[zaloguj się]

NIEDOWCIPNY (4) ai

Zawsze w pisowni łącznej.

Fleksja

N sg m niedowcipny (4).

stp, Cn notuje, Linde bez cytatu s.v. dowcipnik.

Tępy, nierozgarnięty; obesae naris, tardus Mącz, Cn; bardus, brutus, expers ingenii, hebes, indocilis, obesus, obtusus, pinguis, retusus Cn (4): zwłaſzczá ten ktory ieſt ták niedowćipny/ iż áni rzeczy oney Sentencyey áni ſłow zárázem nie poymie. GroicPorz bb; Fungus Metaphor. Zgniły/ Leniwy Niedofćipny. Mącz 140c; Obesae naris homo, proſták/ niebáczny/ niedowćipny człowiek. Mącz 241a, 441a.

Cf DOWCIPNY

KW