[zaloguj się]
NIENAŁOŻNY  stp; Cn, Linde brak.

Cf 2. NAŁOŻNY