[zaloguj się]

NAUBIERAĆ (1) vb pf

Fleksja

3 sg m praet naubi(e)råł.

stp, Cn, Linde brak.

Ubrać, odziać wielu [kogo (G pl) by kogo (G pl) = przebrać za kogo]: HIrá poſeł od Serbow do Krolá Rzymſkiego [...] náſpráwiał triumphow/ trębácżow/ á tańców/ Náubierał rozlicżnych by pánien młodzyeńcow. RejZwierz 8v.

Formacje współrdzenne cf UBRAĆ.

MM