[zaloguj się]

[NIEBIESZCZYK sb m

Fleksja

N sg niebieszczyk.

stp brak, Cn s.v. nieboszczyk, Linde także XVII w. (z Cn) s.v. nieboszczyk.

Ten, który mieszka w niebie: Coeles Niebieſzczik. UrsinGramm 159 (Linde s.v. nieboszczyk).]

MK