[zaloguj się]
MOŻENIE  stp; Cn, Linde brak.

Cf MOŻNOŚĆ