[zaloguj się]

[ROWCOWY ai

Fleksja

I pl f r(o)wcowymi.

Sł stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik od nienotowanego u nasrowiec” ‘rów:
Zestawienie: »poły rowcowe« = sieć przeznaczona do chwytania ptaków w rowach: DOſtánieſz ich [makolągwy] połámi krzowymi iáko inſzych ptakow/ doſtánieſz ich też połámi źimie rowcowymi/ doſtánieſz ich y podgáynymi CygMyśl D4.

Synonimy: zest. »poły rowcowe«: poła, poniatek, ponik, powłok, siatka, sidło, sieć, tajnik.]

ALKa