[zaloguj się]
RODOWY  Cn; Linde XVII (z Cn) – XVIII w.