[zaloguj się]

NIENADZIANIE (1) av

Pierwsze e oraz oba a jasne; końcowe e prawdopodobnie jasne (tak zwykle w -e).

stp, Cn, Linde brak.

Niespodziewanie, nieoczekiwanie; nagle, raptownie: Necopinato, Nienádźiánie Mącz 265d.

Cf NIENADZIALE