[zaloguj się]
ROGOWACIEĆ   Cn; Linde XVII w. (z Cn).