[zaloguj się]
RODZAJNIE  Cn s.v. rodzajem; Linde XVII w. (z Cn).