[zaloguj się]

NARZYGAĆ (1) vb impf

Fleksja

1 sg praes narzygåm.

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Wymiotować [w co]: Irructo, Nárzigam w co, rzigam komu w vſtá. Mącz 359b.

Synonim: zrzucić.

Formacje współrdzenne cf RZYGAĆ.

DJ