[zaloguj się]

MOŚCIĆ (1) vb impf

o prawdopodobnie jasne (tak w most).

Fleksja
inf mościć
impersonalis
moszcz(o)no

inf mościć.[impers moszcz(o)no.]

stp brak, Cn notuje, Linde XVI w.

1. Budować most; facere pontem, indere pontem fluvio, iungere ponte fluvium Cn [co]:
Zwrot: »rzeki mościć«: Muśiałby ſię też prżepráwy przepośćić/ Byś co raz rzeki mial ſzalone mośćić KlonFlis C3v.
2. [Kłaść drogę dylami:
Zwrot: »drogi mościć«: dniem y nocą ciągnął [Olgierd] ſpieſzno do Moſkwy [...] á drogi wſzędzie moſczono przes błotá y ſtárzyny co naprośćiey być mogło StryjKron 420 (Linde).]

AKtt