[zaloguj się]
NIEKROTOFILNY  Cn s.v. nieżartowny; Linde brak.

Cf KROTOCHWILNY