[zaloguj się]
RODZENIEC  Cn; Linde XVII w.: rodzieniec.