[zaloguj się]
NIENAMIĘTNIE  stp; Cn, Linde brak.

Cf NAMIĘTNIE