; KochTr 18; vpiy ſię iuż choćia raz przez moię zdrowie/ á názáiutrz będźieſz miał wſzyſtkiego doſyć/ iákomći przyobiecował. WerGośc 256; KochPieś 52; Barzo radá Oyczyznie oddáię zdrowié ZawJeft 44; GrabowSet N4; PRześláduie/ PANie/ nieprzyiaćiel duſzę moię/ poniża ná źiemi duſzne zdrowie moie LatHar 609, 5, 226; WujNT Ioann 10/15, 1d 20/24; SiebRozmyśl A, A2; GosłCast 57; SkarKazSej 663b, 672a; SzarzRytJSzarz nlb 2v.

c. W odniesieniu do społecznych znamion wyróżnienia wśród ludzi (314): O adonay/ mowiłem w ięzyku moim TarDuch E3; Facinus istud non est famae meae concubile, Vczinek ten może zaſzkodźić moyei dobry powieśći. Mącz 114b, 308c; ze poczciwosć moia y zdrowie mabydz zachowana ActReg 160; SkarKaz 6b.

W przeciwstawieniach: »moj ... swoj, twoj« (2): zbudowałeś twemu [Aleksandra] imieniowi miáſto/ á memus imieniu koſciołá nie ſpráwił. HistAl Mv; Mącz 137d.

Wyrażenia: »imię m(oj)e (własne)« = metonimicznie: ja, moja osoba, moc, obecność [w tekstach biblijnych i do nich nawiązujących: o Bogu i Chrystusie (261); o osobie świeckiej (15)] [szyk 269 : 7] (2 : 76): Iezus miły odpowiedziál: Iż wſſytcy ktorzy rzecży czeſné opuſſcżaią dla ijmienia mégo/ ſkorotz więcey wezmą OpecŻyw 56, 96, 96v, 173; MetrKor 59/77v; WróbŻołt 88/25; áby on też znał iż to ieſt vmnie przyiemno iż on vmiłował imię moie. RejPs 136v, 62, 76; SeklWyzn E4v; SeklKat P3, P3v, ; RejKup o8; páni Anthiochus ieſt imię moie nie Alexander. HistAl L7v, Mv; KromRozm I G; to cobych napiſáł/ dopuſczám za podpiſanim imięnia moiego drukowac MurzHist A2, A3; MurzNT Matth 18/5, 24/5, 9, Mar 9/38, 40; KromRozm II 13, q2; KromRozm III K6v; BielKom D2; Y będzye tám wdzyęcżnie imię me mieſzkáło LubPs hh3, L3, T3, T5, Vv; KrowObr 5v, 10v, 46v 140, 140v, 213v, 237v; Leop Lev 20/3, Num 6/27, Deut 18/19, 20, 1.Reg 25/5 (30); BibRadz Ex 6/3, 23/21, Lev 19/12, Deut 18/19, 20 (25); BielKron 18, 32v, 77v, 78v, U8, 234; GrzegRóżn B4v, G, Gv; Mącz 429a; Gdyż o tym imię moie wam áwiádectwo dáie/ Bo częſto zá przezwiſkiem idą obyczáie. Prot A2; RejAp 22v, 23v, 24v [2 r.], 25, 25v (15); iż oni też zniſzcżyli głowy vbogich moich/ á odſtąpiłi imieniá moiego. RejPos 50v, 13, 45v, 47v, 63v [2 r.], 121 (41); GrzegŚm 36; KuczbKat 190 [3 r.], 385; RejZwierc 9v, l41v; WujJud 56, 237v [2 r.]; WujJudConf 55v, 220v; BudBib Lev 21/23, 3.Reg 8/29, 1.Par 22/8, 10, 2.Par 33/4 (14); záchowałeś moie ſłowo/ y nie záprzałeś ſię imieniá mego. BudNT Apoc 3/8, Mar 9/36, 38, 40, 13/6, Ioann 15/21, Apoc 3/12; CzechRozm 20, 53v, 56, 75, 118 (12); KochPs 133; SkarŻyw 13, 82 [2 r.], 348, 436, 567; CzechEp *2v, 22, 28, 297; NiemObr 112; ReszPrz 19; ArtKanc E13, M2v, M14, N17v, P7; racz wḿ staranie y moim y swym imieniem vczynic ActReg 119; GrabowSet Q2; KołakSzczęśl Bv [2 r.], B4v; Ktożkolwiek iedno z tákowych dźiateczek przyimie w imię moię (marg) dla mnie. Hebraiſm. (‒) [in nomine meo] mnie przyimnie WujNT Mar 9/37, Matth 10/22, 18/5, 20, 19/29, 24/5 (37); SiebRozmyśl Ev, F; SkarKaz 158a [3 r.], 455a; tobie iáko imię ó młodźieńcze. Pier. Pokoy, to imię moie CiekPotr 71, 68; GosłCast 61.

peryfr. »moje wielkie imię« = ja (tu chan o sobie) [szyk 2 : 1] (3): od moyego wielkyego ymyenya roſzkazanye donyego wiſlo MetrKor 46/47, 46/46v, 47.

»moj stan, stanik« [szyk 16 : 9] (23 : 2): Gdzież TM. [...] łaſkawie mie do ſiebie wezwał y cżeſtował, tak iako na moy ſtan [...] zależało. MiechGlab *2; RejPs 198; RejJóz H; Niebacziſs też Stánu mego Odboga pomazanego Infuli ni Curwatory RejKup bb7; LubPs E2; A ták moy miły brácie gdy wſzytko obacżyſz/ Y mego mi ſtaniku pogánić nie racżyſz. RejWiz 73v, 178; RejZwierz 3v; BibRadz 1.Reg 18/18; Mei loci atque ordinis homo, Mnie równy/ Mego ſtanu człowiek. Mącz 268a, 114b, 260d, 312c, 413d; SienLek 193; RejZwierc 66 [2 r.]; KochPs 195; StryjKron 123; Niech mi brożek do nowégo/ Wedle ſtaniku moiégo/ Dodá zbożá y żywnośći KochMRot A3v; ZawJeft 26; LatHar 233; SkarKaz 515b; CiekPotr 36; GosłCast 58.

»moj własny« (2): yam sye też thu wlasną ręką moyą, y ymye moie własne y znamye pisarſtwa moiego vipiſal MetrKor 59/77v; BielKom D2.

W funkcji przysłówka: »mym (a. moim) imieniem« = w moim imieniu, za mnie; meis verbis, meo nomine Mącz (4): Kłániay ſie odemnie/ Pozdrów/ czołem vderz moyim ymieniem. Mącz 236b, 484c, 504a; Przetoſz bráćia náſzy od ſtolice Apoſtolſkiey poſłáni/ ktorzy mym imieniem [papieża Leona] pierwſze mieyſce ná Synodzie mieli/ dobrze ſię nieprzýſtoynemu żądániu ſprzećiwili SkarJedn 184.

3. Przez mówiącego doświadczany, przezywany, często w sposób dla innych widoczny lub odczuwalny; też o stanach uczuciowych, doznaniach i aktach świadomości moralnej mówiącego (1479): March1 Wiet Av; BierEz M2v, N4, S2; Wezrzy [...] na gorzkié ſlzy. OpecŻyw 81, 18v, 20 [2 r.], 22v, 95v, 97 (10); ForCnR A3v; PatKaz II 36v, 47v; ſluchaycye ſnu mego ktorym widzyał. HistJóz Av, Cv; Otworz ocży twe á patrz na ſmutek/ á na potrzeby moie TarDuch A2; w pragnieniu moiem napawali mię ocztem. TarDuch A7, A2, A7v, E2, E3v; March2 Dv; WróbŻołt 7/9, 16/1, 2, 31/4, 5 [2 r.] (20); Athack wedlye mego malego baczenya vydzyalobymysye dobrze aby V.C.M. thak okolo thych mlynow wczynycz raczel LibLeg 9/52, 10/151; ktorzy podſtępliwemi rádámi ſwemi mnie nieopátrznego vłowić chćieli caſu roſtyrkow moich RejPs 24v; nieprzeſtáwáli ná mię zaocznie zgrzytáć zębámi náſmiewáiąc ſie zfráſunkow moich RejPs 51v; iż przed nieznoſnem vćiążeniem moim/ zmienił mi ſie y głos moy RejPs 57v; A gdy ty będzieſz raczył zetrzeć ſemnie tę zmázę moię RejPs 77, 26, 26v, 36v, 39, 46 (30); SeklWyzn 4, 4v [3 r.], C,m4v, g4 [2 r.]; A racż kiedy vſmierzycz/ wżdy moie kłopoty RejJóz C3; Iż gdys moy płacz vſlyſzała Tedys tu wnet przybieżała RejJóz F8v; Myſlę czo mam vczynić w tey mey omylnoſći RejJóz 12, F3, H6 [2 r.], H7v, I3v, K2v (13); RejKup f5, p4, dd3; izali nie doſyć mam ná zwirzhnih cięſzkoſciach moich/ ktore wnętrznoſći moię iáko miecż przenikáią HistAl F8; Moie mię ſumnięnié ſądźi i potępiá ani mi inſzego ſędźiego potrzeba. MurzHist F3v; Aleć to ieſt piekło moie/ że by namniei wiary mieć nie mogę. MurzHist P3; a iako roſpacz moię to wſzyſtko wemnie mnoży MurzHist E4v, L2v, T3v; MurzNT Luc 22/28; BielKom B5v, D4v; Wzywałem cyebye moy Pánye w tey moyey teſknośći LubPs E; Sam ty mnię wytárgnąć racżyſz s whytkich pokus moich LubPs Ev; Boś myę z mych trudnośći Pánye wyrwáć racżył LubPs N6v, B3, B5 [2 r.], B6, D3v, D4 (61); GroicPorz cc, d2, d4, e3v; SeklPieś 19; KrowObr 2, 36; to ná mię rzecż dziwna/ A memu rozumowi ieſt bárzo ſprzećiwna. RejWiz 171, 84v, 85; Obroćiłeś mi płácż á trapienie me [planctum meum] w weſele Leop Ps 29/12; żeby ie nápełnili trupámi ludzkiemi/ ktorem pobił w pierzchliwośći moiey/ y w zágniewániu moim [in furore meo et in indignatione mea] Leop Ier 33/5; ábowiem mnogie ſą łkánia moię [gemitus mei] Leop Thren 1/22, Iob 30/15, Ps 17/19, 21, 25, 37/10 (19); iż to muzyká naweſelſża moiá/ Kiedy Konie pięknie rżą/ á gdy ſkrzypi zbroiá. RejZwierz 36, 29; Słyſzałem od ćiebie ſztrofowánie z záwſtydzeniem moim BibRadz Iob 20/3, *2, Iob 6/29, Ps 6/7, 9, 7/9 (22); teraz moiey przyiáźni nieodmiátay BielKron 253, 45, 72, 74v, 81, 107 (9); Pro amicitia tua, Względem przyaźniey moyey k tobie Mącz 470d, 134d, 182a, 263b, 267a, 284a, 375d 456a; OrzQuin G4V, X2; Prot B; RejAp 90v, 192; ku memu vpodobániu niechciał bych áby czo więcey nád to páni tá przymiotow miáłá. GórnDworz Bb8, M4v; O tużenie moie wielkie/ że mi zábić pánnę thák piękną á wielmi ſláchetną HistRzym 19v, 3v, 95v, 97 [2 r.], 108v, 126; iżbych y ia s tego nędznego vpadku mego/ á s tego pogańſthwá mego powſtáć mogł RejPos 75, 85v, 109v, 121 [4 r.], 131, 139v (20); BielSat G3, G3v; HistLan D; KuczbKat 360; RejZwierc 66, 145v; WujJud 233v; WujJudConf 83; BudBib Gen 41/22, Ps 4/2, 17/25, 18/7, 21 (22); Strum R; BudNT przedm d2, Act 20/34, Gal 4/14; CzechRozm 10v, 215v, 237v, 246, 256V; ModrzBaz 105; ModrzBazBud ¶6; SkarJedn 185; KochOdpr C3v; Widźiſz/ ó páńie/ iáwną krzywdę moię KochPs 50; Wybaẃ mię ſługę twégo z mych niebeſpiecznośći. KochPs 80; Smiłuy ſye/ pánie/ czáſu mégo niepokoiá KochPs 83, 6, 9 [2 r.], 12, 24 [2 r.], 32 (38); SkarŻyw 30, 56, 83,140, 151 (8); KochTr 4 [2 r.], 5, 10; MWilkHist I; CzechEpPOrz *3v; NiemObr 24, 122; Chwaliłem iéy niegodné chwały obyczáie/ Więc mi téż nieprawdę fałſzem dźiś oddáie. KochFr 64, 28, 33, 68 [2 r.], 72, 110; KochMarsz 154, 155; ReszPrz 100, 101; WisznTr 7, 15, 28, 29; Niebo/ Ziemiá/ Plánety/ przećiw mnie powſtáły/ Zadney mi w mym nieſzcżeśćiu poćiechy nie dáły BielSen 17; KochPieś 18, 26, 29; PudłFr 12, 34; ArtKanc F13v, Q6v [2 r.], Q9v; ZawJeft 28; ActReg 13, 159; GrochKal 7; Y téy moiey boiáźni táićem niechćiáłá. GórnTroas 10, 38, 49, 54, 60, 63, 69, 75; Kiedy roſtą me trwogi/ K tobie wołam w ćięſzkośći GrabowSet Hv; okaż y mnie Pánie/ Ze káżdy ſkutek weźmie/ me w tobie vfánie. GrabowSet K4, A4, A4v, B2v, B3v, B4v (49); KochFrag 19, 25 [2 r.], 53, 54; iáko ćięſzki w duchownych rzecżách głod moy? LatHar 234; Zwyćięż/ y zágáś pożądliwość moię ſłodkośćią twoią LatHar 588, 35, 39, 72, 149, 153 (22); KołakCath B2; RybGęśli B4v; WujNT Mar 9/24, Luc 22/28, Act 20/34, Rom 9/1, Gal 4/14, Phil 2/25; WysKaz 17; tedy ná znák obſerwánciiéy moiey przećiwko W.M. mému M. Pánu, té Kśięgi regundorum finium ofiáruię. SarnStat 454, 554, 561; SiebRozmyśl E4v, L4; KmitaSpit B3; SkarKaz 6b, 117b, 160b, 161a, 350b, 387b [2 r.], 458a; CzahTr A4, C2, C2v, [D2], Gv, H3v, L4; A mnie w nieſczęśćiu moim rátunku dodayćie. GosłCast 63, 33, 57, 62, 63 [2 r.], 64; SkarKazSej 657b; SkorWinsz A3; PudłDydo Bv, [B5]v; RybWit [A]v.

W formule przysięgi (1): Ja p. de N. slyvbuyą pod wyarą y tczyą moyą yz krolowy yego myloſczy Polſkyemu y koronye Polſkyey bandą wyecznye [...] wyernym poddanym MetrKor 34/265.

W formule zaklęcia (4): yſch tho nye yaſth wvmiſlye naſchem. any bilo nygdi na dvſche y na chrzeſcziyanſkam wyare LibLeg 11/154v; RejKup r4; Bona fide reddam, Chcęć záś wroćić pod moyą wiárą. Mącz 125d; NIe tyś to/ o Zofia/ nie ty ná wiárę KochFr 115.

Tłumaczenie etymologii hebr. imieniaBenoni” (1): gdy duſzá iey miáłá wynidź z ćiáłá (bo támże vmárłá) wezwáłá imię iego Benoni (marg) Syn żáłośći moiey (‒) BibRadz I 21a.

W charakterystycznych połączeniach: moj(-a, -e) bojaźń (7), duma, frasunek (fresunek) (12), głod duchownych rzeczy, gotowość, kłopot (7), krzywda (26), łkanie (8), (z)łzy (26), muzyka, niebezpieczenstwo (niebezpieczność) (6), niepokoj, nieprawda, niesprawiedliwość [= nieprawość] (6), ocknienie, omylność, oświecenie, pierzchliwość (4), płacz (28), płakanie, poddaństwo, pokusa (kuszenie) (14), potrzeba (35), pożądanie, pożądliwość (2), pragnienie (5), prawda (12), rany (16), rozkosz (14), rozpacz (3), roztyrki, sen (zaśnienie) (14), sprawiedliwość [= prawość] (26), strach (4), sumnienie (41), tesknica (2), teskność (teskliwość) (5), (u)trapienie (24), troska (7), trudność (13), trwoga (8), tużeme, ufanie (dufame, ufność) (14), widzenie nocne (2), zamieszkałość, zatrwożenie, żądość (żądanie, żądliwość) (7), żądza (16).

Wyrażenia: »m(oj)a chuć (a. chęć), powolność [ku komu], przychylność (a. przychylności), skłonność (ku komu)« = amor, benevolentia, benignitas, observantia Mącz [szyk 36 : 24) (46 : 9 : 3 : 2): WróbŻołtGlab A5; Widzącz moie przychylnoſći Nie życż że mi thakich żłoſći RejJóz F2v, F3, H, 12v; BielKom D4v; LubPs bb2v; GroicPorz B2; KrowObr 32v; Leop Os 10/10; OrzList d; Chuć moię więcey vważ/ nie to/ co przynoſzę. KochZuz ktv [idem SkarWinsz ktv]; BibRadz I *2, 4.Reg 10/16; OrzRozm A3v; Mącz 107d, 254a, 452d, 493c; SienLekAndr a3v; GórnDworz A3, Bv; Strum B5; KochPs 59, 74, 180; SkarŻyw 305; StryjKron 522; KochFr 28, 29, 98, 101; ReszPrz 92, 111; KochSob 60; A ták y ty bądź pewien moiéy powolnośći PudłFr 47, 73; ZawJeft 19; ActReg 55, 68, 117, 141; KochCz A3; GrabowSet Gv, 12, M4v, O2, P3, R2; KochFrag 27; iáka dp świeckich márnośći ſkłonność moiá? LatHar 234; KołakCathOkuń A2v; KlonKr Av; SkarKaz 454b; GosłCast 7; PaxLiz Ev, E3; SkorWinsz ktv [2 r.]; PudłDydo B.

»chwała, sława, cześć m(oj)a« [szyk 74 : 25] (48 : 26 : 25): acz tho wſythko bądzye przeczywko thczy mey y dobrey wyerze MetrKor 37/2, 34/268, 37/4; OpecŻyw 147v; ForCnR B4; PatKaz II 78; powiedzćye oycu memu wſzytkę chwałę moię y wſſytko coſćye widzyeli w Eipćye HistJóz D4v; TarDuch A3v, D7; WróbŻołt 7/6, k. E7, 61/8, 70/6, 91/11; RejPs 90v, 162v; ZapMaz V B 2/335; SeklWyzn g4; RejJóz F8 [2 r.], G7; RejKup o7 [3 r.]; LubPs B6, O2, O3, Y6, Z [2 r.], gg4v, hh3; KrowObr 152v, 212v, 213v; Złupił mię z ſlawy moiey Leop Iob 19/9, Iob 29/20, Ps 29/13, 107/2, 108/2, Is 42/8 (9); BibRadz 1.Reg 2/1, Ps 7/6, Is 48/9, 11, Tob 3/17; BielKron 18v, 31, 35, 247v; SarnUzn Dv; GórnDworz H; pomoż mi moię cżeść záchowáć HistRzym 21; RejPos 84 [2 r.], 85v, 156, 276v; GrzegŚm 25; WujJudConf 58v; BudBib Ex 29/43, 33/22, Num 14/22, Ps 3/4, 4/3, 56/9; BiałKaz Fv; CzechRozm 227v; PaprPan Cc4 [2 r.]; KochPs 5, 6, 9; SkarŻyw 153, 198, 258; StryjKron 732; CzechEp 243; NiemObr 112; ZawJeft 29; GrabowSet B3v, Hv; WujNT 16, Ioann 8/54, 17/24; SiebRozmyśl F4; SkarKaz 6b; CzahTr A2v [2 r.], B4v, I4v, Kv; GosłCast 14, 33; SzarzRyt B2, C2.

bibl. »m(oj)e ciemności« = tenebrae meae Vulg Ps 17/29 [szyk 4 : 2] (6): A oſwyećiſz ſam boże moy me wſſytki ciemnośći LubPs Ev; Pan ogniem ſwoiéy świátłośći Poświéca moie ćięmnośći KochPs 37, 18, 24; GrabowSet B4v; JanNKarGórn G4.

»gniew, rozgniewanie (a. zagniewanie) m(oj)e (moj)« [szyk 59 : 3] (49 : 13): BierRaj 23; BierEz D3; OpecŻyw 122; WróbŻołt 94/11; RejKup o3v, Z [2 r.]; W gniewie moim ſrogim głodem będą wytrawieni LubPs gg5, gg6; A będzie trwáć zágniewánie moie [indignatio mea] ná thobie Leop Ez 16/42, Is 10/5, Ier 4/4, 33/5, Ez 21/17, 31, 43/8, Hebr 3/11; Założę pomſthę ſwą nád Edomem [...] á vcżynię w Edom według popędliwośći y rozgniewánia mego BibRadz Ez 25/14, Deut 31/17, Ier 3/12 [2 r.], 7/20, 21/12, 32/37 (15); BielKron 43, 92; RejAp 62; ábym ſie nie zápalił ogniem gniewu moiego przećiwko wam RejPos 32v, 50v, 102, [236] [2 r.]; BiałKat 146 [2 r.]; BudBib Is 63/3, 6, Ier 15/14, 32/31, 37 (9); SkarŻyw 269, 490; GórnTroas 18; LatHar 611; KołakSzczęśl Bv; WujNT Hebr 3/11, 4/3; PowodPr 8; SkarKaz 7b, 611a; GosłCast 67.

»męka, ucisk (a. uciśnienie), bol (a. boleść), doległość, plaga, umęczenie m(oj)e(-a) (moj) « [szyk 65 : 37] (35 : 28: 24 : 11 : 2 : 2): Rzekł lew/ śioſtro moiá liſzko/ [...] Powieſz mi nieco śmieſznego/ A vlżyſz mi bolu mego. BierEz K3v, L2v; bo ieſtli będziecie towarzyſſmi mégo vmęcżeniá będziecie ij weſelá OpecŻyw 98v; ta byla moia boleſtz náwiętſſá/ ijżem ſie widziala opuſſcżona od ſyna mégo OpecŻyw 188, 78, [2 r.] 78v [2 r.], 93, 98v,99 [3 r.] (18); TarDuch D6v; WróbŻołt C4; RejPs 45v, 31, 83v, 171v, 179; RejJóz Qv; RejKup g4v, o4v, p2v; Ale iá iście wiem że konca mękąm moięm niebędźie MurzHist R3, Q2 [2 r.]; Vſłyſzałeś głos modlitwy w vćiśnyenyu moim LubPs H3, F2, K3v, K4v, T2; Y przecż że ſie ſtáłá boleść moiá/ wiecżną/ á plagá moiá nie ſnádna ku zlicżeniu/ niechce ſie zágoić? Leop Ier 15/18, Ps 37/18, 38/3, 76/3, 85/7, Thren 1/12, 18; ábowiemem tobie oznaymił doległość moię BibRadz Ier 11/20, 1.Reg 1/16, Ps 25/17, 59/17, Philipp 4/14; Pietrze iuż ſie moiá męká przybliża BielKron 420v, 18v, 420v; GórnDworz C5v; RejPos 100, 106; BudBib Ps 85/7, Ier 45/3; Bliſcy moi z dáleká ná moy ból pátrzáli KochPs 56; Rácz mię rátowáć w moiéy doległośći. KochPs 207, 15, 20, 31, 43, 49; SkarŻyw 75, 384; WerGośc 219 [2 r ], ArtKanc G14, P7v; GórnTroas 64; GrabowSet Gv, C4v, 14, K2, O4 (16); LatHar 160, 163, 257, 282; WujNT Eph 3/13, Philipp 4/14, s. 696 marg; SiebRozmyśl C2v, E, K; przypátrzćie ſie wielkiéy moiey męce. GosłCast 24.

»miłość, (roz)kochanie, lubość, umiłowanie m(oj)e (-a)« [szyk 28 : 16] (21 : 21 : 1 : 1): OpecŻyw 18v, 20, 111, 159; WróbŻołt 118/139; A nawięczſſe roſkochánie moię będzie pełnić ſwiętą wolą twoię RejPs 178v, 163, 170v; Witaycieſz moię dziatki me wſzytko kochanie RejJóz N4; MurzNT Ioann 15/9, 10; BielKom C7v; LubPs O3, O6v, S6v, Y6, bb5; I położyli przećiw mnie złe zá dobre: á nienawiść zá vmiłowánie moie. Leop Ps 108/5, Ez 16/42; BibRadz Ps 119/143, Prov 8/31; OrzRozm A4v; Mącz 220b; áby mą zbroię krwáwą chowáłá ná známię moiey miłośći HistRzym 105v; RejPos 351v; BudBib Ps 118/143; ArtKanc K8, Q11v; Phil F2; Niech co tobie miło/ me kochánie będzie GrabowSet Cv, N3; KochFrag 53; O pánieńſtwo moię [...] poſtradáne/ iuż nie lubośći moiá/ ále roſpácży moiá LatHar 149, 608; WujNT Ioann 15/9, 10, 1.Cor 16/24; SkarKaz 422a, 552a; GosłCast 14, 58; PaxLiz D3v; PudłDydo [B5], [B5v].

»myśl(i) (a. myślenie, a. obmyślanie, a. rozmyślanie) m(oj)e(-a)« [szyk 113 : 34] (147): zapálilo ſie barzo ſerce moie we mnie w rozmyſlaniu mym OpecŻyw 168v; WróbŻołt 118/24, 77, 97, 99, 143, 174; KV tobiem moy pánie podnioſl wſfytkę myſl moię RejPs 35v, 22, 25, 31v, 32, 37v (38); RejJóz G, G8, H, K; A prze miłoſierdzie twoye Vſpokoy już myſli moje RejKup p3v, x2v, x7, dd4v, dd5, dd8, dd8v; MurzHist R2v; BielKom E3; Pan moy [...] mi wſſytko po myſli moiey ſpráwić racży. LubPs N5, E3v, K3v, L4, aa5v, bb4v (13); RejWiz 34v [2 r.], 75v, 81 v, 85 [3 r.]; Leop Iob 20/1, Ps 38/4, 118/77; BibRadz Iob 20/2, Dan 4/2, 4.Esdr 6/37, Eccli 51/24; OrzRozm K3v; efferor animo [...] vnośi mię moyá mysl Mącz 399b, 35c, 240d, 482b; GórnDworz Y6v; RejPos 309; WujJud 247v; BudBib Ps 5/1[2], 138e; KochPs 24 [2 r.], 37, 131, 195, 202, 208; SkarŻyw 582; KochTr 14; Bog mi ſam bez mego o tym myślenia/ práwie niewiem iáko naprzod ie do vſt włozył. CzechEp *3v; KochFr 19; KochMarsz 155; WisznTr 10; KochPieś 8; W co ſye to obroćiło moié obmyślánié? ZawJeft 38, 38, 48; GrochKal 6, 10; GórnTroas 24, 32; GrabowSet B3v, I3v, Lv [2 r.], M4, Q; WyprPl Cv; w myśli moiey niech będźie rozmyálánie o Bogu. LatHar 333, 22, 50, 53, 64, 149 (17); Nie moiá to myál byłá ręce Lutnią báwić. WitosłLut A2; GosłCast 27, 34, 59, 63 [2 r.], 69.

»nadzieja m(oj)a« [w tym: [ktoś] (jest) (a. staje się) nadzieja moja (a. nadzieją moją)] (14) = spes mea Mącz, Vulg, PolAnt [szyk 61: 28] (89): tzo mie wzdzierżalo/ ijżem iá nędzná za mym milym ſynácżkiem nieſſla. O moia iedyna nadzieio gdzie ćiebie náydę OpecŻyw 111, 33, 137 [2 r.], 159, 164, 193v; TarDuch A3, E, E3v; á nadzieia moia ieſt w panie bodze moim WróbŻołt 61/8, 7/2, 43/7, 55/11, 70/5, k. nn8v; RejPs 16, 35v, 37, 61v, 64 (17); RejKup f5, p4; Nic myę iścye nádzyeyá ma w tym nye omyliłá LubPs H3, F, G2v, 06, O6v, Q2v (9); Ty ieſteś Pánie nádzieiá moiá. KrowObr 165; Leop Iob 19/10, 27, Ps 107/10; BielKron 449; Fefellit spes, Chybiłá mię nádzieya/ álbo Moyá nádzieyá o ziemię Mącz 116d, 78d, 347b, d, 380c, 407c [2 r.], 449b; GórnDworz O6v; HistRzym 33, 83; RejPos 71 v, 72, 121v, 303v; BiałKat 73v; a bryle (złotá) rzekłem/ nadzieiáś moiá. BudBib Iob 31/24; KochPs 96, 109, 131, 139; SkarŻyw 20, 402, 460; ArtKanc Q11V; ZawJeft 38; ActReg 61; GórnTroas 53; GrabowSet Dv, G2v, G4, 13, Pv; LatHar 52, 361; WujNT Philipp 1/20; CzahTr C2v [2 r.], K2v; SzarzRyt A4v.

»nędza, niedostatek (a. niedostatki), biada (a. bieda), chudoba m(oj)a (moj)« [szyk 22 : 18] (29 : 16 : 2 : 2): BierRaj 23v; HistJóz C4; RejPs 36v, 127; RejJóz C5; RejKup 0; MurzHist 14, R4v; LubPs D3; Rozmnożył mię Bog w ziemi chudoby moiey [in terra paupertatis meae] Leop Gen 41/52, Iob 30/12, 14; BibRadz Gen 31/42; OrzRozm R4; A ták mie Dionizya kazáłá zábić/ álem przez zboyce odiętá/ á temuto kurwogoſpodarzowi nieſláchetnemu przedaná ná nawyſzſzą moię biádę. HistRzym 25v, 25v; HistLan A3; Biádá mnie nad Biedą moią BudBib Ier 10/19; SkarŻyw 99; ZawJeft 39; GórnTroas 12, 64; Niech mi z mey nędze/ twa łáſká pomoże GrabowSet S2v, G3v, H3v, P3v, Q3, R2v, T2v; niechay ogárnie y pokryie niedoſtátki moie/ niewyſłowione miłośierdźie twoie. LatHar 220, 22, 92, 219 [2 r.]; WujNT 2.Cor 11/9; CzahTr A3 [2 r.], Cv, G3, 12.

»m(oj)a(-e) radość (a. radowanie), wesele, uciecha (a. ucieszenie)« [w tym: radość albo wesele (1), ucieszenie i wesele (1)] [szyk 35 : 30] (24 : 24 : 17): BierRaj 17v; gdyż mie wſſytko me vcieſſenie ij weſele dzis opuſcilo? OpecŻyw 89, 33, 76v, 79v, 111 [2 r.], 111v (14); WróbŻołt aa3, 136/6; Dałes dziatki pocćiwe/ ku moiey radoſći RejJóz A5, B6, P7v; To ieſt wielką ma vciechá/ Gdy plebaná vrwie klechá BielKom D2; LubPs B3v, D3, F3, H4, M, O3, Q3v, bb4v; Leop Philipp 4/1; RejZwierz 6, 23v; BielKron 31v; Mącz 71d; HistRzym 18, 25v; BiałKat 98v; BudBib Ps 136/6, I 324 marg; BudNT Ioann 17/13; On ieſt moiá potężność/ on weſelé moię KochPs 178, 6; SkarŻyw 62, 70; A moiá wſzytká rádoſć ległá z tobą w grobie. KochFr 70, 108; ReszPrz 93 [5 r]; WisznTr 14; KochPieś 9; ArtKanc Q6v; GrochKal 8; GrabowSet Cv, D2v; LatHar 161; WujNT Ioann 3/29, 15/11, 17/13, 2.Cor 2/3, Philipp 1/7, 2/2, 4/1.

bibl. »światłość (a. światło), oświecenie m(oj)e(-a)« [szyk 7 : 4] (7 : 4): OpecŻyw 159v; PAn Bog ten iedno ſam ieſt oſwiecenie moię [illuminatio mea VulgPs 26/1] RejPs 38v; LubPs G2; BudBib Ps 26/1; ſwiátłość moiá/ poprowadz mię do odpocżjnienia ojcow moich. SkarŻyw 114; ReszPrz 4; PAN świátło me/ ktorego będę náśládował GrabowSet B4; LatHar 614.

»m(oj)a(-e) wiadomość, wiedzenie, niewiadomość« [szyk 13 : 5] (13 : 3 : 2): MetrKor 61/35; LubPs aa5v; KrowObr 128; Przecżeś ták vcżynił/ żeś krom wiedzenia mego [clam me] zábrał corki moie iákoby poymáne miecżem? Cżemuá zá mą niewiádomośćią [Cur ignorante me] chćiał vćiec Leop Gen 31/27; BielKron 389v; Insciente me, Króm moyey wiádomośći. Mącz 372d, 55b, 218a, 372b, d; KwiatOpis D2; CzechRozm 201 v; CzechEp 85; PaprUp F2v; CiekPotr 13; CzahTr G4v; SzarzRyt A4.

»wiara m(oj)a [szyk 35: 6] (41): MetrKor 34/265, 37/2v, 4; á iż też to ieſt wiárá moiá że ty mnie nigdy ku wielkiemu vpádkowi niedopuſćiſz. RejPs 37v; SeklWyzn 4v [2 r.], g4; RejKup dd3; OrzList b2; BibRadz I *2v; GórnDworz A2v; RejPos 47v, 67v, 202v; wſzákże áby wiárá moiá nie podpieráłá ſie/ rozumem y wywody ludzkimi: dlatego też chcę rád ſłyſzeć o tym świádectwá z ſłowá Bożego CzechRozm 4v, A8, 3, 14, 168v, 224v; SkarŻyw 125, 304; CzechEp *3v, 7, 425; A co ſię záś tknie wiáry y wyznánia moiego: rad ná proſtym wyznániu Apoſztolſkim przeſtawam. CzechEpPOrz **3, *2; NiemObr 96; KochPieś 52; PudłFr 51, 72 [2 r.]; ZawJeft 27; LatHar 14, 18; WujNT Rom 1/12, Iac 2/18; SkarKaz 160a, 552b; GosłCast 20, 64.

»wola, chcenie m(oj)e(-a)« [szyk 64 : 31] (93 : 2): ZapWar [1519] nr 2244; OpecŻyw 38, 99v, 100; MetrKor 46/47; bo teraz o thym piſac nie ieſth moia wola. MiechGlab 39; LibLeg 10/91v, 11/184v; Iż thedy nye po mey woli ſye to ſtáło GliczKsiąż B3v, B3v; KrowObr 32v, 154; RejWiz 184 [2 r.]; Leop Num 32/12, 4.Reg 16/15, Ps 27/7; BibRadz Gen 17/1; iż ſobie inne kápłany wybráli nád wolą moię żenáte BielKron 200v, 86v, 325; Renuo [...] Nie chcę/ nie yeſt moyá wola/ odmawiam. Mącz 255a, 35c, 176a, 432c, 439c, 482b; RejAp 20 [2 r.], 30, 89; HistRzym 31; RejPos 14, 29v, 60, 81v, 85 (17); BiałKat 208v; Abych iuż tám zoſtawał áż do mego chcenia HistLan D3v, E2v; RejZwierc 42v [3 r.], 192, 205v, 256, 257, 263v; BudBib Is 44/28, 2.Mach 9/27; HistHel B2; BudNT Ioann 5/30, 6/38, Act 13/22; CzechRozm 227v [2 r.], 228; SkarJedn 280; SkarŻyw 196, 260 [2 r.], 336, 532, 557’; NiemObr 23, 25; ArtKanc M3v, P5; Y gdźieby ſie powoli méy tá rzecz toczyłá/ Troiá z źiemią nigdyby zrównána nie byłá. GórnTroas 24, 48; LatHar 395, 555, 579, 642, 719; WujNT Luc 22/42, Ioann 5/30, 6/38, s. 400 marg, Act 13/22; SiebRozmyśl H2; SzarzRyt B2v, C4.

»żałość (a. żal, a. żałoba), (i) smutek (a. smutki, a. smętki, a. zasmucenie, a. zamutek), gorzkość, rzewniwość m(oj)a (moj, -e)« [szyk 40 : 31] (50; 18 : 2 : 1): bociem iá ieſt tak wielmi ſmutny/ ijż moy ſmutek/ rowná mi ſie ſmierci OpecŻyw 98v, 89 [2 r.], 101, 126, 152, 163v, 165v; TarDuch D, E; WróbŻołt 31/7, 37/18, N2, 58/17, 76/3, 85/7, oo7v; Abowiem ty ſnádnie możeſz obroćić wrádoſći nárzekanie moye/ á rozerwáć ná mnie płáchtę żáłoby moiey RejPs 43; RejRozpr K2; MurzHist 3; A w káżdym zámutku mym ty mnye nye przebacżyſz LubPs L3, B5, K3v, L4v [2 r.], Q, bb2, cc; BibRadz Ruth 1/13, Os 11/8; Mącz 398a; HistRzym 23, 129v; Z żárła mię rzewniwość moiá BudBib Ps 118/141 [139], Ier 15/18; KochPs 50,57, 169; SkarŻyw 183; Nigdyćby oná byłá bez wielkiéy żáłośći Moiey vmrzeć nie mogłá KochTr 6, 10 [2 r.], 20; WisznTr 13, 21; PudłFr 58; ZawJeft 7; ActReg 161; GórnTroas 43, 69; Zal moy/ obroći ſię/ w rádość nieſkońcżoną GrabowSet D2v, B2, Cv, Dv, F3, G2v (13); LatHar 602; KołakCathOkuń A2; JanNKar Bv; áby też raczył odemnie oddálić wſzytki ſmętki moię SiebRozmyśl L2; áby ſię iego śmierćią moiá śmierć oſłodźiłá/ która mi przykrą będźie/ ábych w niey moię gorzkośći umorzył. SkarKaz 422b, 550b [2 r.]; CzahTr B3.

4. Dla mówiącego przeznaczony, jego dotyczący, przysługujący mu, ku niemu skierowany (1759): nyevoszylem go [drzewa z puszczy] do domv mego anym go obroczyl ku vszythkovy memv ZapWar 1514 nr 2150, 1508 nr 19629 1963, 1521 nr 2217, 1523 nr 2224, 2289 (10); BierRaj 20 [3 r.], 23; BierEz B3, S3v; OpecŻyw 36, 84, 93, 111, 143 (8); OpecŻywList C2; TarDuch A3v, A7 [2 r.], D4, D6v [3 r.], E, E3v; BierRozm 25; Wezrzy ku ſpomożeniu memu panie Boże żbawienia mego WróbŻołt 37/23, C4, 7/11, 16/2, 34/23, 58/17 (15); nieomieſkáway dáć rátunku łáſkáwego mnie/ gdyżeś ty ieſt náwſſem vmocnienie moie. RejPs 32; iż on ieſt nieomylne beſpieczeńſtwo moię RejPs 90v; pokwáp ſie co rychley ku rátunkowi memu RejPs 102, 23v, 26v, 38v [2 r.], 43, 44v (23); Ieſdziłem do Piotrkowa ſmoią wielką vtratą SeklWyzn 4; RejJóz H6, I3v, K5; SeklKat C2, C2v; RejRozm 406; RejKup f5, g3; HistAl A2v; MurzHist Q2; Diar 34; Bowiemeś ty miły Pánie ieſt tu mocą moią/ I też vtwirdzeniem moim z możną ręką twoią LubPs D4v; Widząc że śmyerć ſtáwya śidłá ná me potępyenye LubPs E; A rácż łáſkáwie przybyć mnie ná pomoc moię. LubPs I2v; A rácż być záwżdy łáſkáwą tu obroną moyą LubPs O5; ſkłoń twe łáſkáwe vcho ná me wyſłuchánye LubPs Y6v, B6, D3, D4v [2 r.], G3v, Hv (38); Ták mi Pánie Boże pomagay/ kthory ſtworzył Niebo/ źiemię/ [...] y moy żydowſki zakon vſtáwił. GroicPorz h2v, z2v; KrowObr 10, 35, 45v, 47v [2 r.], 89v (13); Rozlicżnie mie me ſzcżęſcie/ w mych przipadkach chowa RejWiz 178v, 85v, 125v; oćiec wáſz oſſukał mie/ á odmieniał zapłátę moię [mercedem meam] dzieſięć kroć Leop Gen 31/7, Num 1/50, 4.Reg 17/13, Iob 9/17, 17/3, 27/7 (11); iż ktożkolwiek ieſt álbo będźie Plebanem w Wiśni/ mimo mię: tákowy ieſt y będźie fur et latro, Bo tám mieyſce ieſt moie/ mnie polecone. OrzList d4; RejFig Cc2v; RejZwierz 32; położę boiaźń moię w ſercu ich BibRadz Ier 32/40; Danoć mi to przydátku nád moy zarobek [supra mercedem]. BibRadz Tob 2/15, Gen 31/41, Ex 23/14, Lev 19/3, Iob 34/5, 6 (28); OrzRozm R4v; BielKron 10v, 15v, 87, 103v, 109v, 269, [3322]v; Tu si hic sis aliter sentias, Byś ná moyem mieyſcu był [...]/ ynáczey byś o tym dzierżał. Mącz 155d, 221a, 291d, 316c, 388a, 510b; OrzQuin K3v; Prot C2; RejAp 21v, 23v, 25, 25v; O pánie moy miły/ tyś vmárł dla moiey miłośći HistRzym 106; to nawiętſza chłubá ш pociechá moiá/ iżem poznał Kriſtuſá RejPos 273v, 46, 60v, 213v, 264v, 280, 281v; BiałKat 103v, 278v, 343v; HistLan E2v; KuczbKat 190, 270, 280; RejZwierc 129, 144, 265; WujJud 141γ, 149, 178, 178v, 179v, 237, 238v; WujJudConf 288v; Y nakłádli do pokármu mego [in escam meam] żołći BudBib Ps 68/21 [22]; Biádá mnie nád biedą moią boleſne zbićie moie BudBib Ier 10/19, Iudic 1/2, 11/19, 1.Reg 269 [2 r.], Ps 4/8 [10], Esth 9/32 (20); BudNT Philem 1/10; CzechRozm 128, 264v, 266; Polecam ći nádźieie y poćiechy moie ModrzBaz 14, 73v, 81, 137 [2 r.]; SkarJedn 210, 294; KochOdpr Dv; pan część méy nagrody/ W opiece iego nie boie ſye ſzkody KochPs 20; o móy Boże wiecżny/ Bądźże mym ſtrożem w dźień niebeſpieczny. KochPs 59, 23, 33, 35, 60, 64 (18); do mnie do ćięmnego więzienia przychodził mąſz iákiś zpochodnią. Y odpádáły okowy y pętá moię SkarŻyw 99; Tedy go záwieśić ná palách/ y ſrodze drápáć y bić kazał. A on mowił: [...] bo tá moiá ſzubienicá/ krzyżowi podobna ieſt SkarŻyw 126, 4, 69, 81 [4 r.], 102, 103 (18); KochTr 3, 4, 13; StryjKron 692; CzechEp 9, 25, 86, 425; CzechEpPOrz **4; KochFr 95, 110, 126; KochMarsz 154; ReszPrz 17, 104; WisznTr 4, 5, 19, 24; ZapKościer 1585/56v; to móy zyſk/ że mię ſłuchaćie KochPieś 23, 17, 24; PudłFr 49, 64; ArtKanc K5v, L12v, Q9v; ZawJeft 25, 43; ActReg 61, 69, 88, 140, 161, 164; GrochKal 8; GórnTroas 18, 37, 52, 69; Pan moiá moc GrabowSet B4; Błogo tey duſzy/ ktora mowi ſobie: Pan cżąſtká moiá GrabowSet I4v, B4, Dv, G4v, Hv [2 r.], H4v (21); KochFrag 51, 54; OrzJan 50, 73; Pánie rácż ſię ſkłonić ná porátowánie moie LatHar 52; pámiątká twoiá niechay będźie moim poćieſzeniem. LatHar 270, 21, 52, 53, 75, 146 (29); Dźień odpocżnienia moy święć KołakSzczęśl By; RybGęśli B4v [2 r.], C4; To czyńćie ná pámiątkę moię. WujNT Luc 22/19; poſtępowałem [...] będąc vprzeymym miłoſnikiem vſtaw moich oyczyſtych. WujNT Gal 1/14, Matth 26/12, Mar 14/14, s. 287 [2 r.], Ioann 12/7 [2 r.], 1.Cor 9/15 (26); JanNKar A2v; niechay tá naświętſza męká twoiá będźie záſczyceniém y obronieniém moim SiebRozmyśl D3v, C2, C2v; KlonKr F4v; PowodPr 4, 29, 51; moim pogrzebie nie mow/iż pógtzebaſz Sokráteſá SkarKaz 384a, 7b, 155b [2 r.], 161a [2 r.], 161b [2 r.], 458b, 551b, 634b; Duch twoy niech będźie ćieſzyćielem moim/ Abym nie zwątpił w miłośierdźiu twoim CzahTr B3, I, I2v; Z moią háńbą/ on będźie ſwé świątobliwośći Vdawał y rośćiągał GosłCast 50, 19, 37, 68; PaxLiz D [2 r.], Dv [2 r.], D3v [2 r.], E3; nie może mię krol w tym dla praw y wolnośći moich ſądźić. SkarKazSej 674b, 665b; PudłDydo [B5], [B5v]; SzarzRyt A4, B2.

W przeciwstawieniu: »twoj ... moj« (1): omieniałći práwie iáko iny pień śiedźi/ y niewiem milczenim ſwym twąli moięli ſtronę chwali. OrzRozm K4.

W formułe zaklęcia (1): Dokłádnie pod zbáwienim mym ten złodźiey mowi. CiekPotr 77.

W charakterystycznych połączeniach: moje (moj, -a) brzemię, cieszyciel, cząstka (15), fortuna, grob (8), hańba (2), los, mie(j)sce (23), mieszkanie (6), nagroda (3), obrona (obronienie) (22), ochłoda (5), odpocznienie, ozdoba (4), pamiątka (42), pamięć (4), pochwała (2), pocieszenie (pociecha) (22), poczesność, pogrzeb (7), pokarm, pomoc (9), pożytek (8), prawo (15), przegrana, ratun(e)k (ratowanie, poratowanie) (24), spadki, (w)spomożenie (31), sromota (3), stroż (8), szczęście (16), szkoda (14), tajemnice (5), towarzystwo (2), tryumf, tytuł(y) (2), umocnienie (4), usprawiedliwienie (2), utrata (3), utwirdzenie (2), użytek (3), wielmożnośći, wolnośc(i) (3), zacność, zapłata (5), zarobek, zasługa, zysk (3).

Wyrażenia: »drogi (a. droga), ścieżki (a. ścieżka) m(oj)e« = moje życie, zasady mojego postępowania [szyk 50 : 8] (52 : 12): TarDuch E; Rozmyſlałem drogi moie [vias meas]/ á nawrociłem żądze moie ku przykazaniu twemu. WróbŻołt 118/59, 94/11, 118/5, 26, oo3v, 118/105, 133, 168; RejPs 22, 107v; RejJóz H5; BielKom B5v, B6; Tyś moy Pánye wyedzyał o káżdey mey drodze LubPs ee4, E2, K4, M, S4v, V4v (9); SeklPieś 19v; Leop 3.Reg 3/14, Iob 19/8 [2 r.], 30/13, Ps 38/2, 118/59 (9); Szczęſliwiſz to ſą ktorzy ſtrzegą drog moich. BibRadz Prov 8/32, Gen 24/42, 56, 3.Reg 11/33, 38, Iob 13/15, 27, Ps 81/14; BielKron 76v; RejPos 287; HistLan F5v; BudBib Iob 31/4, Ps 118/168, EZ 18/25, Zach 3/7; Twóy zakón święty/ to śćieſzki moie. KochPs 36; CzechEp 73; KochPieś 26, 64; ArtKanc T14v; GrochKal 5; GrabowSet P3, Q3, Rv; Sćieſzki moie rácż proſtowáć/ według roſkazánia twego/ áby nie wźięłá gory nádemną żadna niepráwość. LatHar 82 [idem 610], 16, 610; WujNT 1.Cor 4/17, Hebr 3/10; SkarKaz )(2; SzarzRyt B.

»moj należny« (1): iż mię pátrżyć nie możeſz z ośiádłośći źiemſkiey/ bo iey nie mam/ ále pátrż mie de persona w moiem náleżnem duchownem práwie. GórnRozm G3.

»poczciwe, lepsze, uczciwe m(oj)e« [szyk 6 : 4] (8 : 1 : 1): Karánye to ktore ćirpyę yeſt k memu lepſſemu LubPs bb2; CiekPotr 18; Tego ſię nie ſpráwuię cżłowieku żadnemu/ Gdyż fálſzywe powieśći pocżćiwemu memu. By namni nic nieſzkodzą CzahTr K2, A2v, G2v, Kv, K2, K2v [2 r.]; Milcz/ śmierć moim poczćiwym/ á żywot ſromotą. GosłCast 29.

»sprawa, rzecz m(oj)a« = causa mea Mącz, Vulg [szyk 71 : 70] (77 : 64): Ktoż mię będzie opátrował/O moie rzecży śię prácował BierEz O2v; OpecŻyw 72v, 108v; Moia rzecż tako ſie má/ iżbych chciáł zawżdi swami byćz. ForCnR B3; WróbŻołt 34/23, pp6; WróbŻołtGlab A5; ty ſam wſiebie rozważ ſpráwę moię/ ábowiem ſnádnie obaczą oczy twoie gdzie co ieſt ſluſſnego. RejPs 22; A ták widziſz moy pánie/ w ktorem ſtanie ſą położony rzeczy moie RejPs 58, 37v, 39v, 43, 52, 64v (14); RejRozpr F4v; SeklWyzn g2; RejJóz 16; RejKup f6v, h3v, p6 [2 r.], y7, aa3v; MurzNT Ioann 17/10 [2 r.]; GliczKsiąż D5; Spráwuyże ty ſam moyę rzecż ſądem ſwiętym twoim LubPs cc, G3v, M2v, V4v; KrowObr 192; Leop Is 49/4, 2.Tim 4/16; OrzList d2; BibRadz Eccli 51/24; OrzRozm Q2, V; moiá rzecż ieſt was wyſtrzedz á vpomionąć/ á wáſzá rzecż ſłucháć mnie BielKron 202v, 40, 269; Mącz 254b, 368a, 463b, 504d; Prot B2; RejAp E8, 18v; GórnDworz B4v, V3, Aa2; Idźcie po wſzytkim ſwiecie á opowiedaycie Ewányelią/ to ieſt/ ſpráwy moie ktorem ia ſwiátu przynioſł od Bogá Oycá mego. RejPos 206v, I3v, 59,116,122, 281v (10); HistLan Ev; RejZwierc 270v, 271v; KochList 1; BudBib 2.Reg 19/43, Eccle 8/2; BudNT Mar 10/40, Luc 6/47; CzechRozm 20; y o inſzych rzecżách do woyny potrzebnych/ piſáó ábo náukę dáwáć nie ieſt moiá rzecż [non est meum], ModrzBaz 113; KochOdpr A4, A4v; Oczko A3v; KochPs 109, 181,185, 186; Pátrzćie ſami ſiebie/ a mym ſpráwom dayćie pokoy SkarŻyw 107, 4, 455, 567; CzechEp 372; KochJez A3; bo nie ia wam z moich ſpraw/ y poſtępkow/ ále wy mnie powinniśćie licżbę cżynić. NiemObr 41; KochFr 91; KToż ſie tego ſpodziewał/ żeby moie rzecży/ W táką ćieśnią przyść miáły? WisznTr 8; KochPieś 7, 16; PudłFr [2]; ArtKanc Q9v, T14v; ZawJeft 21; ActReg 79, 160; Calep 229b, 763b; GrabowSet Bv, F, N2v; OrzJan 131; WyprPl Cv, C3v; LatHar 16, 18, 231, 267, 301 (8); Moiá rzecż: doſtátek wam dodác żywnośći RybGęśli B4; Nie moiá rzecz dać wam.) To ieſt (iáko ś. Hieronym/Chryſoſtom y Cyrillus wykłádáią) Nie przyſtoi mnie WujNT 84, Matth 20/23, s. 84, Mar 10/40, 1.Cor 5/12, 11/2 (9); Máiąc ſwoie ſzczeſliwe rzeczy, z niaſczeſliwych Mych ſię śmieieſz. CiekPotr 36, 3, 36, 83 errata; CzahTr A3, B, B3v, [D2] I2v, Kv, K2v; PudłDydo [B5] [2 r.]; SzarzRyt B.

»z m(oj) ej strony; moja strona; po prawej mej stronie« = a, in a. per me Mącz [szyk 14 : 2] (12; 3; 1): Bo ile kroć mi ſie co ſprzećiwnego trefi ku komuſz ſie inemu vćiec mam iedno ku tobie [Boże] máiąc nádzieię że będzieſz zmey ſtrony RejPs 127v; OrzRozm K4; Z moyey ſtrony możeſz czinić co chceſz Mącz 192d, , 42d, 182b, 232d, 281b, 428d; GrzegŚm 25; téy nádźieie Kłamcá niech będźie/ że z méy ſtrony Niéma być nigdy poważony. KochPs 150; CzechEp 318; náznácżył z mey ſtrony tylko cżtery oſoby NiemObr 25; KochPieś 7; PudłFr 31; RybGęśli C4.

»zwątpiony moj świat« = zwątpiłem (1): BOże czemuś mię/ [...] opuśćił/ [...] Zwątpiony móy świat/ żywot opłákány/ Niema ſye czego człowiek iąć ſtroſkány. KochPs 30.

»własny moj« (1): która to łáſká z miłośierdźia Bożégo/ próznowáć mi nie da [...] nic ſye nie oglądáiąc ná pokóy/ álbo ná iáki pożytek właſny móy. OrzQuin G4.

»zbawienie (a. wybawienie, a. wyzwolenie), odkupienie m(oj)e« [szyk 74 : 20] (91 : 3): BierRaj 19; OpecŻyw 6, 135v, 160v, 166v; TarDuch A2v; Wezrzy ku ſpomożeniu memu panie Boże zbawienia mego [deus salutis meae]. WróbŻołt 37/23, 61/8, 88/27, 139/8; y będzie nád wſſytko u wyſſon bog rozmnozyćieł [!] wybáwienia mego. RejPs 26v; duſſo moiá [...] poznaſz iż on iáwnie przedemną okaże wyzwolenie moie RejPs 64, 65, 210; SeklKat S2v; MurzHist P2; KromRozm II a4; Wſſákeś ty yeſt ſam Bog moy odkupyenye moye LubPs E3v; Tyś Pánye Boże moc zbáwyenya mego LubPs ee2v, C2, D4, E, E2, Fv (19); KrowObr 14v [2 r.], 165; Leop Ps 17/3, 30/3, 37/25, 50/16, 87/2, Is 49/6; BibRadz I 151b marg, Iob 13/16, Ps 18/3, 25/5, 4.Esdr 6/25, 9/8; BielKron 138; HistRzym 4v; RejPos 30, [226]; BiałKat 151; KuczbKat 280; BudBib Ps 17/2[3], 4.Esdr 9/8; CzechRozm 128 [2 r.]; KochPs 188; SkarŻyw A5, 332, 398; ArtKanc Q11; GrabowSet H3, M2, Q3v; Day mi ſzcżodrobliwie Ducha twego/ y łáſkę zbáwieniu memu potrzebną. LatHar 44, 27, 155, 164, 165, 395 (11); SiebRozmyśl B2v, B3 [2 r.], C3, C4, F (10); SkarKaz 45b, 552b; CiekPotr 77; SzarzRyt A2.

»m(oj)e złe« [szyk 9 : 3] (12): wſzytkie ich myſli ſą naprżeciwko mnie ku złemu memu [in malum]. WróbŻołt 55/6, 34/26; A niechay ſie ci záwſtydáią vzrzawſſy nádemną obronę twoię ktorzy ſie o me złe ſtáráią RejPs 102v, 103v; RejKup d7; o mym złym ſzeptáli/ Ná moię śmierć iuż/ iáko ná pewną/ kazáli. KochPs 61; GórnTroas 44; GrabowSet P2v, Tv; LatHar 163; CiekPotr 5; GosłCast 29.

»moj żywot (wiecżny)« = moje zbawienie [szyk 1 : 1] (2): kthory on tylko ſam ieſt moim żywothem wietznym KrowObr 98; LatHar 281.

»żywot, życie (a. żywienie), bydlenie m(oj)e (moj)« = życie fizyczne, także siły utrzymujące mnie przy życiu, dodające mocy przetrwania [szyk 163 : 27] (184 : 5 : 1): ijżbych cie w niéy [w pokorze] przez wſſytek cżas żywota mégo naſladowál OpecŻyw 135, 33, 81, 97, 110, 159, 159v, 186; dni piełgrzymowania żywota mego łą [!] ſto trzydzýeśći lat HistJóz E2v; WróbŻołt 7/6, 22/6, 25/9, 34/12, 37/7 (12); RejPs 23v, 25v [2 r.], 34, 44v [2 r.], 59 (23); Ale y tak ya niechcze sye roſdzielycz od Chrzesczyanſtwa do moyego Ziwota LibLeg 11/57; RejJóz G4; HistAl F3, N2; MurzHist H3; BielKom Gv; Iuż mi nyech mego żywotá przed cżáſem vkroći LubPs B6, D, F3, G2, G2v, H (24); SeklPieś 20 [2 r.]; Leop Gen 47/9, 2.Reg 19/34, Iudith 12/14, 18, Iob 9/21 (9); RejZwierz 23v; BibRadz Gen 47/9, Ios 14/10, Iob 6/11, 7/7, Ps 7/6 (11); thego zá żywotá mego nie będzie. BielKron 355v, 12v, 84v, [3322]v; Haec est mearum mearum rerum conditio, Ten yeſt moy żywot. Mącz 63a, 341b; HistRzym 9v, 37, 85, 98v, 105v; RejPos 113, 193, [279]v, 293v; BudBib Iob 7/7, Ps 17/23 [25], 26/4, 87/3 [4], Thren 3/53, 58, I 435a marg; BiałKaz Cv; ModrzBaz 25; SkarJedn 294; KochPs 5, 25, 26, 37, 58 (8); bliſki ieſt koniec żyćia mego SkarŻyw 511, A2, 51; StryjKron A3v; CzechEp 73; KochFr 92, 108; cél mego żywotá/ Nie był zbieráć śiłá złotá KochMRot B3v; BielSjem 10; ArtKanc P18, Q6, Q10v; ZawJeft 8; GórnTroas 32; POmni/ że iáko wiátr/ dni żywotá mego GrabowSet B2v, B4, Cv, D2v, E4v (10); LatHar 17, 33, 35, 52, 140 (24); RybGęśli D3; WujNT Act 26/4; áby we mnie raczył zápocząć dobré początki dobrégo żyćia mégo SiebRozmyśl G2v, A; SkarKaz 488b, 552b; CiekPotr 62; GosłCast 52; PaxLiz C3v; SapEpit [B2]v; SzarzRyt B, C4v.

Wyrażenie przyimkowe: »na me przekory« = mnie na przekór (1): Przeto śię záwżdy maſz k temu/ By mię rychley pozbył z domu: Y oto ná me przekory/ Nábyłeś tákiey potwory. BierEz B4v.
W przen (56): Pociecho moia [exultatio mea] wybaw mnie od tioh ktorzi mnie ogarnęli. WróbŻołt 31/7; tyś ieſt/ pánie/ moiá zaſłoná KochPs 5, 42 [2 r.], 88 [2 r.].
Wyrażenia: »pociecha (a. pocieszenie) m(oj)a(-e)« = moje dziecko [szyk 2 : 1] (3): O nieſtocie mnie nędzne vbogié/ iuż iá nie vzrzę więcey pociechy . OpecŻyw 148, 147; A ty [Orszulko]/ poćiecho moiá/ iuż mi ſye nie wróćiſz Ná wieki KochTr 5.

bibl. »skała, opoka moja« [szyk 10 : 1] (6 : 5): Rzekłem do Bogá/ opoká moiá/ y wnim będę nádzieię pokłádał. KrowObr 14v, 14v [2 r.]; BLogoſłáwiony Pan ſkáłá moiá [rupes mea] BibRadz Ps 143/1, Ps 17/3 [2 r.]; BudBib Ps 17/[23], 27/1; Tákże ono 2.Sám 22. v 3. [bibla] Brzeſka. Bog ieſt ſkáłá moiá [...] A Nieświeſka Bog opoką moią CzechRozm 128; KochPs 142.

»moja słodkość« [szyk 1 : 1] (2): Zdrow bądz zbawienijé wſſytkich/ dziecię náſlicżnieyſſe/ [...] ty ies moia ſlodkoſtz OpecŻyw 18; napięknieyſza oblubienico Bogá náſzego/ napierwſza po Chryſtuśie poćiecho y ſłodkośći moiá. SkarKaz 578b.

bibl. »tarcz(a) moja« (7): KrowObr 165; Onći ieſt thárcż moiá [scutum meum] BibRadz Ps 17/3, Ps 143/2; BudBib Ps 3/3 [4], 17/[2]3, 27/7; CzechRozm 128.

bibl. »twi(e)rdza moja« (5): Bos thy ieſt twierdza moia [firmamentum meum] WróbŻołt 70/3; Onći ieſt thárcż moiá/ y rog zbáwienia mego/ y twirdza moiá [elevatio mca] BibRadz Ps 17/3, Ps 143/2; KochPs 27, 140.

»ucieczka m(oj)a« [szyk 18 : 4] (22): TarDuch D6V; Ales ty ieſt miły panie vciecżka moia [Tu es refugium meum] w thym ſmutku moim WróbŻołt 31/7, 70/3; RejPs 24, 170v; tyś Bog moy obrońcá/ Pewny dom vcyecżki moiey broń mye ſam do końcá. LubPs H2, O2, Q2v, cc2, ee5, ee5v; Leop Ps 17/3; BibRadz Ier 16/19; BudBib Ps 17/2[3], 58/9[10]; CzechRozm 128 [2 r.]; Tyś ieſt Boże moią vćiecżką ArtKanc L10v; GrabowSet N3, Q3v; LatHar 161, 615.

a. W odniesieniu do czasu i sytuacji życiowej, przebiegającej z udziałem mówiącego (703): BierRaj 23v; ale iuż cżas okrzcżeniu moiemu przyſſedl. OpecŻyw 36v; iuż Iudáſs z miaſta wychodzi/ a s nim rzyſſá wielká żydow ku memu ięciu OpecŻyw 104v; Gdzie onij od wſohodu ſlońtza trze krolowie bogaci/ ktorzy wdziecińſtwie mym z dary mię ſſukali OpecŻyw 142v; gdzie teráz ſą aniolowie/ ktorzy przy mym narodzeniu ſpiewali? OpecŻyw 142v, 49, 70, 90, 93v, 98v (11); PatKaz II 68 [2 r.], 78, 81v; PatKaz III 99v; ZapWar 1528 nr 2456 [2 r.]; TarDuch A7: BielŻyw 163; WróbŻołt 34/4, 7, 94/11, 118/116; iż ſtrogili ná mię ſidłá [...] na zátrácenie moię RejPs 51, 22v, 58v, 148, 173v, 206, 206V, 211; RejRozpr K2; SeklWyzn A, g4; y czoſz mnię przyſtoi W tym moim zniewoleniu RejJóz E5v, A5, C4, C5v, G2, H2v, 14v; MurzHist K2v, P2v; MurzNT Matth 26/12 marg, Ioann 12/7; LubPs B5v [2 r.], F2, H2,13, P (12); GroicPorz gg4; Zlutuy ſie nádemną páni/ vzdrow niemoc moię KrowObr 152, 21y, 46 [2 r.], 170v, 222; Nieſzcżęſneſz moie będzye s tobą to rosſtánie. RejWiz 184v; Ale wj ſie przećiwko mnie wſpinaćie/ y zbijaćie mie pośmiewiſki moiemi. Leop Iob 19/5; Przedſię iednák nie ku wyniſzcżeniu memu ſćiągaſz ręki twoiey Leop Iob 30/24, Tob 13/7, Ps 28/8, 118/39, 131/14, Is 28/12 (12); OrzList h2v; RejFig Aa3; BibRadz 1.Reg 25/39, Ps 131/14, 143/2, Is 66/1, Tob 3/17; BielKron 362v; Mącz 8b [2 r.], 241c; OrzQuin C3v; iż cżłowiek bácżny wſzytko to moie położenie/ y obmowę w dobre obroći GórnDworz B6; on mie opátrzy w mym vboſtwie. HistRzym 85,15v, 25v, 94v, 96; RejPos 22v, 84,139v, 150, 160, 231; BiałKat 171; HistLan E2; RejZwierc 52v; BudBib 1.Par 22/14 [2 r.], Iob 14/14, Ps 17/17[19], 68/19[20] [2 r.], 76/10[11] (12); BiałKaz G2; BudNT Philipp 2/12; CzechRozm 128 [2 r.]; KochOdpr Cv, C3v; tyś mię wſpárł w méy chorobie KochPs 40; Co zákorzyść/ mocny Boże/ Méego zginienia być może? KochPs 41, 60, 100, 196, 202; zezwoliłeś ná moie wygnánie SkarŻyw 455, 140, 153, 202; KochTr 18; MWilkHist F2v, Iv, L2; CzechEp 8, 85, 202, 249; Iednák mam tę nádźieię/ że przedśię zá láty/ Nie będą moię cáłé nocy bez zápłáty KochMuza 25; ReszPrz 103; WisznTr 29; KochPieś 9, 52; KochSob 58; PudłFr 46; ArtKanc F14v, P18; ActReg 124; Ktory/ niedołężnośći me/ lecżyſz prawdźiwie GrabowSet Pv, D, G, G4v, M4γ, P4v (11); rácż [...] porátowáć mię w káżdych ſmutkách y przećiwnośćiách moich/ ták ćieleſnych iáko y duſznych LatHar 295, 16, 44, 137, 208, 217 (11); WujNT Luc 1/25, Act 7/49, Rom 16/7, Philipp 1/7, 2/12 (12); SiebRozmyśl Av, F; PowodPr 59; SkarKaz 2b, 123a; CiekPotr 20, 37, 54, 87; CzahTr A2v; GosłCast 38, 58, 64; Iżem niemáło zácnych młodzieńcow wzgárdziłá. Ktorzy o me małżeńſtwo vſtáwicżnie trwáli. PudłDydo B3v.

W charakterystycznych połączeniach: moj(-a, -e) byt, choroba (9), doświadczenie (3), febra, hańba (2), jęcie (2), kolej, (o)krzczenie (2), małżeństwo (3), młodosci, narodzenie (porodzenie) (7), naśmiewanie, niebytność (niebycie) (8), niedołężność (3), niemoc (4), niewola (niewolstwo) (4), obcowanie (2), odpoczynek (odpoczynienie, odpoczywanie) (10), ofiarowanie, oślachcenie, początek (poczęcie) (9), podniesienie, pohańbienie (zhańbienie) (5), położenie (2), pośmiewisko, potępienie (3), potwarzenie, powołanie (na stan męczeński) (3), po(d)wyższenie (2), rozstanie [z kim], siroctwo (4), skaza (4), skażenie, stracenie, święcenie, ubostwo (6), ukrzyżowanie, urąganie (4), wcielenie, więzienie (6), wygnanie (2), wyszcie na świat, wywyższenie, zabicie, zatracenie, zelżywość (zelżenie) (4), zginienie (7), zmartwychwstanie (6), zniewolenie, zwalczenie.

Wyrażenia: »za mej chwile« = za mego życia (1): Powietrze/ nie ma tyle Ptaſzkow ná ſobie [...] Niżlim ia/ zá mey chwile Ciebie obráził GrabowSet C4.

»(w) (zły itp.) czas (a. czasy) moj(e); (za) czasu mego« [szyk 27 : 15] (33; 9): OpecŻyw 66; Luty powiada, W mym cżaſu krew puſzcżać vżytecżno ieſt FalZioł V 46, V 45v, 46v [2 r.], 47, 47v [2 r.], 48 [2 r.] (12); Abowiemem tego iſt iż ſą ná pewney liczbie ty krótkie czáſy moie/ á nikczemny ieſt czás wſſytkiego żywotá mego RejPs 59, 45, 113, 148v, 181v; RejJóz I3v; RejKup O; Záłoſne me cżáſy w weſele obroći. LubPs F3, L2, aa6v; A wſzák też to bywáło y zá cżáſu mego RejWiz 181; Leop Ps 131/5; BibRadz Ps 88/48, Ioann 7/8; Qui meum tempus obsideret, Któryby móy czás odſiedział/ to yeſt miáſto mnie móy czás záſiedział. Mącz 380a; KochList 3; BudBib [Ps 131/5]; Ty móy zły czás vprzédźiſz miłośierdźiém ſwoim KochPs 86; W móy czás nieſzczęśliwy Rácz modlitwy moie Przyiąć W vſzy ſwoie. KochPs 90, 21; RybGęśli B4; WujNT Ioann 7/8; Iże mnie w tym vgodźić złe ſzcżęśćie niechćiáło/ Żeby ſię moich czáſow to było przydáło. WitosłLut A5v; zá cżáſu moiego Widziałem CiekPotr 50; gdźiem kolwiek cżáſy me áż dotąd tráwił CzahTr A3, A3v; GosłCast 30, 58.

»czas moj ostatni (a, ostateczny); czas rozstania (a. zawołania) mego« = pora mojej śmierci [szyk 12 : 3] (12; 3): OpecŻyw 66; RejPs 103v; Leop Matth 26/18; BibRadz Ioann 7/6; RejPos 128, 286; y iuſz nádchodźi cżás roſſtánia mego/ Walcżyłem onę zacną walkę/ bieg wykonałem/ wiárę záchowałem GrzegŚm 12, 37; Przetoż widząc iż moy cżás oſtátni nádchodźi/ Radbych wſzytko roſpráwił ták iáko ſie godzi. HistLan E; A kiedy iuż cżás przydzie mego záwołánia/ Daſz mi kwit poććiwego ná wſzem záchowánia. RejZwierc 271v; BOże czemuś mię/ [...] opuśćił/ w móy czás oſtáteczny? KochPs 30; A iſz cżás moy przychodzi/ iſz ſię rozdzielić zwámi ćiáłem mam: proſzę błogoſław mi/ á grzechow moich zápomni. SkarŻyw 74; LatHar 690; WujNT Matth 26/18, Ioann 7/6.

»dni (a. dźień) moje (moj)« [w tym: za dni (a. dniow) moich = za mego życia (4)] [szyk 44 : 7] (51): OpecŻyw 64v; TarDuch E3; RejPs 148; O Iupiter boże nawyſzſzy/ y dla cżegos dni moie [dies meos] w máłym cżáſie poſtánowił HistAl M8v; LubPs F3, K4v, X3v [2 r.], X4; SeklPieś 20 [2 r.]; Niechaż będzie pokoy y prawdá zá dni moich [in diebus meis]. Leop Reg 20/19, Iob 9/25, Ps 38/5; BibRadz Iob 7/6, Ps 101/4, 12, Ier 20/18; BielKron 90; GrzegŚm 42; BudBib Gen 29/21, Iob 7/6, 16, Ps 114/2, Is 39/8, Ier 20/18; BiałKaz Cv; CzechRozm 30v; Rácz mi kres dni mych obiáwić/ Kiedy Przyidźie świát zoſtáwić. KochPs 57, 151; ArtKanc Q6v; GrabowSet Ev, E2, G2 [2 r.], G2v, H2v (12); LatHar 166, 167, 168 [2 r.]; WujNT Ioann 8/56; GosłCast 33, 51; SkarKazSej 707a.

»godzina moja, moj czas« = właściwy dla mnie moment [szyk 5 : 2] (5 : 2): Kto ná moy [świata] cżás nie tráfi prożno ſie kokoſzy BielKom D5, D2; KrowObr 154; ku potrzebie tákiey przyſtąpić chcę będzyeli moy cżás/ á nie będzyeli/ tedy Rycerze ſwoie poſlę. BielKron 58 58v; RejPos 41v; Ieſzcze/ práwi/ nie przyſzedł czás y godziná moiá; to ieſt ieſzcze nie ieſt czás vczynienia cudu WujNT 310, Ioann 2/4.

»lata m(oj)e; lata mojej śmiertelności« = czas mojego życia [szyk 13 : 7] (19; 1): SeklWyzn 3v; LubPs H2v; Máiącia doſtátek śiły mocy bo lat moich było dwádźieśćiá y iedno BielKron 449, l09v, 476; KuczbKat 205; RejZwierc 233v; Ty żywieſz czás nieprzeżyty/ A móy wiek ieſt w gárśći ſkryty: Látá moiéy śmiertelnośći/ Mniéy niżli nic ku wiecznośći. KochPs 57, 90, 151, 152, 181; SkarŻyw 113; StryjKron A3v; DLugóż maſz/ o miłosći / fráſować látá? KochFr 95; ZawJeft 41; GrabowSet B2v; LatHar 131; KołakCath A3v; GosłCast 51.

»młodość, lata (a. lato) młode (a. (na)młodsze), wiek młody moj(-a, -e); za mych młodych wiekow« [szyk 63 : 16] (67 : 7 : 4; 1): OpecŻyw 30v; WróbŻołt 70/5, 17; A nierácz wſpomináć wyſtępkow młodoſći moiey RejPs 36, 43, 57, 130v, 186; RejJóz C, C2v, L2; RejKup ſ6v, dd7; LubPs M, bb6, cc6v; RejWiz 43; Leop 1.Reg 12/2, Iob 29/4, Ps 128/1, 2, Mar 10/20; BibRadz 4.Reg 12/1, Iob 13/26, 29/4, Ps 25/7, Ier 3/4, Ez 4/13, Eccli 51/20; OrzRozm R4v; pámiętam w młodośći mey iż w Krákowie czáſu iednego byli dwá oſądzeni ná czwiertowánie SienLek 95, 95; bo y w młodſzych leciech mych/ nigdym nie był ná te miłoſtki wabny. GórnDworz L14; HistRzym 113v [2 r.]; RejPos 82,149v; HistLan D2; BudBib Iob 31/18, Ez 4/14; BudNT Luc 18/21; KochPs 34, 103, 132; SkarŻyw 92, 225, 305; ArtKanc Q9v, Q10; ſłużąc iáko wieſz z lat mych młodych wielkim Pánom GórnRozm D4v; GrabowSet F, G4; LatHar 53, 59, 143, 532, 556, 644, 653; WujNT Matth 19/20, Mar 10/20, Luc 18/21; mych młodych wieków od Piſárzá w téy mierze do Sędźiégo áppelowano SarnStat 1279; SiebRozmyśl K; Wſzák oycze moy do tych lat od młodości moiey (errata) dźiećinſtwa mego. (‒) Y ſłużyłem, y byłem powolnym ći żáwżdy CiekPotr 20; CzahTr A2, D, F4, F4v, G2v (8); GosłCast 41; SkarKazSej 658a; SapEpit ktv, A3v, [B4]v; SzarzRyt Av.

»obliczność, bytność (a. bycie) moja(-e)« [w tym: przed oblicznością moją (24)] [szyk 36 : 3] (35 : 4): Zgotowałes (miły panie) ſtoł roskoſzny prżed oblicżnoſcią moią [in conspectu meo] WróbŻołt 22/5, 37/18, 49/8, 88/38; RejPs 74v; Sądy Páńſkye nye odeſzły od mey oblicżnośći LubPs Ev; Leop Ex 25/30, Ps 17/23, Is 1/12, Ez 10/2; BibRadz Ez 38/20, Dan 4/3; BielKron 33, 35, 77v; Mącz 43d; RejAp 83, 135; RejPos 7, 9v, 12v, 172, 188 (8); GrzegŚm 25; RejZwierc 44, 88, 192 [2 r.], 192v; BudBib 3.Reg 8/25; BudNT philip 2/12; LatHar 163, 201; nie tylko iáko przy moiey bytnośći [in praesentia mei]/ ále teraz dáleko więcey w niebytnośći moiey/ z boiáźnią y ze drżenim zbáwienie wáſze ſpráwuyćie. WujNT Philipp 2/12; CzahTr Hv; GosłCast 48.

»m(oj)a (moj) przygoda, przypadek« [szyk 18 : 15] (29 : 4): BierEz D4v; wezmi ſobie na przykład przygodę moię ktorą na mnie teraż vidziſz. BielŻyw 154; RejPs 22v, 44v, 62, 148, 208; RejJóz G, 12, P8; RejKup f5; MurzHist R4v; LubPs Q3v; Rozlicżnie mie nie ſzcżęſcie/ w mych przipadkach chowa. RejWiz 178v; Leop Thren 1/21; RejZwierz 24v; BielKron 251; przetożem przyſzedł ku kſiążęćiu/ żeby mie wſpomogł w tey to mey przygodzie wielkiey. HistRzym 43; RejPos 149v, 244; KochPs 24, 44, 151, 176, 187; SkarŻyw 152; WisznTr 7; BielSen 13; moiéy ſye przygodźie nieprzyiaćiél śmieie. KochPieś 14; ActReg 14; WyprPl C; Karzćieſz ſię przypadkiem moim WysKaz 47; CzahTr B2v.

»m(oj)a starość, szedziwość, siwizna (a. siwość); lata zeszłe (a. ostatnie) moje; moj zeszły wiek« [szyk 21 : 21] (32 : 4 : 3; 2; 1): A pátrząc ná moię ſtárość/ Miałby mieć nádemną lutość BierEz N2; HistJóz C3v, D3v; BielŻyw 5; Nie racży mię od ſiebie odrzuczać miły panie cżaſu ſtaroſci moiey [in tempore senectutis] kiedy vſthanie mocz moia nie racży mię opuſzcżać. WróbŻołt 70/9; A przeto nie racży mię miły panie opuſzcżać aż do ſtaroſći y do oſtatnich lat moich. WróbŻołt 70/18, 91/11; ya prziſziengam na moyą ſziwiſzną LibMal 1543/69; RejJóz A5, P8 [2 r.]; BielKom B; A ty yák możny Bog nyezmyerney miłośći/ Nye opuſſcżay ſtárych lat y mey śiwośći LubPs Q3, A3, A3v, Q3; BibRadz Gen 42/38; Aby też bácżność ná moię ſzedzywość á látá zeſzłe miał BielKron 372, 12, 103v, 109v; Prot A4v; HistRzym 125v; HistLan A3, A4, C4v, E2, E2v; RejZwierc 120v; Nie porzucayże mię więc w moim zeſzłym wieku KochPs 103; SkarŻyw 183, [237] [2 r.], 305 [2 r.], 532; ArtKanc Q10; SarnStat 228; CiekPotr 11, 27; GosłCast 30, 51.

»m(oj)a (-e), (moj) śmierć, koniec, (s)konanie, zeście, dokonanie, dokończenie (a. skończenie); godzina (a. czas, a. dzień) śmierci mojej; rozstanie (a. rozłączenie) moje z tym światem« [szyk 71 : 29] (56 : 6 : 6 : 6 : 4 : 3; 16; 3): yz gdi dzyen ſmyercy moyey przijdzye ti ſam myli panye [...] bądz obrońcą: mim BierRaj 17v, 22; OpecŻyw [80]v, 81v, 95, 131; PatKaz II 78v; HistJóz E4v; wiadomy vcżiń mi panie koniec moy. TarDuch E3; BielŻyw 163 [3 r.]; RejPs 59, 62, 72v, 177v; A mego mi skonania iuz nie przekażaycie Boć lepiey z dobrą wiarą niż w roſpacży zginąć RejJóz P3v; HistAl B, L8v, N2 [2 r.]; MurzHist D4v, I3v, L4v; Do ſkonania/ rozłączenia mego s tymto światem/ raczyſz mi pomoc przed ſię trwać w kaiącym żywoćie SeklPieś 20; KrowObr B4v, 45v; Leop Ps 38/5; RejZwierz 18v; BibRadz Deut 31/27, Iob 6/11; BielKron 45v, 48, 53, 148; Si repraesentari morte mea libertas civitatis potest. Jesli moyą śmiercią zwołeńſtwo mieyſckie może być prziwrócono. Mącz 431b; RejAp 94; HistRzym 33, 34, 56, 58v [2 r.], 90, 119v; HistLan E2v, E3; RejZwierc 37v, 50; BudBib Iob 6/11, Ion 4/3; CzechRozm 102; KochPs 61; SkarŻyw 188, 227, 337, 384, 498, 595; KochFr 99; PudłFr 77; ZapKościer 1586/65; ZawJeft 42, 47; GórnTroas 10; GrabowSet Qv; KochAp 5; KochFrag 51; zmiłuy ſię nádemną/ przy rozſtániu moim z tym świátem LatHar 299; iáko ſobie zá żywotá pośćielę/ ták ſię y po zeſzćiu moim wyſpię LatHar 638, 39, 48, 54, 83, 280 (18); WujNT 2.Petr 1/15, s. 810; SiebRozmyśl D4v, Ev, 12, K, Kv, L4v; SkarKaz 245a, 422b; CiekPotr Cv, 89; PudłDydo B2v, [B5], [B5]v.

»upad(ek) (a. upadki) moj(-e, me)« [szyk 35 : 5] (40): OpecŻyw 72v; z vpadkow mogich racży mię wybawić TarDuch E2; RejPs 42v, 44v, 51v, 57v, 61 (9); LibLeg 11/13v; RejJóz G2v; RejKup d6v; MurzHist M; A rácż przyſpyeſſyć ná rátunk mnye z vpádku mego LubPs L2, D3, G, H4, I3v, L2, ffv; RejWiz 134; RejPos 75 [2 r.], 109v, 202v; Vpad móy/ wielka roſkoſz przećiwnikom moim KochPs 18, 9, 60, 90; GrabowSet Hv, N3v; SiebRozmyśl B3, B3v, B4v, C4; CzahTr C3, C4; GosłCast 44.

peryfr. »wieczor moj« = schyłek, koniec mego życia (1): O mieſzkayże zemną moy miły Pánie/ boć ſie iuż przybliża wiecżor moy/ á krotki cżás żywotá moiego. RejPos 113.

»wiek moj; za mego wieku« = moje życie; dawniej, w okresie mego życia, za czasów mej młodości [szyk 20 : 12] (24; 8): RejWiz 181v, 185v; BudBib Iob 14/14; Ieſli ktory rok od podatku ieſt wolny/ (co ſię zá mego wieku [aetate nostra] kilko kroć tráfiło) przedśię pod zasłoną woienney wypráwy/ muſzą ſwoim Pánom cżęſto dáwáć ModrzBaz 124; W twoiéy ręce ſą látá/ y biég mégo wieká KochPs 43, 57, 135, 151; SkarŻyw 41; Alem áż do látá wieku moiego ſzeſnaſtego/ miedzy wielą ludzi zacnych młodość pirwſzą wychował StryjKron A3v; KochMRot B3v; WisznTr 10, 13; GrabowSet B2, B2v, E4v, G3v, H2v (10); SarnStat 454, 1143; SiebRozmyśl A2; SkarKaz )(2; proſzę w śrzot moiego wieká/ Nie opuſzcżay mię nędznego cżłowieká. CzahTr B3, C4v, H2v; GosłCast 47, 51; SapEpit A2v.

W przen (1): Ták moię witkę ſkwápliwie przećięłá Skąpa Lacheſis/ y záraz odięłá Rodźicom moim z nádźieią weſele. SzarzRyt C4v.
5. Przez mówiącego uczyniony, popełniony, wyrażony lub napisany, okazany, sprawowany, zamierzony (3098): yeſtlym ya zaſlugamy mimy ſbawyon bic nye godzyen. BierRaj 23v, 17, 23; Na moye poſelsthwo vſthnye Czeſarz szam powyedzyal opatrzimy tho LibLeg 7/99, 4/26v, 9/49v, 10/58 [2 r.], 61, 65v (12); PowUrb +2v; Myſliłem mowę polſką ij xięgi polſkie moym nakłádem wybiyáć March1 Wiet Av; A nie wdzięcżnáś dáru mego Nie kupięć Potym żadnego. BierEz B4, A4, A4v, Dv [2 r.], D3, E3 (10); Przeto dlá té méy ofiary/ ſmiluy ſie iuż nad nijmi oytcże námileyſſy. OpecŻyw 139v, 3, 23, 24, 30v, 32v (15); ForCnR D4v; PatKaz II 36 [2 r.], 36v, 81v [2 r.]; ktorzi naprzoth przysiągli prawdą visnacz za kazanyem moyem ZapWar 1537 nr 2494, 1528 nr 2457; HistJóz Cv; MetrKor 46/47 [2 r.], 47v, 59/77v; TarDuch A3v, A4v [2 r.], A6v, D2, D8 (9); thy nowe Polſkie kxięgi pracę moię W.W. pod obronę poddaię FalZioł +2v, +2, [*7]; FalZiołUng V 119v [2 r.]; BielŻyw nlb 3; GlabGad P; MiechGlab *4; grżeſznemu rzekl pan bog/ y cżemu ti ſmieſz pouiedać ſprawiedliuoſc moię [testamentum meum] [...] Sprawiedliwoſc) to ieſt Euangelią WróbŻołt 49/16; A prawda moia y miłoſierdzie moie [misericordia mea] z nim WróbŻołt 88/25; Ieſli ſprawiedliwoſci moię złamali á prżykazania mego [mandata mea] nie chowali. WróbŻołt 88/32, 4/2, 7/4, 16/1, E6v, 16/5 (35); WróbŻołtGlab A2, A3; A wſſákoż y temi obietnicámi memi/ nic nie było wzruſſono zátwárdziáłe ſerce ich RejPs 122, 22, 25v [2 r.], 26, 37v, 43 [2 r.] (34); SeklWyzn d3, g2; RejJóz D3, E3v, E7v, G7v, G8v, H4, N5; SeklKat B3, E3v, V, Z3v; O iakies to moie blędy Zloto ſrebro lezy wſzedy. RejKup f5; Nieday ſię zwodzyć tą rzeczą A puſć ſię na moię pieczą. RejKup k4v, b5, b6v, d7, e8, h3v (32); Aczinięc to niezwymjſłu mego Ale z roſkazania y prżikazania Pawła Swiętego RejKupSekl a3, a2v; Pierwſzego zwycięſtwá mego wziąłem cżeſć y koronę HistAl B2v, A7v, C2v, G2, G5, K4, L3, N2; KromRozm I G3v; MurzHist A4, D4v, K, M3, O2 [3 r.]; MurzNT Ioann 8/15, 16, 15/10; MurzNTSekl A2; KromRozm II c2v, g2v, 12v; KromRozm III K4; Rzecże doktor nie moią przycżyną/ Nie chciał ſłucháć vmárł ſwoią winą. BielKom C8, A, A4v, B4v, D2, D5 (12); GliczKsiąż A4v, B3v; Lecż ty Pánye nye wſpominay moich nyedbáłośći LubPs F4v; Sam Bog mowi iż moiá ieſt pomſtá y karánie/ A odemnie ſie káżdemu tu zanłátá sſtánie LubPs gg5v, A5v [2 r.], B5, D3, D3v [2 r.], G (54); Ale cobym rozumiał przynależeć ku pożytkowi mieyſkiemu/ kthemu ſye záwżdy ſtáránim moim/ ile będę mogł przykłanić chcę. GroicPorz g2v; A ieſlim ieſt fáłſzywy w tey przyſyędze moiey/ áby mię Pan Bog zágubił GroicPorz h3, A4, B4v, c2v, h2, t; Kryſtus vmarł ná krzyżu/ y zápłácił dług moy KrowObr 45v; á ty maſz wnienawiśći kazń moię/ y odrzućiłeś wtył ſlowá moie. KrowObr 55, B4v [2 r.], C, Cv, C4v, 2 (31); RejWiz 75, 132v, 184; bo zá thym przepuſzczę wſſyſtkie plagi moie [plagas meas] ná ſerce twe Leop Ex 9/14; wypełnię ſluby moie [reddam tibi vota med]/ ktore obiecżáły vſtá moie. Leop Ps 65/13, Gen 26/5, 41/51, Ex 9/3, 20/6, Lev 19/19 (92); OrzList g4v; iuż moy ſmiech vſtánie RejFig Bb4v, Cc4v; RejZwierz 14, 36v, 75; A toć ieſt przymierze moie/ ktore miedzy mną y miedzy wámi/ y miedzy potomſtwem twym po tobie chowáć będźiećie. BibRadz Gen 17/10; ábych thu przed niemi okazał cudá moie. BibRadz Ex 10/1, *2, *2v, Gen 17/9, 11, 13 (99); pod moiem Hetmáńſtwem niezginęłoc w Ruśi Miáſto żadne/ nie Zamek/ nie Powiát żadny OrzRozm R4, L3v, L4v, M4v, R4, S4v; Kthorzy tedy chcą wiedźieć przycżynę mego żeglowánia/ tákież pielgrzymowánia/ inſza nie byłá/ iedno ábych ſwey myſli doſyć vcżynił BielKron 455v; zmowili ſie vćiec połamawſzy ná ſobie żelázá/ tákież drzwi dobywſzy/ przez pomoc moię BielKron 458v, 13, 18, 32 [2 r.], 41, 50v (23); KochSat ktv; KwiatKsiąż Q2v; Mącz 3b, 20a, 34d, 46d, 83a (32); OrzQuin M2v, Aa4v [2 r.], Aa5v; Proroctwo me o przyſzłych rzecżách nie chybiło. Prot A4; ProtStoj Ev; SarnUzn E; SienLek a4v, 164v, V2v [2 r.]; RejAp 54v, 88, 90v, 191, 193v; powiedz mi czo mi wſkazał ná moie pytánie GórnDworz Pv; bo by tho był moy wielki nierozum/ dwu pſow/ dla záiącá/ iedney beſtiej/ chować. GórnDworz S2; powiem iáka thá dworna páni/ podług moiego pomyſłu/ być by miáłá GórnDworz V7, B4v, B5v [2 r.], B8, C8, D (19); Zali to nie ieſt winá/ że gędźbę ſ plęs moy wſzyſcy chwálą HistRzym 13; Kędy iuż ſą iáłmużny me ktorem i ná każdy dźień cżyniłá. HistRzym 83, 9v, 19, 30v, 44, 50 (11); tho miłoſierdzye moię/ iuż was zbáwionemi vcżyniło. RejPos 216v, 9v, 12v, 13v, 30, 34 (61); RejPosWiecz3 98v; BiałKat 18v [2 r.], 103v; BielSat D3v; ZapMaz VII Z 17/366v; HistLan Bv, B4v, C4v, D2, E2, F5v [2 r.]; KuczbKat 205, 355; Powiedział Pan/ iż ieſth złoeżyńcá miedzy wámi co z łákomſhtwá przeſtąpił roſkazánie moie. RejZwierc 64v, 5, 10v, 38, 188v, 200 [2 r.] (12); siła cierpią w boju Prze zwadę KochMon 22; WujJud 99, 105, 108, 234; WujJudConf 83; RejPosWstaw [213]v [2 r.]; pieśnią moią wyznáwáć go będę. BudBib Ps 27/7, I b3v, c3 [2 r.], c3v [2 r.], Gen 17/13, 14 (65); MycPrz II C4, D2; Strum A3v, A4v, B5, R; ponieważ ten moy nowy Nowego teſtámentu przekład/ z teyże nowey W. mći Drukarnie nowo wychodzi BudNT przedm a5, a2v [2 r.], a5v [2 r.], a6 [2 r.], d [4 r.], dv (20); Oto ia cżynię z tobą przymierze moie CzechRozm 75; Atoć ieſt odpowiedź moiá CzechRozm 113v, A2v, 1v [2 r.], 2 [2 r.], 2v, 5 (39); PaprPan A4v, H4v, V3v, Cc3v; KarnNap C4; O tych rzecżách y w yſkarżániu moiem ná kaźń zá mężoboyſtwo doſtátecżnie/ á tu krotko powiedźiałem ModrzBaz 128, 1v, 69; ModrzBazBud ¶ 6; iż zá pomocą wáſzą á zá przyzwolenim moim/ Biſkupem tákiego miáſtá zoſtał. SkarJedn 188, A7, 132, 185 [2 r.], 222, 294; że zá tymi cżáſow odwłokámi y mey trágedyey ſie odwlec miało KochOdpr A2, A4, B, D; A kto pobożnie ſwoy żywot ſpráwuie/ Ten moię łáſkę zawżdy vczuie. KochPs 76; Vſłyſz modlitwę moię KochPs 80; Cnotá móy cél/ w który pátrzę KochPs 180; Wſzytkich moich poſtępków ieſteś świadomy KochPs 202, 8, 21, 23, 43, 44 (35); chcećieli odemnie wziąć moie błogoſłáwieńſtwo/ oto ie wam ofiáruię SkarŻyw 335, A2v [2 r.], 4, 83, 90, 92 (36); MWilkHist B4,1, L; ZapKościer 1581/25, 1584/66v, 1587/71, 1588/80v, 1589/86 [2 r.]; pierwſza moiá z Lęczyckiey Ziemie byłá do Litwy [...] iázda StryjKron A3v, 562; Ktorym porządkiem odpowiedánie moie ná rzecż X.K. poydzie. CzechEp 105 marg; Gdyż ſam tego dokłáda: iż to zá moim powodem vcżynił CzechEp 324, 9, 11, 65, 78, 87 (22); CzechEpPOrz *2, *4v, **1v [3 r.]; NiemObr 5, 6, 67, 80; IEſliby w moich xiążkách co tákiego było/ Czegoby ſię przed pánną czytáć niegodźiło: Odpuść/ móy Mikołáiu KochFr 13; á co dźiś ná ſobie Odnoſzę/ dźieie mi ſię nád moie zaſługi KochFr 98; FRáſzki nieprzepłáconé/ wdźięczné fráſzki moie/ W które ia wſzytki kłádę táiemnice ſwoie. KochFr 107, 16, 20, 33, 44, 53 (22); KochBr 152; KochDz 109; KochMarsz 153; KochMuza 25, 26 [2 r.]; KochPhaen 1; KochMRot kt; ReszPrz 57, 95, 101, 112; WerGośc 205, 258; WerKaz 276 [2 r.], 277; WisznTr 4; BielSenJoach 4; BielSjem 9; KochPam 82, 87; KochPieś 14, 19, 25, 26, 29, 33, 37; KochSob 60, 67; PudłFr [3], 16, 23 [2 r.], 49, 63, 72, 77; Cżemuż wżdam ćiężkiey prace mey nic nie ważyſz ſobie? ArtKanc E15, E13v [2 r.], L5v, M, M3v, M4 (12); GórnRozm L3; KochWrJan 18; ZawJeft 19, 21, 22, 27, 28 [3 r.] (16); ActReg 29, 55, 88, 98 [2 r.], 103 (19); Calep 88a, 418a, [717]a, [766]b, 1027a; GostGospSieb +4v; GrochKal 4; Phil N3; GórnTroas 5, 25, 55, 57, 60, 63; KochCzJan A3; GrabowSet A2v [2 r.], A3 [2 r.], C3, C3v, D2 (26); KochFrag 27; OrzJan 72; OstrEpit A3v; WyprPl C3; áby [...] tá moiá ſpowiedź byłá wdźięcżna LatHar 156, 14, 18, 19 [2 r.], 24, 25 (66); Ktorzy dźiś ſą przycżyną tych lámentow moich. KołakCath Bv; KołakSzczęśl A2v, B [3 r.], Bv; RybGęśli A3 [2 r.], D3; iednák prawdźiwe ieſt świádectwo moie: gdyż wiem ſkądem przyſzedł WujNT Ioann 8/14, 2.Tim 4/16, przedm 27, s. 187, Luc 14/24, Ioann 5/30 (39); WysKaz )?(3v, 2, 47 [2 r.]; OBIECADŁO WEDLE MEY ORTHOgráphiiéy ták idźie. JanNKar H3v, A4v [2 r.], D3v [2 r.]; JanNKarGórn D4 [2 r.]; SarnStat *4v [4 r.], *7v [2 r.], 228, 306, 314. (17); SiebRozmyśl L4, M; WitosłLut A2v [2 r.]; KlonKr F4v; PowodPr 8, 27, 37, 46, 51; Otom y ná tych kártách piſánie zoſtáwił/ znáki robotki máłey moiey. SkarKaz )(3, )(2, )(3 [2 r.], )(3v, 7b, 209b (13); CiekPotr 3, 10, 27, 52, 85; CzahTr A3, A3v, B, B3, G (13); CzahTr 15, 16, 20, 25, 28 (13); PaxLiz A3v, D4v, E3; SkarKazSej 672a [2 r.], 677a; KlonFlis Bv; SapEpit ktv; PudłDydo Bv, B3v, B4v; KlonWor ded **2, 1v; RybWit [A2]; SzarzRyt Av, B; SzarzRytJSzarz nlb 2 [2 r.].

W połączeniu z tytułami utworów przez mówiącego napisanych (23): Piſałem do Kſyędzá Sztánkárá żądáiąc go zá to/ coby go w moim Medyathorze obrażáło OrzList gv g, g4v; OrzQuin D4v [2 r.]; komu ſie ten moy Dworzánin podobáć nie będzie/ oto ma Kortegianá Włoſkiego/ ktorego moiá Polſzczyzná namniey nie zepſowáłá GórnDworz B5v; A cżytay chceſzli o tym ſzyrzey mego Gońcá. StryjWjaz C4; ia o tem w orácyj moiey/ ktorą názwałem Laſkim [in Lascio]/ doſtátecżnie wypiſałem ModrzBaz 78v; w drukowániu tey Kroniki moiey tráfiło ſie kilko omyłkow w literach y w ſyllábach niktorych StryjKron YYv, 76, 86, 617, A6; A vkázuie też to ná kráiu kárty 48. moich Dyálogow CzechEp 222, 105, 221, 223, 232; tym mię nierozgniewaſz ſobie/ Ze ſię fráſzki kiepſtwem zdádzą tobie. KochFr 17; Gdy wdzięcżnie [...] przijmieſz Threny moię/ Ty to żáłoſne pieśni pod łáſkáwość twoię. WisznTr 4; Ale de origine tego narodu w Kroynice moiéy ſzérſzy wywód znaydźieſz. SarnStat 1224; Káżdemu wdźięcznym być vpominkiem Chce moy POTROYNY. CiekPotr )?(2v; Kłádąc ná głowę moię więniec zásłużony/ [...] Z którégo pierwſzy kwiatek/ Ioſippá moiego/ [...] Kłádźćie ſobie przed oczy GosłCast 10.

W formule grzecznościowej (3): Offero me tibi ad omnia humanitatis officia, Wſzelákie służby moye W.M. zálecam. Mącz 123c; GórnDworz A3; GostGospSieb + 4v.

W formule pozdrowienia (1): Salve, in Polonica, Dobry dźień/ Pomagabóg/ álbo służbá moyá/ yáko dworzanie vżywáyą. Mącz 87a.

W charakterystycznych połączeniach: moj(-a, -e) błąd (5), błogosławieństwo (4), dar (18), dług (5), dobrorzeczenie (dobrorzeczeństwo) (3), działo (dzieło) (2), (s)karanie (5), kazanie (5), kaźń (3), kłamstwo (3), list (13), łaska (43), mandat (2), miłosierdzie (24), modlitwa (89), nakład (6), narzekanie (5), niedbałość (niedbalstwo) (5), nieprawości (59), obietnica (19), obrona (10), odpowiedź (11), ofiara (8), piecza (opieka) (7), pomsta (7), postępki (10), praca (75), przedsięwzięcie (28), przyczyna (14), przykazanie (70), przymierze (36), pytanie (5), robota (6), rozkazanie (rozkazowanie) (41), sąd(y) (51), sprawy (4), staranie (27), ślub(y) (9), świadectwo (10), testament (12), uczynki (26), umowa (8), umysł (zamysł) (21), uprzejmość (9), wyrok (7), zasługa (12).

Wyrażenia: »dobrodziejstwo (a. dobro, a. dobroć) m(oj)e(-a)« [szyk 24 : 12] (36): BierEz E; WróbŻołt 7/5; LibLeg 7/98v; RejPs 51 v, 62v, 133, 163; Pomni iakos mi oddał moię dobroć złoſcią RejJóz H, G8v, I2v; RejKup o6v, bb8, ee4; BielKom D7, E4v, G4; LubPs O; BibRadz 4.Esdr 9/10; iż mi ná ſtárość moię teraz tákie trudnośći á fráſunki zádawa/ zá moie przećiw iemu dobrodzyeyſtwá BielKron 103v, 91v, 245v, 311v; Mącz 279c; RejPos 160, 192v [2 r.], 317, 318v; BudBib 2.Esdr 13/14, 4.Esdr 9/10; SkarŻyw 183; ArtKanc E15; co me dobro złośćią oddawáli/ Twoy gniew poználi. GrabowSet R2; GosłCast 67; SkarKaz 666b; Aniś mi podziękował/ zá dobroć/ ſłowy. PudłDydo Bv.

»grzech (a. grzechy, a. zgrzeszenie), złości (a. złość), występ(ek) (a. występki, a. występy), przestępstwa (a. przestąpienie, a. przestępek), złoczyństwo m(oj)e (moj(a))« [szyk 258 : 86] (213 : 76 : 49 : 4 : 2): BierRaj 16, 18v [4 r.], 22, 23, 23v; boyᾳ ſzye. yſz dla grzechow mogych. bᾳdᾳ potᾳpyon PowUrb I, I; Oto moia iawná ieſt zloſtz OpecŻyw 134v, 23 [2 r.], 46, 97, 101, 126 (10); Boże ty znaſz głupoſć moię/ á wyſtępy moie tobie nie ſą ſkryte. TarDuch A6, A2v, E3v, E4; Abowiem iá złoſc moię [iniquitatem meam] będę obiawiał WróbŻołt 37/19, 31/5 [2 r.], 7,37/4, 5, 9 (14); RejPs 36, 36v, 46v [2 r.], 57 [4 r.], 57v (21); LibLeg 11/55v, 57; SeklWyzn o4 [2 r.]; RejJóz C5v; SeklKat Vv, X [3 r.]; RejKup h8, n4, n7v, r8v, dd3, dd7; záli teſz i to nieieſt wielki znak wiecznyi pomſty bożyi na przećiwko złoczynſtwu moięmu? MurzHist 03, D3v, E4v, F2, Iv, I3v (9); me wyſtępki ſrogą kaźń odnoſze. LubPs Fv, E3 E3v, F3, G, H3v [3 r.] (18); SeklPieś 18v, 19; KrowObr 59, 152, 159, 200, 200v, 215v; Leop 2.Reg 19/20, Ps 37/4, 19, 50/4, 5, 11, Eccli 5/6; Grzechow młodośći moiey/ y przeſtępſtwá mego nie przywodź ſobie ná pámięć BibRadz Ps 25/7, Gen 4/13, Ex 10/17, Iob 13/23 [2 r.], Ps 25/18, 40/13 (12); BielKron 3, 65, 72v; GórnDworz E4v; HistRzym 86v, 94v, 119v; RejPos 202v, 309 [2 r.]; BiałKat 171; Przetoż Pan ſpráwiedliwie karze moię złośći. HistLan Dv; KuczbKat 195; WujJud 55, 234; WujJudConf 3 [2 r.]; BudBib Gen 41/9, 1.Reg 15/25, Iob 14/16, 17, Ps 58/3[5] [2 r.], 68/5[6], Prov 20/9; HistHel B2v; SkarJedn 137, 188, 210, 248, 402; KochPs 35 [2 r.], 55, 57, 76, 77[2 r.], 99; Wiele grzechow moich miedzy wámi popełnionych znośiliśćie w miłośći. SkarŻyw 74, 74, 82, 98, 120, 134 (29); KochTr 19; Ach/ dla zgrzeſzeniać to moiego Wſzytcy ſzli do Piekłá tego MWilkHist F2v, I; CzechEp 88 [2 r.], 89, 219; ReszPrz 49, 51 [2 r.]; WisznTr 27 [2 r.]; ArtKanc L10, L11, L12v [5 r.], L20, L20v [2 r.] (13); ZawJeft 28, 41; MNieyſze ieſt potępienie/ niż wyſtępki moie/ Więcym zgrzeſzył mniey ćierpię/ to ſą łáſki twoie GrabowSet A4v, A4v [2 r.], B [2 r.], B3v, Cv, C4 (39); KochFrag 54; Ziednay mi złośći y grzechow moich odpuſzcżenie LatHar 39, 19, 27, 44, 53, 71 (52); SiebRozmyśl D2, D4, D4v, F, Gv (8); SkarKaz )(4v, 161a, 161b [3 r.], 314b, 387b, 488b; CiekPotr 54; CzahTr A2v, B, B3v [2 r.], C2v, F4v (11); SzarzRyt A4.

»moje karty, papiery« = pisma, twórczość mówiącego (1 : 1): Ná ſwoie xięgi. NIedbáią moie pápiéry o przeważné bohátéry: Nie v nich Mars choćia ſrogi/ I Achilles prędkonogi: Ale śmiéchy/ ále żárty Zwykły zbiéráć moie kárty. KochFr 4.

»krok (a. kroki), chod, śłady, trop moj(-e)« = metonimicznie: ja, także moje postępowanie [szyk 9 : 2] (7 : 2 : 1 : 1): A zá łáſką twoią ieden krok moy nie vſtąpi zdrogi ſpráwiedliwoſći RejPs 38; Leop Ps 16/5; BibRadz Ps 119/133; BudBib Iob 31/4, 7, Ps 56/6[7]; Chód móy/ odpoczynek móy/ tobie wiádomy/ Wſzytkich moich poſtępków ieſteś świádomy KochPs 202, 25; iam latálec ſtary/ Mym tropem śiecż powietrze nie krocżąc nie zmiáry RybGęśli C, B4; Wierzę w Bogá ktory zliczył ślády moie/ wie co ſię zemną dźieie. SkarKaz 550b.

»m(oj)a moc, możność« [szyk 14 : 8] (21 : 1): poſyłam ci też kulę okrągłą, aby wiedział że okrąg wſzego ſwiata w moiey moci ieſt. BielŻyw 151, 152; y tham ſą Kozaczi ktorzi woyvyą. ale nyewmoyey moczi ſą. LibLeg 10/98; á cokolwiek ieſt żywiącego náziemi ieſt porzucono możnoſći moiey. RejPs 75; RejKup o2v, o4, o7; LubPs C3; KrowObr 163v; BielKron 41, 227v; Prot A3; święty Gordyanus [odpowiedział]: [...] by byli inni Bogowie y báłwánowie wáſzy w mocy mey/ wſzytkibych potłukł y popſował. SkarŻyw 429; CzechEp 45 [2 r.]; ActReg 173; Emancipo ‒ wolnim czinie, z moiey moci wipuſzczam. Calep 358a; GórnTroas 52 [2 r.]; GrabowSet Mv; PowodPr 14; GosłCast 74.

»nauka (a. nauki), wykład (a. wywod), rozprawa m(oj)a (moj, -e)« [szyk 41 : 24] (51: 9 : 5): MetrKor 37/4v; OpecŻyw 66 [2 r.], 109, 120; A tys wzgardźił karnoſcią/ á odrżuciłes nauki moie [sermones meos] za ſię. WróbŻołt 49/17; RejPs 132v; RejKup o2, o2v, o4, Pv, y2v; MurzHist A4; LubPs N3, gg3v, gg5v; KrowObr B, Bv [2 r.], 182; Acż niektorzy ná ſwiecie z mych ſie nauk ſmieią/ Mowiąc: iż me roſpráwy k ſzalonym podobne RejWiz 49; Leop 2.Tim 3/10; BibRadz Iob 13/6, Os 4/6, Ioann 7/16 [2 r.]; BielKron 258; GórnDworz C8, V6, Ii6v; ieſliże by co niedołożóno było/ w wykłádźie w moim: będźieſz śię v vczeńſzych bádał. BiałKat 68v; BielSat M4; RejPos A5v, 259v, 302v, 333, 334v, 335; RejZwierc 5; Strum P2; BudNT Ioann 7/16 [2 r.]; A ták mi to pokaż iáko ſie ten moy wykład ſprzećiwia właſności Sákrámentow ſtárych y nowych? CzechRozm 263, 115v, 211, 263v; SkarJedn 130; Náuká moiá/ y święte vſtáwy W śmiećiách v ćiebie KochPs 75; SkarŻyw 453 [2 r.]; zbija też dwoiákim ſpoſobem moy wywod CzechEp 267, 319; BielSjem 34; ArtKanc A10, P7v; GórnRozm A3v; KołakSzczęśl B; WujNT Ioann 6/15 [2 r.], 2.Tim 3/10; WysKaz 34; PowodPr 66; Potym moiey náuki z pilnośćią poſłuchay PaxLiz Ev, C.

»m(oj)e(-a) (o)panowanie, państwo, władza, włodarstwo, szafarstwo (a. szafowanie), krolestwo, zwierzchność« [szyk 11 : 7] (4 : 4 : 3 : 3 : 2 : 1 : 1): abiſczie o wſzitkym tim domnie y do mego sczeſzlywego panowania przes lyſt swoy daly znacz LibLeg 11/21v; lud twoy pod moie pańſtwo [meo dominio] będzie poddan. HistAl H8, B2, B5; Moáb ten będzye poddánym w me opánowánye LubPs Y6v; RejZwierz 14; gdyż iuż pan moy odeymuie odemnie tho włodárſtwo moie? RejPos 191, 193 [2 r.], 346v; Vsłuchay ludu proſzącego: boć nie ćiebie/ ále mnie odrzucáią/ áby niebyli pod moim Kroleſtwem. ModrzBaz 75v; SkarŻyw 69; mogę roſkázáć tym ktorzy ſą pod moią zwierzchnośćią CzechEp 244; Albo wyymuieſz córę z ſzáfowánia mégo? ZawJeft 39; coż/ gdy z chećią ſie nie może Zrownáć/ mdła moiá władza/ Gdźie ty nie weſprzeſz moy Pánie y Boże? GrabowSet F4v, Mv; SkarKaz 245a; GosłCast 14.

»pisanie, pismo, skrypta m(oj)e« [szyk 35 : 21] (41: 14: 1): PatKaz III 120; LibLeg 11/107; RejKup ſ7, y3v; RejKupSekl a2v; wiem/ że moie piſanié dálibóg może być komu pożyteczné/ nikomu (ile zniego ieſt) ſzkodliwé MurzHist A2v; LubPs A2; KrowObr 14, 192; A iż wáſzá Miłoſć piſzeſz/ iż moię piſmá/ rychley będą w wychodźie/ á niżli ná ſtole OrzList e3, gv; BielKron 195v [2 r.]; KwiatKsiąż Q2v; ne literarum a me officium requiras [...] ábyś mego rzadkiego piſánia zá złe nie przymował. Mącz 337b, 75c; GórnDworz Bv, Dd7; GrzepGeom B3v; HistLan F5v; WujJud 36 [2 r.]; Strum A4 [2 r.], K3; PaprPan Aa2; ModrzBaz 140, 144v; SkarJedn A4v, 183; SkarŻyw 198; StryjKron A6; CzechEp 55, 72, 73, 77, 211 (10); CzechEpPOrz **4; NiemObr 22, 66, 67 [2 r.], 82; ReszList 188; A iżem ſwey oycżyzny y kráiu ieſt miłoſnikiem/ wſzytkie moie ſcryptá ná vrząd Ziemſki wźiętym w Chełmſkiey źiemi przypiſałem WerGośc 204, 205; Y dla tegoż teraz to piſánie moie krotkie de Matrimonio ku W.M. poſyłam WerKaz 276; PudłFr 23; JanNKar A4; PowodPr 37; SkarKaz )(4v.

»posługa (a. przysługa, a. wysługa, a. posługowanie, a. usługowanie), służba m(oj)a(-e)« [szyk 35 :17] (33 : 19): Każdá moia poſluga/ przyiemná tobie byla OpecŻyw 88; PatKaz II 78; BielŻyw nlb 3; LibLeg 9/49v, 10/153, 11/10v, 14; przyiąwſſy kſobie nowy napoy przyſlug moich RejPs 171v; RejJóz C2v; Podobno mych ſłużb zapomniał RejKup y7; MurzHist N4v; GroicPorz g2v, g3, g3v; ſtárałem ſie [...] iákobych mogł w.m. [...] te Kſiąſzki co nalepiey ná iáſnoſc wydáć/ [...] máiąc záto/ áby tá moiá poſpolitey rzecży poſługá byłá v was wdźięcżnym vpominkiem BielKron 476, 15v, 109v; OrzQuin C3, G4, G4v; Ieſt moy pan ná mię łáſkaw/ ty mię w tym winuieſz/ Czyhaſz ná mą wyſługę/ przeto pochlebuieſz. Prot Dv; StryjWjaz A2; KochPs 20; SkarŻyw 305; MWilkHist G; KochFr 64; KochPieś 26; ActReg 57, 173; KochCzJan A3; LatHar 45; KołakSzczęśl A2v; á iżby poſługowánia moiego ofiárá przyięmna byłá w Ieruzálem świętymi WujNT Rom 15/31, Rom 11/13, s. 573 marg; SarnStat 863; SiebRozmyśl Av, A2; SkarKaz 551b; CzahTr A3 [2 r.], A3v, A4, A4v, G (11); GosłCast 63; KlonFlis Bv.

»prośba (a. prośby), żądanie m(oj)e(-a)« [szyk 126 : 29] (149 : 6): OpecŻyw [80], [80]v, 81, 81v, 99v, 100v, 101; niewzgardzaj prozby moiey TarDuch A4v, D7, D8v; miey baożnoſc na prozbę moię [ad deprecationem meam]. WróbŻołt 16/1, 85/6, 118/170, 139/7, 142/1; A ná żądánie moie wyzwoliłeś duſſę moię práwie spádołow ſmierći RejPs 42v, 22 [2 r.], 39, 43v, 45v, 59v (22); SeklWyzn 4v; Ná proźbę moyę okażże ſie groźny/ Ná lud nyepobożny. LubPs ee2v, B4, D3v, G3v [2 r.], Hv [2 r.], L (19); Leop 4.Esdr 12/7, Ps 16/1, 27/2, 6, 38/13 (10); OrzList f3v; BibRadz *2v, 3.Reg 8/59, Esth 5/7 [2 r.], Ps 6/10, Ps 115 arg [1]; BielKron 77v, 97v [2 r.], 253v; HistRzym 119; RejPos 202v; BiałKat 73v; KuczbKat 360; BudBib Ps 27/2, 6, 85/6; HistHel B3; CzechRozm 256v; KochPs 6 [2 r.], 9, 17, 30, 37 (25); CzechEp 259, 260; CzechEpPOrz *4; ReszPrz 105 [2 r.]; WisznTr 4; KochPam 87; KochPieś 8, 29; OWa v ćiebie móy myły [!]/ Mé prośby ważné nie były KochSob 67; ArtKanc K8, L11v, M, Q14v; ZawJeft 28, 41, 42; ActReg 109 [2 r.]; GórnTroas 48, 53; GrabowSet B, B2v, C3v, F, Fv (13); LatHar 155, 159, 170, 489; WujNT Philipp 1/4, 2.Tim 1/3; SiebRozmyśl L; GosłCast 58; PudłDydo B4v.

»m(oj)a(-e) rada (a. porada, a. poradzenie), upominanie (a. napominanie), przestroga, wskazanie« [szyk 58 : 35] (73 : 20 : 2 : 1): Słuchay mego porádzenia. BierEz C4, Qv, Q4v, S3v; BielŻyw 158; WróbŻołt 118/24; RejPs 75v, 90v, 122, 123, 198; RejKup d7v, f6v, g7v, m2v, dd2; BielKom Ev, E6v; GliczKsiąż O6v; KrowObr 32v [2 r.], 163v, 205v; RejWiz 32; Leop 1.Cor 7/39, Iob 29/21; BibRadz Ex 18/19; BielKron 196, 203; Mea sic est ratio et sic animum induxi meum, Tá yeſt moyá radá moye przed ſię wzięcie Mącz 347b, 180b, 191c, 405a; RejAp 45v, 59, 192; GórnDworz L4v; HistRzym 31, 31v, 101; wzgárdzili mnie v ſiebie y vpominánie moie. RejPos 335v, 218, 239v, 260v, 314v; RejZwierc 192, 195, 256, 258v; BudBib 2.Par 25/16, Esdr 2/1; CzechRozm 256; KochOdpr C4v, D; KochPs 180, 204; ſłuchay ſynu rády mej SkarŻyw 346, 35 [2 r.], 125, 566, 570; ktorego ia vprzedziwſzy/ bez ſtáczánia bitwy zwalczę/ á moią chytrą porádą oſzukam StryjKron 190; KochFr 9, 15, 77, 132; KochMarsz 154; WerGośc 205; Cierp do cżáſu (ma rádá) gdzie możeſz vlegay BielSjem 14, 19; BielSjem 31; KochSob 56; BielRozm 10; ZawJeft 27, 43; Teraz acz sieła Pomowsię stało zaktoremi podobno te moie wskazania [!] mogło by się zdac importunius. ActReg 93; GrochKal 10; Moiá rádá tedy/ áby człowiek nie wiele przyiaćiół miał/ ále tákich/ którymby ſię dufáć godźiło KochCn B4; OrzJan 131; WujNT 1.Cor 7/40; GrabPospR L2; CiekPotr 20, 59; A ode mnie prziymiyćie ná ten cżás tę moię/ Przyiaćielſką przeſtrogę CzahTr F2v, 13, I3v; GosłCast 43, 46; KlonFlis H2; KlonWor 25; ZbylPrzyg Bv, B3, B3v, B4 [2 r.].

»rym (a. rymy), wi(e)rsz (a. wi(e)rsze, a. wierszyki), rytm, Kamoeny m(oj)e (moj)« [szyk 19 : 16] (19 : 13 : 2 : 1): Prot E; Rácżże iuż tedy przyiąć mnie s tym wirſzem moim StryjWjaz A2v, Av, A2; PaprPan Cc4; Iedeneś ty rozumiał/ że móie Kámoeny Mogły iednák być godné iákiéykolwiek cény. KochPs 2, 132; StryjKron 777; Piiáné moie rymy/ bo y ſam rad piię. KochFr 100, 38, 41, 65, 82, 83, 95; KochBr 150 [2 r.]; KochPam 80, 88; KochPropKKoch 3; GrabowSet E2v, M; KochFrag 30, 42; OstrEpit A2; KlonKr F4v; moi cnotliwi Słuchácże łáſkáwi/ Ktorych tu me wierſzyki chwielecżká zábáwi. CzahTr K2; Wolałbym ſię popiſać z ſzáblą ſwą przed wámi /A niż ták żałoſnymi moimi wierſzámi. CzahTr K3, A3v, Ev, Kv; łácniey wierzę temu/ Ze daſz przodek v śiebie ritmowi moiemu. SapEpit ktv; ZbylPrzyg ktv; SzarzRyt A3, D5.

»słowo (a. słowa, a. słowko), głos, mowa (a. mowienie, a. przemowa, a. rozmowa itp), powieść, rzecz, gadanie, przepowiadanie, rzeczenie moje (moj, -a, a. ma, me)« [szyk 363 : 82] (238 : 126 : 50 : 21 : 7: 1 : 1 : 1): Miły ſynu ſłow mych ſłuchay/ A pilnie ie w ſercu choway BierEz F4, P4, Q3; OpecŻyw 64v, 65v, 86, 96v [3 r.], 120; GLoſem moim do pana wołałem/ głoſem mogim pana proſiłem. TarDuch E, A5, D7, D7v, D8v; WróbŻołt 16/6, 55/5, 6, 11 [2 r.], 76/2, 118/149; LibLeg 10/95; POſluchay pilno kto chce powieſći moiey a rozwaſz vſiebie ſlowá moie RejPs 114, 52v, 57v, 75v, 92v, 148, 178v, 204; RejRozpr D; SeklWyzn Cv; SeklKat G4, R3v; RejKup y2; HistAl D5v, G6v; KromRozm I C2v; MurzHist S2; MurzNT Mar 13/31, Luc 9/26, Ioann 5/47, 10/27, 15/3, 7, 18/37; KromRozm III B8v; Tákież moiey powieśći teraz mieyſce daycie, Bowiem ſie ná mey mowie nigdy omylicie BielKom C3v, G2v; Rácż przypráwić mowę ku tákiey łágodnośći/ Abych mogłá vbłágáć v lwá iego ſrogośći LubPs hh5v, B4 [3 r.], D4, E3v, Fv, N3 (22); KrowObr 10v, 55, 121v, 126, 180v (10); RejWiz 147; Leop *A3v, Gen 26/5, Num 11/23, Deut 18/18, 2.Esdr 6/19 (38); Słuchayćie z pilnoſćią ſłow moich á w tym mie vćieſzyćie. BibRadz Iob 21/2, I*2v, Gen 4/23 [2 r.], 22/18, Deut 18/18, 19 (30); OrzRozm R2v; BielKron 13, 32, 40v, 44, 58v (13); GrzegRóżn Gv [3 r.]; KwiatKsiąż I4v; Quae dico parvipendunt, Lekce ważą/ nic nie dbáyą ná moye słowá. Mącz 282b, 149c, 228b, 477d; OrzQuin T, Aa4v; LeovPrzep H2v; RejAp 8v, 18v [2 r.], 33, 36, 38 [2 r.] (17); GórnDworz C8, S3, V5, Z3v, Gg8; HistRzym 23v; RejPos 3v, 4v, 47v, 53v, 63 (41); RejPosWiecz2 93; BiałKat 313; GrzegŚm 35, 40; RejZwierc 195v, 256; WujJudConf 130v, 204, 246v; MOwienia moie vſłyſz Iehowo BudBib Ps 5/2, Ios 22/2, 1.Reg 26/17, 3.Reg 6/12, 2.Esdr 6/19, Ps 3/5 (28); HistHel B2; BudNT Luc 9/26, Ioann 5/24, 8/21[31], 12/47, 48 (9); CzechRozm A2, A4v, A8, 31, 105v [2 r.] (10); PaprPan D4v, L3v, N3v; ModrzBaz 6, 7v, 14v; KochPs 7, 36, 42, 61, 67 (20); niewiem co zá Temę/ ábo fundáment gadánia mego wziąć mam. SkarŻyw 201, 28, 196, 211, [282], 286, 490; CzechEp 56, 74, 75, 77, 113 (8); NiemObr 12, 22, 88; KochFr 126; ReszPrz 5, 7; WisznTr 7, 35; KochPieś 24, 29; KochSob 71; ArtKanc P4v, P5, P7, P7v, Q14v; GórnRozm B3, G; PaprUp H4v; ActReg 50, 139, 170; GórnTroas 40; Vfałeś mi (mowi) a wſzytki dni twoie/ Pátrzáły ná ſłowá y rzecżenia moie GrabowSet D2, G3, H, 14, N4v, Q3 [2 r.], S3, V4; Niech żaden dla Bogá nie gardźi rzeczą moią/ co ſie o niebeſpieczeńſtwie wſzyſtkich nas mowi OrzJan 8, 22 [3 r.], 72, 126; A wſzelka rozmowá moiá niech będźie o zakonie nawyżſzego LatHar 333, 169, 214, 615, 732; KołakSzczęśl B2v; mowá moiá y przepowiedánie moie nie było w przyłudzáiących mądrośći ludzkiey ſłowiech WujNT 1.Cor 2/4, Matth 7/24, 26, 24/35, Mar 8/38, s. 155 (36), JanNKarórn G4; SkarKaz )(3v, 347b; VotSzl B2v; CiekPotr 52; CzahTr A3, [D2v]; GosłCast 18, 19, 30, 43, 49 (9); SkarKazSej 677a; Gdy prozno ná wiátr idźie moiá mowá/ y płonne ſłowá KlonFlis D4; PudłDydo B; ZbylPrzyg Bv, B4v; SzarzRyt Bv, B4, C.

»urząd moj« [szyk 13 : 12] (25): Mnię też proſzę nie przekażay vrzędu moiego RejJóz F2; RejKup z5v; BielKom D2, D6v; Y w innych poſługách á ſpráwách vrzędowi moiemu przyſtoynych chcę wierzen być. GroicPorz g3v, A3, C3, d4, e3, g3 (10); RejWiz 178; BibRadz I 93b marg; BielKron 220v; Mącz 73c, 395b; WujJud 27; BudBib Gen 41/13; iákobyś zá mocą Bożą y mego Kápłáńſkiego Vrzędu/ wedle obietnice Páńſkiey/ od grzechow twoich wſzyſtkich był wolen. KarnNap C4v; ActReg 89; Calep 844b; To moy vrząd ieſt/ y to mam w ſwey mocy/ Na świátło ludźie dźwigáć z ćiemney nocy GrochKal 4.

»ustawa (a. ustawy), zakon, prawo (a. prawa) m(oj)e (moj, -a)« [szyk 66 : 8] (39 : 20 : 15): WróbŻołt 49/16, 88/31; RejPs 75, 132v; Moich vſtaw za niċ maią Ine ſobie wýmyſlayą. RejKup b7, b5, o5v, ee4; Ieſliby opuścili ſynowie iego zákon moi i ſądow moich niechowali [...] wyſtępy ich płágami [!] karać będę MurzHist O2; KromRozm II cv; LubPs T5; KrowObr 55; Leop Gen 26/5, Ruth 4/6, Prov 7/2, Ier 9/13, 16/11 (8); BibRadz 1.Reg 6/12, Lev 18/30, 19/19, 26/3, 15 (16); BielKron 21v, 90v; RejAp 90v, 132v; HistRzym 9, 49v; ieſli chodzić będzeſz [!] w vſtáwach moich/ á práwá moie cżynić będzieſz/ y vſtrzeżeſz wſzech przykazań moich [...] tedy poſtánowię słowo moie ztobą BudBib 3.Reg 6/11, 3.Reg 6/11, 11/11, Lev 25/18, Iob 38/10, Ps 77/1 (18); CzechRozm 99v, 207 [2 r.]; KochPs 25, 134, 196; CzechEp 115 [2 r.], 116 [2 r.]; ArtKanc E13v [2 r.]; WujNT Hebr 8/10, 10/16.

»m(oj)a(-e) wina, winność, przewinienie« [szyk 24 : 9] (17 : 10 : 6): BierRaj 18v [2 r.]; OpecŻyw 32v; bez wſſey mey winnoſći náſádzili ſie ná mię RejPs 100; RejJóz G, II5, K3v; LubPs D4 [2 r.], E2, O4, P3v, Z; Nie mowiemy [...] odpuść mi winy moie/ ále mowiemy [...] odpuść nam winy náſze. KrowObr 214v; KochZuz A4v; zebrali ſię przećiwko mnie mocarze/ oprocz przeſtępſtwá mego/ y oprocz winnoſći moiey Pánie. BibRadz Ps 59/4, 69/5; Immerito a te accusor, Skárżyſz ſie na mię bes moyey winy. Mącz 218a, 218a, 326d, 501c; GórnDworz C5v [2 r.]; odpuść mnie moy miły Pánie [...] przewinienie moie. RejPos 202v; KochPs 169; ZawJeft 29; LatHar 71, 85, 226; GrabPospR K3; CzahTr K; GosłCast 74; PudłDydo B2v.

»moj własny« (5): March1Wiet Av; Abowiem ty Artykuły/ nie ſą moie właſne KrowObr B4v; Mącz 326d; HistLan A2v; Moiá to włáſna praca GosłCast 39.

»wołanie (a. z(a)wołanie), wzdychanie (a. westchnienie), okrzyk moj« [szyk 53 : 17] (57 : 12 : 1): a gdym ięła wołatz a ſlyſſał moye wołanye zoſtawił płaſſtz HistJóz A3v; TarDuch E4; tyś záwżdy pilen był káżdego záwołánia mego RejPs 45v, 24, 39, 57v, 59v, 81 (12); LubPs B2v, B3, B4, E, Fv (12); Leop Ps 3/4, 17/7; nie zátulay że vchá twego od wzdychánia mego y od wołánia moiego BibRadz Thren 3/56, Ps 102/2; RejPos 214; do Bogá mego wołáć będę/ [...] á okrzyk moy [clamor meus] przed nim w nidzie do vſzu iego. BudBib Ps 17/6[7], Ps 5/2[3], 87/2[3], Ier 45/3, Thren 3/56; PaprPan B2; KochPs 7, 30; CzechEp *3; ArtKanc L11, Q; Skońcż Pánie ſwoy gniew/ ſkońcż wzdychánie moie GrabowSet M2, Ev, E4v, F2, Gv, G2v (14); Proſzę [...] ábyś to racżył vcżynić/ żeby każda ſpráwá/ [...] y weſtchnienie moie obracáło ſię na cżeść y chwałę imienia twego świętego. LatHar 45, 68, 159, 162, 166 [2 r.], 180, 184, 575; JanNKarGórn G4v; SiebRozmyśl K; SkarKaz )(3; CzahTr B2v.

»mym (a. moim) zdani(e)m (a. mniemaniem), baczeni(e)m (a. widzeniem); według (a. wedle, a. podług) m(oj)ego zdania, baczenia (a. widzenia), rozsądku; to (a. tak) (jest) moje zdanie (a. mnimanie); to zdanie rozumu mojego; moje zdanie, baczenie« = meo iudicio, mea sententia, iuxta meam sententiam Mącz [szyk 167 : 11] (128 : 5; 14 : 4 : 1; 6; 1; 18 : 1): RejPs 207; A nie ieſt nicż lepſzego iſcie to me zdanie Iedno młodemu cżłeku groźne wychowanie RejJóz 12; Ieſlim kiedy wziął czo Panie Zapłacziłem tak me zdanię RejKup aa2, p2; To moye mnimánye y náuká/ iż ſzkodliwy kſtałt náuki yeſt/ vczyć/ Iżeby ludźye względem kaźni zapłáty ſkruchę álbo żal zá grzechy myeli myeć. KromRozm I H; Toć/ mym zdánim/ o obyetnicach á proroctwyech tylko ſye rozumye. KromRozm II kv, h2v, n2v, r, r2; KromRozm III A3, C3, E8, N4v; GliczKsiąż D3v, I7v, K8, O6v, O7, P3, Q; LubPs ff2; iákoż moim baczenim niewiem by inne ſądowne Lawnicze mieyſtce było/ s ktorego by ſobie inne Miáſtá y Miáſteczká kſtałt y wzor ku náſládowániu mogły bráć/ iáko s Krákowſkiego GroicPorz C2v; RejWiz 44v, 63, 135v, 146v, 167; RejFig Dd7; RejZwierz A6v, 16v, 91 v; Krol Polſki/ mem zdániem/ nic inego nie ieſt/ iedno ſtroż Prywileiow Koronnych OrzRozm L4v, S3, V; według mego bacżenia każdyby z was był godzyen tego doſtoieńſtwá kápłáńſkiego BielKron 41, 336v, 364; Wedle mego zdania. Mącz 176c, 220c, 382d [2 r.]; OrzQuin Yv; Prawdá im to ſpráwuie/ według męgo zdania/ Ktora byłá na świećie iáko żywo tania. Prot A2v, A2, Cv, C3v; (podług mego rozſądku) tá [przyiaźń] nam ſámá/ żywot ten nędzny náſz ſłodzi/ zá tą mamy/ cokolwiek ieſt dobrego ná ſwiecie. GórnDworz M2; [p. Wapowski] przećiwko białymgłowam/ we dwu rzecżach (moim widzeniem) bárzo ſie obłądził. GórnDworz Ii8v, Bv, C6, D [2 r.], D7, D7v (25); KwiatOpis A2v; A thák iuż mi dopuśćicie iść zá moim zdániem. HistLan D3v, A2v; RejZwierc 217, 229, 235v, 266v; HistHel B3v; MycPrz I A4v, II Cv, C4; Strum A3; Ale iżem ia około tego zoſobná na ſłowá Iánowe/ me zdánie na piſmie podał/ przeto ćię do niego odſyłam CzechRozm 25v, A8, 41, 68v, 107, 115v (11); ModrzBaz 31v, 73, 132, 142v; A iż o moie zdánie/ iákobym o nich [o księgach] rozumiał żądaſz ModrzBazBud ¶6, ¶6v; SkarJedn 354, 368; wſzákżem nigdy przy moim zdániu vpornie nie ſtoiał. SkarŻyw 203, 59, 235; CzechEp 46, 64, 67, 104, 148 (11); CzechEpPOrz *4, *4v; Auguſtyn mym zdániem napirwſzy był/ ktory śmiáł ſię tego ważyć NiemObr 148, 39, 40, 124, 170; KochFr 45, 58, 75; ReszPrz 63; BielSjem 16; KochPieś 5; PudłFr 51, 54; GórnRozm A, C, D4; ActReg 27, 69, 83, 97, 98, 110, 111; GostGosp kt; GórnTroas 37; WysKaz 44; JanNKar F, F3v, F4v; JanNKarGórn G3v, E4v; GrabPospR K2v [2 r.], K3, K3v, L2, L2v (17); VotSzl B3; CzahTr H3, I3v [2 r.], Lv, G2, G2v, G4v, H2v; KlonWor **2v; SzarzRyt D3v.

6. Z mówiącym związany (4676):
a. Węzłami krwi, pochodzeniem, powinowactwem lub małżenstwem (2012): thego polvloczka szpadla Czwartha Cząscz po czeszlavye stryyv moyem rodzonem na oycza mego ZapWar 1505 nr 1969, 1503 nr 1944 [1 r.], 1505 nr 1969 [3 r.], 1994, 1506 nr 2031, 2035 (79); BierRaj 20v [2 r.]; A żoná moiá ieſt zedwunaſcie rodzáiow kurewſkich. March1 A2v, A3; BierEz B2v [2 r.], B3v, C4 [2 r.], G4v, N2 (9); Proſſę was/ ij widzeliſcie gdzie ſynacżka mégo? OpecŻyw 32v, 3, 7 [3 r.] 22v, 26v, [27v] (87); PatKaz I 10v; czyalo moye zacząlo ſyą wzyuocze mey matky PatKaz II 78, 19, 20, 21, 21v, 34 (14); PatKaz III 128, 153v; wy wyećye iż porodzyła dwu ſinu żona moiá HistJóz D3v, A2v, A3, B4, Cv, C3v [2 r.] (20); TarDuch A3 [2 r.], A6 [2 r.]; BielŻyw 48, 116, 154 [2 r.]; March2 D3; WróbŻołt H8v, ee3v, 88/27; Isz moy wuy był Burkalabem Soroczkym LibLeg 9/52,10/95 [3 r.], 95v, 96, 96v, 97v (11); RejPs 31v, 76v, 103; ya wyerzą iſch moy ſzieſtrzeniecz Zeliſlawſki tego nyeuczinil LibMal 1513/69; SeklWyzn kt, 2, e4v; Iozeph narzekaiącz bracią żegna Y czożem wam wzdy winien moi braćiſzkowie RejJóz Bv; Witaycieſz moie dziatki me wſzytko kochanie RejJóz N4, A7v, B3v, M6, M6v, N7 (11); SeklKat F4v, G4, M, Pv, P3, Rv; RejKup a8, Ev, o5v, p3, y8v, cc2v, ee3v; żonę bratá mego [filii mei] z rąk nieprzyacielskich wybawił HistAl L8, A6v, A7v [2 r.], A8, B2v, B3v [2 r.] (21); KromRozm I [L3]v, M; MurzHist kt, F3v, G2, 112, R3v; MurzNT Matth 11/27, 15/13, 17/14, 21/37, Luc 1/18 (21); MurzOrt Bv; KromRozm II o4, q4v, r3; KromRozm III E2; Przeto proſzę corko ma roſtropnie ſie ſpráwuy BielKom C7, A4, B3v, B5v, C2v, C3v, D5, G6; GliczKsiąż B2, E4; Opuſſcżonem yeſt od oycá y od mátki moyey LubPs G2v, B2,Fv [2 r.], L3, N4, Q2v (12); Prádźiad/ ieſt mego Dźiádá álbo Báby Oyćiec [...] Práwnęczká/ która ſye tákże rodźi od mego Wnęká álbo Wnęczki [...] Prápráwnęk/ Prápráwnęczká/ ktore ſye rodzą od mego Práwnęká álbo Práwnęczki. GroicPorz ff2, ff2 [8 r.], ff2v [8 r.], gg4 [3 r.], gg4v [9 r.]; SeklPieś 19; KrowObr 2, 5v, 10v, 46v [2 r.], 66 [2 r.] (21); RejWiz 35v; Synowie mátki moiey [mstris meae] walcżyli przećiwko mnie Leop Cant 1/5, Gen 16/2, 22/7, 26/7, 31/5, 26 (77); OrzList d2, d4v; RejFig Dd7; RejZwierz 4v, 121; przyſięſz mi tu przez Bogá/ iż mię w niczym podchodźić nie będźieſz/ áni ſynow moich/ áni także wnukow moich [nepoti meo] BibRadz Gen 21/23, *2, *7, Gen 12/13, 20/11, 12 [3 r.] (112); dźiewki moiey Práwem Polſkim godźien ten ieſt/ ktory rodem rownym mnie ieſt. OrzRozm P2v, D2v [2 r.], H3, M4 [2 r.], R4 [2 r.], R4v, T4v; iáko bárzo podobien then młodzyeniec brátu memu ciotecżnemu Thobiaſzowi. BielKron 97v; Me mniey możem rozumieć o Woyćiechu Kſiążęćiu Pruſkim ſtryicu moim o ktorego tu grá idźie BielKron [3322]v, 3, 12, 12v [4 r.], 13 [2 r.], 15 (77); GrzegRóżn G2v, I; KochSat B4; Soror dicta est, Byłá miáná za rodzoną moyę ſioſtrę. Mącz 86c; Maior patronus, Oycá mego ſtárego/ álbo dziádów brát. Mącz 204c, 36b, 83a, 130a, 143d, 154a (27); żywi mię Pan Bóg chudą Oyczyzną moią z żonką y z dźiatkámi moimi OrzQuin G3, L3, R; Prot A3, B2, D2v; SarnUzn C7v, D5v; RejAp 4, 32, 36v, 44v, 76 (14); z wielką rádaſcią idę s tego ſwiátá/ ábym nálázłá onę ſwiętą duſzę małżonká mego GórnDworz Y6v, R7, S4v, Y3, Y6v; Tu lepak moiá napoſlednieyſza vćiechá Ligurya mámká moia s świátá zeſzłá. HistRzym 25v; będę pokutował zá grzech mych rodźicow HistRzym 34, 4v, 5v [3 r.], 7v [2 r.], 8v, 9v [2 r.] (81); RejPos 37v, 38, 38v, 39, 45v (95); Oycże moy niebieſki/ nie zá thymi ſie tylko zwolenniki ktoreś thy mnie dał/ modlę RejPosWiecz2 92v [2 r.], 93; BiałKat a4, 73v, 223v; Iuż to wſzytko moy páſierb/ niewdzięcżny rozpłoſzy. BielSat G; ZapMaz V B 2/335; GrzegŚm A3v, 14; Przetoż żeś mym dziecięciem przebacżam wſzytkiego HistLan C4v, C4v [2 r.], D2; KuczbKat 390, 405; RejZwierc 9, 11v, 43, 45, 169, 239; Dziewierz [brat męża] moj, ktoregom ja za niewstydliwymi Nigdy godna nie była postępki swoimi KochMon 25; WujJud 30, 68v; WujJudConf 30, 55v; RejPosWstaw 22v, [414]; BudBib Gen 21/23 [2 r.], 22/7 [2 r.], 8, 28/21, 29/21 (98); HistHel B2v; BiałKaz ktv, C3v, E3, E4v; BudNT Matth 17/15, 26/53, Mar 3/33 [2 r.], 34 [2 r.], 35 [2 r.] (26); CzechRozm 10, 45, 46, 54v, 112v (24); ták rodźicy moi lepſzy ſą niżli twoi ModrzBaz [41]v, [41]v, 114; SkarJedn 26, 403; ſioſtrá twoiá Oycże/ á moiá ćiotká: ktora do tey doby V nich w niewoli żywie KochOdpr B4v, Bv, B3v, B4, D, Dv, D2v; Tyś mię w żywoćie tworzył moiey rodźice. KochPs 203, 4, 30, 100, 133; Pánie Iezu Chriſte przyimi to dziećię/ á opiekay ſię tą málucżką corecżką moią SkarŻyw 224, 15, 46, 68, 69, 100 (60); Iuż ia tobie/ moiá mátko ſłużyć nie będę KochTr 7, 3, 20, 22, 24; Idąc do mátuchny moiey MWilkHist F4, H3 [2 r.]; ktore pięniądze [...] odlecąm moiemu Synowi po mnie pozostalemu ZapKościer 1581/21v, 1584/52v, 53 [4 r.], 1585/56v [3 r.], 60 (15); StryjKron 125; CzechEp 73, 163, 189, 194 [2 r.], 215 [2 r.] (12); NiemObr 88, 101, 104, 110, 113; Dáłá bych byłá wſzytko/ mężu móy/ dla ćiebie. KochFr 70, 86, 116, 122 [2 r.]; KochSz A2v; Byleśćie Bogá ná pieći/ Záwżdy miáły moie dźieći KochMRot B, A3v, A4, B3, B4; WerGośc 222, 241; WisznTr 18, 20; TEn wierſz niegdy od Oycá mego nápiſány/ [...] tobie Ofiáruię BielSenJoach 3; BielSjem 11; náwiédz mátkę moię PudłFr 31, 55; ArtKanc E13v [2 r.], F1.5 [2 r.], K8; ieſliże co przećiwnégo/ Podka córę od wrogu złośnego. ZawJeft 8, 7, 8, 20, 21, 27 (14); ktore iescze barziey moy Pan Szwagier inflammavit swem przyiechaniem ActReg 48, 57, 70, 98, 100 [2 r.], 129 (15); Trinepos ‒ Mego wnuka wnuczek. Calep 1086b, 3a, 119a, 451b, 458b, 642b (19); GrochKal 7, 8; Nieſczęſna Troia/ coś méy córce nie wierzyłá. GórnTroas 10, 9, 10 [2 r.], 18 [3 r.], 20 [4 r.], 21 [3 r.] (31); A ty móy bráćie/ wzorem Stryiá twégo/ Pomśći méy krzywdy/ y zelżenia ſwego. KochFrag 25, 51; GrabowSet E3v, F3, T2v; przy któréy był Alexánder dźiad móy z Ruśi OrzJan 116, 115; LatHar 164, 251, 629, 276, 694 (17); Oto mátká moiá y bráćia moi. WujNT Matth 12/49, przedm 6, Matth 2/1.5, 7/21, 8/21, 9/18 (115); JanNKar F3; W iákim ſtopniu iest móy Iunoſzá, álbo nowożenia, w tákimże ſtopniu [z strony powinowatości] y Iunoſzyna, młoda páni zoſtáie mi powinowátą SarnStat 601, 599 [7 r.], 601 [2 r.]; SiebRozmyśl A2, H4v, K; Ia Athenámi rządzę: żoná moiá mną. żoną záśię ſynacżek iey. áták chłopię Atheny ſpráwuie. PowodPr 77; Nie poſkárży ſię ná mię ſyn moy SkarKaz 383b, 6b [2 r.], 117b, 118a, 245a, 314a (26); By nie ty, Synek moy wypráwiłby mię był złego domu. CiekPotr 84, 20, 21, 22, 25, 26 (20); CzahTr B3, G3; GosłCast 20, 25, 26, 28, 37, 48 [2 r.], 51; PaxLiz B2, D4v, Ev; SkarKazSej 667b, 670b, 687a, 689b; SapEpit B, B4, B4v [2 r.]; A w támtym mieyſcu śiedźi moiá ſynowicá. Oto tá w tym bierećie/ moiáć to brátowa ZbylPrzyg A2v, A3, A3v; SzarzRyt C4v [2 r.], D3; ktorzy nieboſzczyká Páná Mikołáiá Sępá Szárzyńſkiego/ brátá mego rodzonego/ álbo záználi/ álbo też piſmá iego czytáli SzarzRytJSzarz nlb 2 [4 r.], 2v [3 r.].

W przeciwstawieniu: »moj ... twoj« (2): Tá powieda/ Moy żywy ſyn/ á twoy vmárły: Tá záś przeko. Nie ták/ ale twoy vmárły á moy żywy. Leop 3.Reg 3/23.

W formułach zaklęć (4): przyſięgam thobie przez łáskę oycowską y przez żywot mátki mey [...] iże mnię vyrzyſz w oycżyznie thwey boiuiącego HistAl B2; Przez duſzę oycá mego przyſięgam/ iż ták wiele złotá w Perſiey leży/ iżby zwyciężyło iáſnoſć Słoneczną HistAl C4, B2, G4v.

W charakterystycznych połączeniach: moja (moj, -e) bsbs (bsbka) (3), brat (bracia, braciszek) (129), bratowa, bratunek, ciotka (ciotuchna) (5), corka (cora, coreczka) (69), dziad (dziadek) (12), dziecię (dzieci, dziatki, dzieciątko) (73), dziewierz (2), dziewka (dziewczyna, dzieweczka) (20), jątrew, mamka, matka (mać, matuchna) (170), mąż (małżonek) (54), ociec (453), pasierb, pierworodny, pradziad (5), prawnęk, rodzice (18), rodzicielka (rodzica) (e), siestrzeniec (2), siostra (22), stryj (stryjec) (6), syn (synaczek, synek) (475), synowica, synowiec (2), szwagier, wnuczka, wnuk (wnęk, wnuczek, wnuczęta) (18), wuj, zięć, (małżonka) (88).

Wyrażenia: »krewny, (przy)rodzony, powinowaty, powinny moj« [szyk 25 : 4] (13 : 7 : 5 : 4): yako oczyecz moy zatrzymal wyszey trzech lath y ya z rodzonymy mogymy tho szyedlysko o kthore mye poszwaly ZapWar 1532 nr 2388; á ſnadz y powinowśći mogi zdáleka ſtoią á nieſmieią ſię przyſtępić áby mi co pomogli. RejPs 57v, 130; RejKup t8v; Leop Iob 19/14; á weśmieſz żonę ſynowi memu z powinowátych moich [de familia mea] BibRadz Gen 24/40, Gen 24/4; Iedź do domu oycá mego/ á s przyrodzonych moich weźmi żonę ſynowi memu BielKron 13, 60; hic est meus proximus, To yeſt móy krewny. Mącz 326a, 243d, 340d; GórnDworz Cc4v; BudBib 3.Esdr 4/42; BudNT Ii8v; CzechRozm 33v; KochPs 188; Widziałem duſzę Tobiey powinney moiey w niebo z chwałą wielką ponieśioną SkarŻyw 463; ActReg 106; LatHar 267, 629; Nie przyſtoi mnie/ [...] dác wam pirwſze śiedzenia/ przeto iżeśćie powinowáći moi WujNT 84, Rom 9/3, 16/7, 11, 21; Bo moi rodzeni y powinowáći, fámiliiéy zacnéy Wáſzéy X.M. długi czás byli ſługámi. SarnStat 168, 601; SkarKazSej 668a.

»ma matka« = o Matce Boskiej (1): Bądź pozdrowioná ma mátko Swięta Boża rodźićielko. MWilkHist G2v.

»moj(-a, -e) miły(-a, -e) (a. namilejszy), drogi (a. nadroższy), łaskawy (a. nałaskawſzy), wdzięczny, nakrasnieyszy, nasłodszy« [zawsze z towarzyszącym rzeczownikiem; w tym: z V (167)] [szyk 259 : 15] (259 : 7: 3 : 3 : 1: 1): o dziécię moie náſlodſſe/ ktoré ia dziewiętz mieſięcy w ſwym żywocie noſila OpecŻyw 147v, 10v [2 r.], 18v [2 r.], 28v, 33 [2 r.], 36v (120); PatKaz II 68; WróbŻołt E6v, I, I7, 117 [3 r.], 118; LibMal 1544/83v [2 r.], 1549/148v; Iakob mowi do ſinow Ach me namileyſze dzieći czoż ſie to wzdy dzieie RejJóz L8, A6v, B4, B4v, B5, P5v (9); SeklKat O4; RejKup Z; HistAl 18; MurzNT Matth 17/5, Mar 1/11; BielKom C2v, C7; LubPs T5 marg; KrowObr A3v, 46v, 207, 212; RejWiz 35v; Leop Ios 7/19, Tob 4/13, 23, Prov 6/3, Mar 1/11; Lecż ty moy miły ſynu/ mśći ſie ſwoiey krzywdy RejZwierz 46v; BibRadz Gen 27/34, 43, Ruth 1/11, Tob 10/14, 2.Petr 1/17; Thyć ſą moy miły ſynu przykazánia y vſtáwy/ ktorych mię też moy miły oćiec vcżył BielKron 250, 18, 67, 109v [2 r.], 138v, 298, 318; Vale mi optime atque optatissime frater, Miey ſie dobrze móy naylepſzy y naymilſzy brácie. Mącz 267a; SarnUzn E8; RejAp 7v, 32v; GórnDworz Y7; Rzekłá iemu Sioſtrá. Bráćie moy miły/ słyſz rády mey HistRzym 31, 5, 26v, 94, 101v, 112v, 125v [2 r.], 131; RejPos kt, 9, 16v, 53v, 67v (11); Także y ty ma miła mátuchno/ Cżekay cżáſu/ [...] Aż ſie Pan Bog nád námi ſmiłuie BielSat H2; HistLan A3v, A4 [2 v.], B, C4, Dv; KuczbKat 305; BiałKaz G3; BudNT 2.Petr 1/17; Iákoż ia niewſtydliwa przed ocży twe naprzod/ Mężu moy miły/ prziydę KochOdpr Bv, Bv, B4; á coſz by to moy namilſzy pánie Oycze zá małżeńſtwo było/ ćiáłem ſię iednocżyć/ á ſercem y myſlą rozłącżáć. SkarŻyw 150, 15 [2 r.], 62, 141, 208, 238 (10); w co mię nieſzczęſćié moie dźiś wpráwiło/ Płákáć nád głuchym grobem méy wdźięcznéy dziewczyny KochTr 4; Nie do tákiéy łożnice/ moiá dźiéwko droga/ Miáłá ćię máć vboga Doprowádźić KochTr 8, 8, 14, 24; MWilkHist G2v, G3; CzechEp 34, 263 [2 r.]; KochJez A2v [2 r]; KochFr 81, 86; Bo moiá droga Mátko/ ſkoroś ty zniknęłá/ Ma roſkoſzna vćiechá o źiemię brzęknęłá. WisznTr 14, 12, 15, 22; KochPam 82; KochPieś I6v; ArtKanc N17v; Nigdyś nic nie zgrzeſzyłá miła coro moiá ZawJeft 41, 7, 32; GrochKal 5, 10; Tego wſzytkiégo vſzedł móy mąż miły GórnTroas 16, 39; KołakSzczęśl B3v; przyſzedł głos z obłoku/ mowiąc: Ten ieſt Syn moy namilſzy [Filius meus carissimus]: tegoż ſłuchayćie. WujNT Mar 9/7, Matth 3/17, 17/5, Mar 1/11, Luc 3/22, 9/35 (9); WysKaz 47 [2 r.]; SkarKaz 117b, 516a, 551b; CiekPotr 24, 28, 60, 87; PaxLiz E, Ev, E2; KlonWor 65; PudłDydo [B5]; Ták ći mi káże chodźić moy namilſzy drogi Małżonek moy ZbylPrzyg A3.

»moj Ociec« [tu: Matka Boska o Chrystusie] (1): Tys byl moy ocietz ij moie ijmienié ij ochlodzenijé/ [...] Pod krzyżem ſtoię/ a na mię nie patrzyſs. OpecŻyw 147v.

»O(j)ciec moj« = o Bogu Ojcu Matka Boska i inni (z wyjątkiem Chrystusa) [szyk 11 : 2] (13): Obezrzy moy mily oytcże/ wktoré nędzy ieſt duſſa moia dlá mégo námileyſſégo ſyna OpecŻyw 147; WróbŻołt I, L5, Nv; RejPs 132v; w ktorym [pacierzu]/ nie mowiemy tak. Oytze moy/ ále oytze náſz. KrowObr 214v; Oycże moy Niebieſki Boże/ y Oycże Páná náſzego Iezu Kryſtá/ Boże wſzelkiego poćieſzenia/ dziękuię tobie/ iżeś Syná ſwego Páná Kryſtuſá mnie obiáwił BielKron 224v; RejPos 213; BiałKat 163v; GrabowSet E4, Iv, Q3v, R3.

»ojcowie, przodkowie (a. przodek) moi (moj)« = mei maiores Mącz [szyk 48 : 10] (30 : 28): yakom ya hy przodek moy bylem wposesiey hy zatrzymalem wpokoyv vysey trzech ⟨lath⟩ hymyenye wsisthko ⟨moye⟩ sberosz ZapWar 1529 nr 2477, 1519 nr 2192, 1523 nr 2224, [1526] nr 2454 [2 r.], 1533 nr 2517, 1547 nr 2611; HistJóz E2v; RejPs 39v, 59v; RejRozm 397; LubPs L; RejWiz 127; Leop Gen 47/9, 2.Par 32/13, 14, Ps 38/13; OrzList h, hv; UstPraw G4; gdyż miáſto y mieyſce grobow oycow moich [patrum meorum] poborzone ieſt BibRadz 2.Esdr 2/3, *2, Gen 47/9, 2.Par 32/13, 14, 15 (9); iż ty páńſtwá ktorych moi przodkowie ſwámi weſpołek rycerſkim obycżáiem doſtawáli/ ábych ie ſpołu ſwámi dzierżał BielKron 254v, 18 [2 r.], 19v; Mącz 201c; BudBib Gen 47/30, 48/15, 4.Reg 19/12, 2.Esdr 2/3, 5, 1.Mach 15/3; HistHel C3v; CzechRozm 196; SkarJedn 137, 289; SkarŻyw 114, 115, 319, 347, 458; GrabowSet Q3; WujNT 559, 2.Tim 1/3; WysKaz 5; SarnStat 133, 1125; SiebRozmyśl F4; SkarKaz )(2; SkarKazSej 668a; [Tákiego przyrodzeniá/ y moiey przodkowie byli NeothAcros A3].

»potomek (a. potunkowie), potomstwo (a. potumstwo), plemię, nasienie m(oj)e (moj, moi)« [szyk 12 : 4 ] (8 : 5 : 2 : 1): A duſza moia onemu będzie żiła/ á naſienie moie będzie ſlużyło ſamemu. TarDuch A4; RejKup Fv, g3; duſſá ma [...] S potomſtwem mym yuż yemu wiecżnye muśi ſłużyć LubPs F2v; Leop Gen 21/23, Tob 13/20; BielKron 67, 319; RejPos 116; RejZwierc 47; tyś obiecał dobrodzieiem moim być/ iſz plemię moie iáko piaſek morſki rozmnożone być miáło SkarŻyw 347, 283; Gdyby myal nye yakyę przenagabanyę ten vczywy stanyslaw y dzatky Iego ot moych potunkoff ZapKościer 1588/84, 1587/70, 1588/80v; ActReg 165.

»mej matki syn« = ja (1): Ach nieſtetyż zła nowiną Wyſſła na mey matky ſyna RejKup ee5v.

»moj własny« (5): BielKron 66v, 72, 76v; Izaſz Collátine/ kthorym mym właſnym ſynom nieprzepuśćił/ ſioſthry thwey ſynom mam przepuśćić? Phil E3; SkarKaz 488b.

α. W rozmowach rodzinnych i nawzajem o sobie (65): Zonę chce niewinnie ſpalić/ Oby tu moiá mogłá być BierEz D3; OpecŻyw 184v; Aż dzys me oczy maią radoſcz ſwą oględać Onoſz iedzie moy ſtaruſzek RejJóz P7v; powiedz mi rok/ dźień/ y godzinę národzenia krolá mego. HistAl A3; RejWiz 57v; myſlił [cesarz] ſam w ſobie rzekąc: [...] á za mię ma Ceſárzowa pozna przez pewne známioná. HistRzym 43v; A Priamus Heleny zawołał: Sam do mnie, Dziewko moja! KochMon 24, 26; Rzekł iey rycerz: Chceſzli być oblubienicą? Rżekłá iemu krolewná. Chcę rádá pánie miły. HistRzym 105; O Alekſzy oblubieńcże moy/ przecżeś mi ſie [...] nie dał znáć? HistRzym 126, 126; NIEMASZ CIE ORSZVLO MOIA. KochTr 2, 4, 8, 10, 12 [2 r.], 20; Nagro: Hánnie Spinkow: od męzá. [...] Hánno/ o Hánno moiá/ twóy ćię mąż miánuie. KochFr 125; [mówi Andromacha] Táka mégo Hektorá twarz byłá GórnTroas 35, 33, 37, 52, 63; GosłCast 36, 68.
Wyrażenia: »m(oj)a miła (a. namilsza)« [w tym: V (8)] (9): Iozeff oblubienietz panny Marié rzékl. Oto moia oblubienitza/ moia námilſſá OpecŻyw 184v; Iacob cieſzy Rachel [...] Iuż moia miła Rachel [...] Vkraczay kędy możeſz wzdy ſmętku ſwoiego RejJóz B6v, B5v; HistAl N2; HistRzym [39], 44v; powiedzyáłá oná Ełżbietá oney pánnie ſwiętey [Maryi], Iż błogoſłáwionáś w tym moiá miła pánno/ iżeś vwierzyłá tym obietnicam Páńſkim RejPos 303v, 271v; Tákći ſye méy namilſzey Orſzuli doſtáło KochTr 6.

»moj miły (a. namilejszy)« [zawsze V] (6): RejJóz G7, H3; CHłopá żoná zdechłego gdy we wśi chowáłá/ Miedzy inym nieſzcżęſciem ná to nárzekáłá. Ach moy miły Marćinie/ iuż moy ſmiech vſtánie RejFig Bb4; HistRzym 36v, 77; HistLan D3v.

»pan moj« [= mówi żona do męża a. o mężu, córka do ojca] [w tym : V (11)] [szyk 19 : 18] (27): Ach moy namileyſzy panie Nie prozneć twe narzekanie [...] Bo czeſcz moia ſlawa twoia Vzyła tu niepokoia RejJóz G7, H3, H3v; Teraz gdym ſię iuż z ſtárzálá Pan też moy ieſt ſtáry/ y dopierkoſzbym roſkoſzy vżywáć miáłá? BibRadz Gen 18/12; Wierzę że we wſzem ſwiećie dwu niemáſz ktorzj by ſie thák bárzo miłowáli w małżeńſtwie/ iáko ia z mym pánem. HistRzym 36, 36v [2 r.], 37, 44 [2 r.], 44v, 46 [2 r.] (14); Rzekłá [córka]/ ach gdzież wola twa byłáby moy pánie/ Zebyś też v mnie w domu máło przemieſzkáć chciał HistLan D3; oycże á moy pánie/ Bárzo wam rádá w domu ſwoim dam mieſzkánie. HistLan D3, D3v; SkarŻyw 135, 285; GórnTroas 15, 60; GosłCast 61, 64.

»m(oj)a pani« [= mąż do żony (a. o żonie), syn do matki, itd.] [zawsze V] [szyk 3 : 1] (4): OpecŻyw 184v; Iozeph dziękuie matcze [...] Ieſliże czo pomnię bacżyſz/ ma łaſzkawa pani Wſzytkoć ſie to ſnadz ſtało ża twemi cznotami RejJóz A6; Ceſarz obroćiwſzy ſie ku Ceſárzowey rzekł iey: Páni ma miła [...] powiedz mi znaſzli tego cżłowieká HistRzym 44v; cżym ſie tá pánná Potym przed oną powinowátą ſwoią Elżbietą chłubiłá [...] iż mnie to nic nie ſpráwiło moiá miła páni ſwięta/ iedno iż Pan moy weźrzał ná pokorę á vniżenie moie RejPos 271v.

b. Węzłami uczuć lub konwencją: bliski mówiącemu; ten, z którym mówiący jest spoufalony (410): Miedzy wſzyſtkimi inymi/ Tymi gámraty moimi/ Ciebie iednego wybieram/ Bo wielką miłość k tobie mam BierEz R; TarDuch A5; WróbŻołt 28/6; RejKup ee5; Dálekoś mye wyłącżył od znáyomych moich LubPs T3v; Leop Iob 19/13, Ps 87/9; BibRadz Cant 1/14, Is 41/8, Bar 4/25; Est in meis intimis, Yeſt z móyich vprzeymych yeden. Mącz 428d; zginął moiey pánnie pierſcionek GórnDworz R3, Cc2v; O niewierna fryerko ma/ przecżeś tę nielutoſć nádemną vcżyniłá? HistRzym 63, 81; O moy miły á ſwięty Anyele á wierny poſle od Páná náſzego/ iákież to ieſt wdzyęcżne poſelſtwo twoie RejPos 272, [226], 271; BudBib Iudic 20/4, 5, 6, Ps 87/8 BudNT Philipp 2/12; proſzę ćię gośćiá mego miłego/ z weſelem pożywáy/ á z drogi ták dálekiey/ pośil ćiáło ſwoie. SkarŻyw 51; MWilkHist F3; A Co wiedźieć gdźie chodźiſz/ moiá dźiéwko śliczna/ A mnie tym czáſem trapi teſknosć vſtáwiczna. KochFr 72; Tóż ſię y mnie przydáło/ Drużbá moy cnotliwy/ Ze nigdy ćię nieznawſzy/ záwżdym był chętliwy Do twego towárzyſtwá KochFr 87, 28, 48; KochMarsz 155; KochProp 3; LatHar 283; Oto ſługá moy ktoregom ſobie obrał/ vmiłowány moy w ktorym ſobie vlubiłá duſzá moiá. WujNT Matth 12/18; JanNKarGórn G4 [2 r.]; CzahTr A4v, Kv, K2 [2 r.], K4; PaxLiz B4v, C; Przyimiże tedy odemnie Stániſłáwie Licháński Przyiacielu y Kollego moy tę trochę prace KlonWor ded **4.

W połączeniu z imieniem lub nazwiskiem [w tym: moj + imię (34), imię + moj (9); moj miły (a. namil(ej)szy) (28), moj drogi (2), moj dobry (1), wielce ulubiony moj (1)] (43): moy miły Florian ſwoiego wielkiego nakładu, nie telko nie litował FalZioł +2; RejJóz K7; HistAl L6; Moi námileiſzy Franciſzku/ proſzęcię opuść ten vpor MurzHist F; BielKom E; RejWiz 170; Czo iż ſię też to tobie moy namileyſzy Vbertinie cześćią przidawało dobrze vbaeżam. KwiatKsiąż F2v; Vale mi Tito, Vale et salve, Boday mi zdrów był moy miły Tite. Mącz 474a, 10b, 69d, 220c, 225d, 366b; Iż iamći to ieſt moy miły Páwle on Iezus ktorego ty przeſláduieſz. RejPos 284v, 120v, 218, 275v [2 r.], 285, 298v [2 r.] (13); ModrzBazBud ¶5v; SkarŻyw 598; moy namilſzy Lukaſzu Dobry wierny towárzyſzu, Coż to wżdy ſą zá nowiny? MWilkHist I3v; GDy co nie grzeczy vſłyſzy móy Stáfzek/ To mi wnet każe przypiſáć do fráſzek. KochFr 29, 13, 14, 16, 17, 52, 67; iáko mię zowieſz/ wielce vlubiony/ Móy Myſzkowſki KochPieś 54; CO owo drugi złoto zá imienié dáie/ Mógłby drożéy przepłáćić twoie obyczáie/ Y tę godność/ co ty maſz móy Górnicki w ſobie PudłFr 36, 23, 54, 64; GrochKal 11; PaxLiz B2.

W połączeniu z nazwą zawodu, godności lub stanu [w tym: moj miły (15), moj dobry (2), moj nadobny (1), moja ucieszna (1); W przen (7)] (31): KromRozm II a3; Gelius. GDy ſędziowie ſądzili/ ſiedząc ná nie patrzył/ [...] rzekł/ moi ſędziowie by chłopiętá gráią RejZwierz 41v, 107; O wygráliſcie moi mili mieſzcżánie RejAp 93v, 88v; nie drzeḿże moy miły ſláchetny á Krześciáńſki Rycerzu RejPos A4v; Obeźrzyſz ſie moy miły włodárzu á pilnie ſie obeźrzy ktoregożkolwiek ſtanu ieſteś RejPos 192; O moy miły Papieżu/ gdyż ták o tobie [św. Piotrze] ſwiát rozumiał RejPos 301, A5v, 123 [2 r.], 194; Ziemianin, z Dworzáninem. Nuż moy miły Dworzáninie/ Ieſli nas nádzyeiá minie/ Pewnieyſza będzie wyſługá/ Gdy ſie rzućiwá do pługá. RejZwierc 233v; Nuże moi mili żołnierze [mówi hetman]/ co vyrzyćie że ia pirwey przed wámi cżynić będe tegoż y wy zámną cżynić nieprzeſtawayćie. ModrzBaz 23; VCieſzna moiá śpiéwaczko/ Sappho Słowieńſka KochTr 7; Do doktorá. NIemam ći zacz dźiękowáć/ móy miły doktorze KochFr 82; Do Reiny. KRólewno moiá (wſzák ćię téż ták zową) KochFr 101: Do Stároſty. Strzeżeſz ſię moich fráſzek/ móy dobry Stároſtá KochFr 120, 84; Tym cie ná ten cżás moy Hrábiá dáruię KochSz A2; KochPam 87; Teraz maſz czás/ vmiéſzli co/ Móy nadobny bębennico KochSob 58, 64; zágrayże móy dudaſzku/ w tanek. PudłFr 64, 45, 55, 77; ActReg 138; WysKaz 45; CiekPotr 81; CzahTr L.

W połączeniu z przezwiskiem [w tym: moj miły (14)] (16): Kupieċ zartuie Splebąna [...] Wey ze mego wielebnika Naboznego ſpowiednika. RejKup h4v; Goſpodarzu toć płácę/ moy miły Sokole. RejFig Dd; Náſołże dobrze gębę/ moiá miła wiło/ Aby po tym ná ſtárość/ ieſzcże lepyey piło. RejZwierz 107; Ná pochlebcę. KLekocże tym oſkardem/ moy miły Bocianie RejZwierz 123; NVż moiá miła Soyko/ z zwykłego nałogu/ Przepyeruy/ áżći dádzą/ zgniłego twarogu. RejZwierz 124; Ná gracże. COż moy miły Kozerá/ maſz wżdy zá zyſk s tego/ Iżeś ták bárzo pilen thuzá żołędnego. RejZwierz 124, 116; O nie chłubże ſie tedy tym ty moy miły Papieżniku RejAp 88; Coż tedy też ty ſam s ſobą chceſz vcżynić moy miły nędzny Lázárzu ſwiátá tego RejPos Ooo4, 325v, 326v; Tákże też ty vcżyń moy miły Diogeneſie/ ktoryśkolwiek ieſt wierną rádą v páná ſwego RejZwierc 46; Rącży do Leniwego. Nuże moy miły leniwcże/ Na piecu ſłáwny miſliwcże RejZwierc 23lv, 127v; KochSob 59; Poćić ſię tedy potrzebá a nie wiárą tylko do niebá wlatáć/ moy miły Nowowierniku WysKaz 25.

W połączeniu ze zdrobniałym określeniem człowieka [w tym: moj miły (7)] (8): Ale kmochnyku myli moy Powieċ ze ty mnie vmyſl ſwoy. RejKup h5; moy miły ſtáruſzku/ Iuż ia ciebie powiodę wſzędy pomáluśku RejWiz 22v; Przyſzedł [chłop] potym do kſiędzá/ moy tátuſiu miły RejFig Dd6; RejPos 231v, 245; RejZwierc 180 [2 r.]; nagle ćię ſroga Śmierć ſpłoſzyłá moiá wdźięczna ſzczebiotko droga. KochTr 7.

W charakterystycznych połączeniach: moj (-a a. ma) anjoł, czytacz (3), drużba (2), dziewka, fryjerka, gamrat, gospodyni, gość, kochanek, kochanka, miłośnica, miłos(t)nik (miłosny) (5), panna (3), pielgrzym, prorok (2), przyjaciel, słuchacz, umiłowany, wdowa, założnica (3), znajomy (7).

Wyrażenia: »bliski moj« = amicus meus Vulg (3): Znáyomi bliſcy moi przyſtępić ſie bali/ Dla nędze ktorą ná wſſem około mnye ználi. LubPs T4; BudBib Iob 31/9; KochPs 56.

»moj człowiecze« [w tym:moj miły (12)] (13): RejWiz 96, 166, 186; COż chceſz cżynić moy miły cżłowiecże/ Gdyż wieſz żeć cżás iáko wodá ciecże RejPos B, 206v, 247v, 289; A ták ty moy miły poććiwy człowiecze ktoregozkolwiek ſtanu ieſteś/ [...] uwazay pilno á pomyſlay ſobie czo to ieſt ſławá/ cnotá/ á poććiwość RejZwierc 38v, 116, 136v, 161v; WysKaz 26 [2 r.].

»moj druch« (1): Widźiſz/ práwi/ moy druchu/ iákoć ſię vbráłá/ Iákoż ona w tey ſzáćie będźie táńcowáłá ZbylPrzyg A4v.

»moj jedyny« (1): O mi Aeschine, O móy yedyny Aeſchine Mącz 220c.

»moje kochanie« [szyk 4 : 2] (6): Ktorzy śrebro moie y złoto moie zábráliśćie/ á kochánia moie [desiderabilia mea] co lepſze wnieśliśćie do dworow wáſzych. BudBib Ioel 3/10[5]; Tám do ołtarzá świętégo/ Poydę przed páná mégo: Páná/ moie kochánié KochPs 64, 84, 182, 186; Zofia pewnie ieſt kochánié moie. PudłFr 33.

»moja miła duszo« (1): iż nie lękay ſie nic moiá miła duſzo/ iedno mocno wierz Pánu ſwemu RejPos 257v.

»moj miły (a. namil(ej)szy), moja miła« [bez towarzyszącego rzeczownika; w tym: V (29)] [szyk 21: 11] (29 : 3): Niechciéyeie ſie ſmucitz námileyſſy moij z powieſci OpecŻyw 86, 6v [2 r.], 18v, 97v, 98, 161v, 171; A tak iuż wiedz moia miła Tać mię to rzecz tak ſtrapiła RejJóz D4v; HistAl F8; BielKom D6v, E5v; MAiąc thedy the obiethnice moi namileyſzy/ ocżyśćiaymy ſie ze wſſelákiego pokálánia ćiáłá y Ducha Leop 2.Cor 7/1; RejAp 9, 173v; RejPos 3v, 7, 7v, 68v, 124v, 160v; GrzegŚm 32; RejZwierc 273; WujJud 188v; Mária Iácobi/ do Máriey Sálome. Wieráć prawda moiá miła MWilkHist H2, Cv; Day byſmy twoy głos ſłyſzeli/ podźćieſz iuż moi mili/ ná wiecżną radość ArtKanc N18, D8v, N17v, Q5v; Dla tego namilſzy moi [carissimi mihi]/ vćiekayćie od báłwochwálſtwá. WujNT 1.Cor 10/14, Philipp 2/12.

»moj miły (a. namil(ej)szy)« [zawsze z towarzyszącym rzeczownikiem; zawsze V] [szyk 19 : 1] (20): námilſſy miloſnicy moij/ bądzcie motzni OpecŻyw 98v; Moi mili młodzyency [...] Nie dáycie ſie márnoſciam tego ſwiátá łowić BielKom F5, F5v; A ták prze Bog corychley ma miła goſpodze/ Pokwáṕcie ſie RejWiz 33v, 20v, 29, 75v, 95, 96, 106v, 180v; RejFig Bb5v; KwiatKsiąż E3; Iż nie nádemną płácżcie moie miłe niewiáſty/ ále nád ſynmi wáſzemi. RejPos [105]v, 223v [2 r.], 227v; Y Coż maſz po tym moy bogacżu miły/ Zeć plewy w gumnie z zgoninámi zgniły. RejZwierc 226v; MWilkHist F3; KochFr 65. Cf »moja miła duszo«. [Ponadto w połączeniu z rzeczownikiem 100 r.; w tym: z imieniem lub nazwikiem (28), z nazwą zawodu, godności itp. (15), z przezwiskiem (14), ze zdrobniałym określeniem człowieka (7); »moj człowiecze« (12), »oblubienice moj« (6), »moj panie« (5), »moj przyjaciel« (13).]

»oblubienice, oblubienica moja (moj)« [w tym: moj(-a) miły(-a) (6)] [szyk 14 : 8] (14 : 8): Powiedz to cżlowiecże duſſi ſwé/ oblubienicy milé OpecŻyw 141, 3, 3v, 6v [2 r.], 14, 179, 185, 185v; BibRadz I 351a marg; HistRzym 124; RejPos 341 [2 r.], Ooo3; Iuſz moy oblubieniec włożył drogą tkánicę na ſzyię moię SkarŻyw 68; do P. Bogá wołáłá: Wybaw mię z boleśći tych Pánie Oblubieńcże moy/ iáko Dánielá ode Lwow SkarŻyw 151, 68, 69, 70 [2 r.], 294; LatHar 283.

»moj panie« [w tym: moj miły (a. namilszy) (5), łaskawy (1)] (6): Bo twoie [lwie] krolowanie Siedziecz w tei klozie moy panie RejRozm 407; Piſzę to z wielkim żalem/ y s płáczem/ moy miły Pánie Oleſznicki OrzList ev, e3v; RejZwierc 23v; KochList 1; GosłCast 25.

»przyjaciel, przyjaciołka moja (moj)« [w tym: moj (-a) miły (-a) (13)] = amicus meus Mącz; fautrix Calep [szyk 108 : 35] (120 : 23): vdzyel ſwey laſky [...] duſſam. [...] bracyey ſyoſtr ij wſſitkych przijacyol mogych day gym odpoczinyenye wyeczne BierRaj 25; PowUrb +; OpecŻyw 105v, 126, 156, 179, 180, 187v; PatKaz I 1 [2 r.], 11v; PatKaz III 120v, 128, 128v; BielŻyw nlb 3; Przijaciele moi y blizni moi przećiwko mnie prziſtapili [!] y ſtanęli. WróbŻołt 37/12, 58/17; LibLeg 10/56, 57v [3 r.], 60 [2 r.], 61, 61v (29); Iákoby od iákiego ſtráſliwego dziwu odbiegáli odemnie y przyiaćiele mogi RejPs 103v; LibMal 1544/79v; SeklWyzn Gv; RejKup g2; MurzHist A4, E4, H4, M; trzebá wiedźieć/ iże przyiaćiele mey żony á moi przyiaćiele nie ſą ſobie przyiaćiele s ſtrony mego małżeńſtwá GroicPorz gg4, A3, A4, gg4; KrowObr 2, 6, 42v, 65, 74 (14); Iáko lilia między ćierniem: ták przyiaćiołká moiá między corkámi. Leop Cant 2/2, Iob 19/21, Cant 1/8, 14, 2/10, 13, Thren 1/19, Luc 11/6; OrzList g; RejZwierz 7; BibRadz Cant 2/2, Luc 11/6; OrzRozm A4v; BielKron 53; Quando mihi subit recordatio meorum, Yle kroć ſpominam ná moye prziyacioły. Mącz 105d, 5a, 6e, 418a, 431d; SarnUzn H6; GórnDworz I8v, S7; Podźćieſz moi mili przyiaćiele weſelćie ſie zemną HistRzym 26; To ieſt moy nawiernieyſzy przyiaćiel. HistRzym 70v, 32v, 45, 56, 85, 86v,119, 119v; RejPos 60, 223, 227v, Ooo4v; BudBib Cant 4/1, 7; Strum A3v; BudNT Luc 12/4; KochPs 181; on głos oblubieńcá vſłyſzáłá: wſtań á chodz ſam przyiaćiołko moiá SkarŻyw 142; WerGośc 249; ZapKościer 1586/65, 1588/80v, 84; BielSjem 9; PudłFr 65, 78, 79; Moia ziczliwą prziiącziołka, dobrodzeika. Calep 411a; Phil K2; GórnTroas 3; Znácżnie ſię tedy gniew twoy wylał Pánie ná mię/[...] Ześ chętliwe odadlił [!] przyiaćioły moie/ Co dawáli w żáłośćiách/ życżne rády ſwoie. GrabowSet E4v, N3; LatHar 162, 283, 328; ábowiem przyiaćiel moy przyſzedł do mnie z drogi/ á nie mam co przedeń położyć. WujNT Luc 11/6, Luc 12/4, 15/29, Ioann 15/14; WysKaz 47; SarnStat 283; CiekPotr 7, 10, 69 [2 r.], 86; pomożćie o moie/ Rátuyćie przyiaćiołki/ ná té dźiwné boie. GosłCast 52, 21, 39.

Szereg: »i moj i twoj« (1): Spolny przyiaciel: y moy y twoy dał tę rádę. CiekPotr 86.
W przen (22): WróbŻołt 70/6, Y3; Swoiey rzecży [doktor] wſzytko dobrze tuſzy/ Aż go moiá páni śmierć zágłuſzy, BielKom C8; Ach ma miła wdzyęcżna krotofilo/ S tobą by ſie nigdy nie zeckniło BielKom F8; Rzecż do mądrośći/ Sioſtra ma ieſteś/ á roſtropność zow przyiaciołką ſwoią. Leop Prov 7/4; Ale gdy ſye on tárgnął ná Matkę moię/ ná Cerkieẃ świętą krzeſćiáńſką OrzList e3v; RejZwierz 109v; RejPos 336; A ták moy miły ſwiecie pokim ieſzcże s tobą/ Wolę iż ſie powoli roſpráwiá s ſobą RejZwierc 270v, 271, [272]; BudBib Prov 7/4; KochBr 152; ReszPrz 4; POkoiu moy drogi/ Pokoiu Szláchetny/ Piękney zgody Synu hoynoletny/ Bądź zemną pokim żywy RybGęśli B3v; Mnie ROSPVSTA, á corkę moię zowią NEDZA. CiekPotr 3, 2; Iákoż ćię nie miłować/ moy trunecżku święty PaxLiz Dv.
Wyrażenie: »ma miła (a. moje miłe)« (4): Lubranká wieżá. PAtrzże ma miła wieżo/ ná Polſkę ſzyroko RejZwierc 111; PLyńże ma miła Wiſło/ do portu morſkiego/ A rátuy wżdy cżym możeſz/ Kroleſtwá Polſkiego. RejZwierz 112, 103; O moie miłe nabożeńſtwo [...] o prawdo nieprawdźiwa co wſzytko dobre nicuieſz etc. CzechEp 84.
c. Z mówiącym związany sytuacją prawno-obyczajową (tu zarówno troszczący się o mówiącego, jak i wobec niego wrogi), wspólnotą religijną, polityczną itd. (2254): ZapWar 1509 nr 2061, 1536 nr 2493; Otoc rzecznyk moy vcyebye boze oycze BierRaj 23v, 17v; BierEz D4v [2 r.], L4v; OpecŻyw 106v; FalZioł +2; ieſtlis [...] namnie ktorey wady kiedy nie obacżył, tedys barzo głupi, á ieſtlis obacżył á zataił byłes moy zdraycza, á iawny pochlebnik. BielŻyw 167; WróbŻołt N2; LibLeg 10/123; RejPs 128, 199v; SeklWyzn g4; SeklKat X; Franczjſſek Kapjcze Ranij To był moy Patron wybranij RejKup t7; MurzNT Luc 22/21; rácż zwalcżyć ty ſrogie moye naiezdniki LubPs I2v, G2v, I2v, I3; Liſtownych Dowodow od Princypałá mego mnie podánych y porády y rozmow w ſpráwie mnie zwierzoney/ żadnemu nieobiáwię GroicPorz e3v, e3v, v2v, bb3; KrowObr 146v, 215v; RejWiz 180v; otho od ſlugi mego wychowániec/ dziedzicem moim będzie. Leop Gen 15/3, Iob 19/19, Rom 16/23; RejFig Dd4; RejZwierz 24v; BibRadz I 8b marg, Ps 49/3[5], Apoc 2/13; OrzRozm T4v [2 r.], V; BielKron 12; Cunarum fueras motor mearum, [...] Tyś był moyim piáſtunem. Mącz 234a, 151d, 220c; OrzQuin B4; Iż oto ie dam dwiemá ſwiádkom moim/ to ieſt wiernym ſzáſárzom prawdy moiey RejAp 90v, 89v, 97v; daycie w.m. tego proknratorá moiey przećiwney ſtronie GórnDworz R6v; ſłyſzę [...] żeś też iad kupił ktorymby mnie y goſpodarzá mego miał otruć HistRzym 19, 30v, 113; RejPos 50v, 68, 160v, 265, [292]v, 302v; RejPosWiecz2 92v; nienawiſtnicy moi nádáremno rozmogli ſię BudBib Ps 68/4[5], Ps 17/16[18], 68/14[15], 85/17, 117/7, Is 63/4, Mich 7/10; BudNT Rom 16/25[23], Apoc 11/3; A ia wołam/ ten moy ieſt ktory z ſtolicą Piotrową trzyma. SkarJedn 110; kſięża y duchowni opiekunowie moi ſą SkarŻyw A5, 81, 165, 166, [197], 284, 444, 567; KochTr 5; MWilkHist F3; CzechEp 73, 75, 271 [2 r.]; WerGośc 220; KochPam 82; KochSob 66; PudłFr 14; Succeſsor ‒ Moi namieſnik. Calep 1023b, 40a, 315a; BIédné moié Troiánki/ przécz tárgaćie włoſy GórnTroas 31; GrabowSet Iv, P2v; LatHar 42, 72, 240, 590, 640; WujNT Rom 16/23, Hebr 10/38, Apoc 2/13, 11/3, s. 864; SarnStat 1274; coż to wżdam zá ták ćiężki dłużnik moy PowodPr 16; Pomnię iákoś ná krzyżu zá grzechy moie iáko kápłan y pośrzednik moy ofiárował ſię SkarKaz 161b, 552a; CiekPotr 41, 46, 67; CzahTr K2v; Bo to nie moi/ páná nie máią/ owce ſą błędne bez páſterzá/ ia wiedźieć o nich niechcę. SkarKazSej 672a, 704a.

W charakterystycznych połączeniach: moj(-a a. ma) apostoł (5), audytor, członek, dłużnik, dziedzic (dziedziczka) (5), gospodarz (3), gość (5), iściec, jednacz (2), kat (2), kredytor, najezdnik, namies(t)nik (namiastek) (3), namniejszy (2), nienawistnik (5), nieprzyjaciołka, niewiernik (2), obmowca, opiekalnik, opiekun, oskarżacz, patron (4), piastun, pokuśnik, pośrzednik, potwarca (2), prokurator (4), pryncypał (4), przyczyńca, radny, rzecznik (2), sąpierz (2), sędzia (4), spowiednik, stroż, świadek (11), uciśniony, wydawca, zazdrośnik, zdrajca (6).

Wyrażenia: »bliźni (a. bliźny) moj« [szyk 15 : 5] (20): Polyecam też tobye myloſcywi Ieſu wſſitky ktorzi myá myluyᾳ [...] wſſitky przijacyoli ij blyſſnye moye. BierRaj 17; proſzylam yzbych boga nadewſzytko mylouala a blyſznego mego podluk uoley yego PatKaz III 152v; WróbŻołt 37/12, oo, 121/8; SeklWyzn c4; SeklKat M4v, X [2 r.]; LubPs K3v; Leop Ps 37/12, Luc 10/29; Y ktoż wżdy ieſt moy bliźni [meus proximus]? (marg) Abowiem ſię mylili gdy tylko ſámy krewne bliźnięmi ſwemi názywáli. (–) BibRadz Luc 10/29; RejPos 208; LatHar 14, 162, 292; WujNT Luc 10/29; ábym ſię nie leniłá iść ku poſłudze y naubożſzych bliźnych moich/ vſługuiąc im w ich niedoſtátkách SiebRozmyśl G3v, K.

»dobrodziej moj« [w tym: moj namilszy (2)] [szyk 11 : 5] (16): MurzHist A4; Rácżże ſam być miłośćiwym dobrodzieyem moim LubPs F4v; który Iurgelt/ Syn iego á dobrodźiey móy miłośćiwy/ Pan Ian Kryſztoff Káſztellan [...] Woynicki/ iśćić mnie raczy kożdy nowy rok OrzQuin G4v; KwiatOpis A2; tyś obiecał dobrodzieiem moim być SkarŻyw 347v; ReszPrz 12, 99; ReszList 144; WisznTr 8, 10; LatHar 14; RybGęśli D3; SiebRozmyśl C, D3v; SkarKaz 209b; SkarKazSej 693b.

»moj drogi« (1): Tu widziſz moy drogi bráćie/ w iáki ſie błąd niewywikłány ludzie ći mizerni wdawáią CzechRozm 158.

»moj krześcijanin« [w tym: moj miły (6)] (7): SeklKat B4; Wiecie dobrze moj mili Chrzeſciani/ a w Panie Crjſtuſſie bracia y Sioſtrj / Ze już was przes niekrotkj ċas vczę Słowa Bozego RejKupSekl a2, a3; KrowObr 236; WerGośc 214; Słuchayćieſz tedy rzeczy wielkiey moi mili krześćiánie. WysKaz 14; To ſą práwi/ rzecze/ moi Chrześćiánie. SkarKaz 6b

»moj miły« [zawsze z towarzyszącym rzeczownikiem] [szyk 425 : 3] (428): cf Wyrażenia: »moj miły krzeácijański człowiecze« (36), »moj dobrodziej« (2), »moj miły krześcijanin« (6), »mistrz moj« (3), »moj panie« (2), »moja pani« (6), »moj Polaku« (6), »moj sąsiad« (1), »towarzysz moj« (1); Wyrażenia z nazwami pokrewieństwa: »moj brat« (253), »corka moja« (3), »siostra moja « (5), »moj synaczku« (42).

»moj miły (wierny) krześcijański człowiecze (a. wierny Pański)« (36): Cieſzże ſie tu káżdy moy miły wierny Páńſki/ ieſliże ſie cżuieſz [...] iż ſtoiſz mocno w wierze á w ſtałośći ſwey przy tym Pánu ſwoim RejAp 98v, 157; A ták iedno ty moy miły Krześćiáńſki cżłowiecże vciekay á ſtrzeż ſie pokoiu tákowego/ ktory ſwiát dawa RejPos 334v, 79v, 100, 107, 113v, 127 (34).

»mistrz, nauczyciel (a. uczyciel), preceptor moj« [w tym: moj miły (a. namilszy) (3)] [szyk 15 : 7] (16 : 3 : 3): OpecŻyw 158v [2 r.], 166; BielKom Av; Okazał ſie też rozum moy myędzy vcżonymi/ Ktorzy mnye záwżdy być chcyeli vcżycyelmi memi LubPs bb3v; Leop Mar 14/45; Táki ieſt Ioachim Camerarius moy praeceptor wlipsku KwiatKsiąż Kv marg; Raboni, Magister mi, Miſtrzu móy. Mącz 344d; HistRzym 92; VCZEN. Nie omiéſzkałem do ćiebie przyść/ móy miły proeceptorze: ábyś mi wyłożył Modlitwę Páńſką BiałKat 193v; RejZwierc 97; dowćipnieyſzym niż moi miſtrzowie/ Y lepiéy rzeczy vważam/ niż biegli ſtárcowie. KochPs 183; SkarŻyw 599; CzechEp 66, 70; ArtKanc D9v; Piotr/ rzekł Ieſuſowi: Rabbi (marg) Náuczyćielu moy. (‒) dobrzeć nam tu być WujNT 156 marg, 112 marg, 178 marg, 304 marg, 311 marg; KlonWor ded **2v.

»nieprzyjaciel moj« [szyk 188 : 23] (211): Alye ij zanyeprzijacyoli moye myli panye cyebye proſſα BierRaj 17; OpecŻyw 97 [2 r.], 100; TarDuch A2, A5, A6, A7, D2v (14); A nieprzijaciele moi [Inimici aut mei] żywą/ y poſilili ſie przećiwko mnie WróbŻołt 37/20, 7/5, 7 [2 r.], C4v, 16/9, 37/17 (28); LibLeg 10/148v [2 r.]; RejPs 16, 23v [2 r.], 35v, 38v, 39v (12); SeklKat F4v; RejKup g2; HistAl B4v, G4v, M; MurzNT Luc 19/27; ták wywyzſſaſz moy ſtan/ Iż ſie też cżáſem dziwuye moy nieprzyaciel ſam LubPs E2, A4, B4v, F2, G2v [2 r.], H2 (12); SeklPieś 19v; Leop 2.Reg 5/20, Ps 16/9, 17/18, 29/2, 37/17 (5); BibRadz 1.Reg 2/1, I 226a, Ps 6/11, 7/5, 7 (19); będzieſz miał pierwſzą łáſkę y ſwoię oycżyznę w pokoiu/ y pomoc przećiw káżdemu nieprzyiaćielowi twemu y memu BielKron 245v, 66, 109v, 125v, 148v,248v, 254; HistRzym 76v; RejPos 343; GrzegŚm 23; BudBib 1.Par 2/17, Ps 3/7[8], 16/9, 18/3[4], 16[18] (12); BudNT Luc 19/27; CzechRozm 233v; Broń mię od moich nieprzijaćioł możnych. KochPs 204, 5, 9, 12, 26, 35 (19); day mi gorę nád nieprzyiaćielem moim SkarŻyw 135, 196; KochFr 68, 71; ZawJeft 7, 20; GrabowSet O3v; záſ