[zaloguj się]

NIENATKANY (5) part praet pass pf

Zawsze w pisowni rozłącznej.

e oraz oba a jasne.

Fleksja
sg
mNnienatkany nNnienatkan(e)

sg m N nienatkany (1).n N nienatkan(e) (4).

stp, Cn, Linde brak.

1. Niegęsto tkany (1): Sukno pánie nie nátkáne/ A ktemu bárzo zmacżáne/ Więc ſie go śiłá sſtąpiło RejZwierc 234v.
2. W funkcji przymiotnika: Którego nie można napełnić, zapełnić do końca (4):

W porównaniu (2): To iuż thám [w gospodarstwie] iáko pyekło nie nátkáne nigdy RejWiz 92v; Bárzo ten gmách [kuchnia] niſzcży pány/ Iáko piekło nie nátkány. RejZwierc 237v.

Wyrażenie: »piekło nienatkane« [szyk 2:1] (3): Teraz nędznik áni wie cżym ſie pirwey páráć. Bo dom/ dzyeći/ á żoná/ nie nátkáne piekło RejWiz 56v, 92v; RejZwierz 136.

Cf NATKANY