[zaloguj się]

NIEBAŃCZYSTY (1) ai

Fleksja

N sg f nieb(a)ńczyst(a).

stp, Cn, Linde brak.

Na ktorym nie ma banieczek, pęcherzyków powietrza: Trzecia piana na vrinie ieſt/ ktora lie wlecże przedługowato po vrinie/ á ta piana przedługowata nie bańcżyſta/ ani napodobieńſthwo ziarnek. FalZioł V 8v.

KW