[zaloguj się]

NIECZEMNOMOWCA (1) sb m

Fleksja

N sg nieczemnomowca.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład) błędnie: nikczemnomowca.

Człowiek mówiący byle co, brednie, wygłaszający bezwartościowe sądy: Mattaeologus, Nieczemnomowcá/ który ládá co mowi. Mącz 211a.