[zaloguj się]

[NIEBYWAŁOŚĆ sb f

Fleksja

A sg niebywałość.

stp, Cn, Linde brak.

Brak doświadczenia, biegłości [w czym]: Synu miły/ zda mi ſie żebym źle vcżynił ieſlibym w to zezwolił/ á to z wiela przycżyn. Naprzod/ vwáżaiąc v śiebie niebywáłość twoię w tych rzecżách/ gdyż ſie ták źle wzdárzyło Rycerzowi biegłemu á w tych ſpráwách ćwicżonemu. HistOtton 52.

Cf BYWAŁOŚĆ]

FP