[zaloguj się]

NA ŚCIEŻĄ (1) av

a jasne; tekst nie oznacza é.

stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu; poza tym XVII w.: na ścieżaj, XVIII w.: na ścież s.v. ścieża.

Na całą szerokość:
Wyrażenie: »drzwi na ścieżą otwarte«: Dziś drzwi w domu ná śćieżą otwárte ſtánęły/ By ſie troſki/ wzdychánia y płácże wgárnęły. WisznTr 7.

DJ