[zaloguj się]

NAŚCI (1) vb

a jasne.

stp, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w. s.v. na!

Zachęta przy podawaniu czego: bierz!; accipe, cape hoc (sis), en sume Cn: Medium unquem ostendere alicui [...] To ieſt gárdźić á nizacz ſobie kogo nie mieć/ álbo yáko my mowiemy/ Pálec mu przes ſpáry vká[z]áć/ náśći kóćik. Mącz 503c; [Naści trzydzieści groszy za twoję posługę DramStp II 276; Naści! [powróz] DramStp II 282; Náśći ten worek/ w ktorym ſto złotych moy bráćie. ProtJałm 19].

Cf 2. NA,

DJ