[zaloguj się]

MYKAĆ SIĘ (1) vb impf

Fleksja

3 sg praes mykå się.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Poruszać się, posuwać się [po czym]: Tipula, Niewodny páyąk któri ſie po wodzie myka á niezágrążi ſie. Mącz 456b.

IM